ဂ် ပန္ တုိ႔ ရဲ႕ ေဘာ လုံး လက္ ဦး ဆ ရာ ဦး ေက်ာ္ ဒင္ ရွာ ပုံ ေတာ္ 

5 days ago / 0 comments

ဂ် ပန္ တုိ႔ ရဲ႕ ေဘာ လုံး လက္ ဦး ဆ ရာ ဦး ေက်ာ္ ဒင္ ရွာ ပုံ ေတာ္ …

ေဒါက္ တာ ျမ ဝတ္ ရည္ ဝက္ အူ လွည့္ ျဖင့္ အ ထိုး ခံ ရ ( ႐ုပ္ သံ ) 

6 days ago / 0 comments

ေဒါက္ တာ ျမ ဝတ္ ရည္ ဝက္ အူ လွည့္ ျဖင့္ အ ထိုး ခံ ရ ( ႐ုပ္ သံ …

မုတ္ သံ ေလ ဆုတ္ ခြာ ခ်ိန္ တြင္ မုိး ႀကဳိး ႏွင့္ ေလ ျပင္း အ ႏၱ ရာယ္ မ်ား သ တိ ထား သင့္ ( ဦး ထြန္း လြင္ ) 

6 days ago / 0 comments

မုတ္ သံ ေလ ဆုတ္ ခြာ ခ်ိန္ တြင္ မုိး ႀကဳိး ႏွင့္ ေလ ျပင္း အ ႏၱ ရာယ္ မ်ား …

ကိုယ္ ပိုင္ တီ ထြင္ ထား တဲ့ ေဆာ့ ဝဲလ္ က ေန တစ္ ႏွစ္ ကို သိန္း ၂ ၀ ၀ ေလာက္ ရ ေန တဲ့ ၁ ၄ ႏွစ္ သား ေလး 

6 days ago / 0 comments

ကိုယ္ ပိုင္ တီ ထြင္ ထား တဲ့ ေဆာ့ ဝဲလ္ က ေန တစ္ ႏွစ္ ကို သိန္း ၂ ၀ …

အဂတိမႈျဖင့္ တရားစြဲခံထားရေသာ BPI စက္ရံုမွဴးအတြက္ အကိုတစ္ေယာက္ရဲ႕ ရင္ဖြင့္ခ်က္

7 days ago / 0 comments

အဂတိမႈျဖင့္ တရားစြဲခံထားရေသာ BPI စက္ရံုမွဴးအတြက္ အကိုတစ္ေယာက္ရဲ႕ ရင္ဖြင့္ခ်က္ ဒီကေလး ႏွင့္ စေတြ႕ေတာ့ သူ ၁၀ ႏွစ္ေတာင္မျပည့္ေသးတဲ့အရြယ္ သူ႕အကိုအႀကီးဆံုး(ဖိုးသီ) ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္က အခ်စ္ဆံုး …