August 3, 2019

TI9 Team Profile: TNC သို႔မဟုတ္ SEA ရဲ႕ ဘယ္ေတာ့မွမေသဆံုးမယ့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

3 months ago / 0 comments

TI9 Team Profile: TNC သို႔မဟုတ္ SEA ရဲ႕ ဘယ္ေတာ့မွမေသဆံုးမယ့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ SEA ဆိုတာက Dota 2 ကိုတန္ဖိုးထားတဲ့ပရိသတ္အမ်ားစုရွိတဲ့ Region တစ္ခုျဖစ္ပါတတယ္။ …

ဒါမ်ိဳးဆရာဝန္ ရွာမွရွားပါ .. သာဓုအႀကိမ္ႀကိမ္ေခၚပါတယ္

3 months ago / 0 comments

ဒါမ်ိဳးဆရာဝန္ ရွာမွရွားပါ .. သာဓုအႀကိမ္ႀကိမ္ေခၚပါတယ္ “ ခင္ ဗ်ား ႀကိဳက္ သ လို လုပ္ ၊ မ ေက် နပ္ ရင္ …