July 2019

M i d G u i d e

3 months ago / 0 comments

M i d G u i d e M i d ဆို တဲ့ P o s …

စား သုံး သူ ျပည္ သူ မ်ား သ တိ ျပဳ ၾက ရန္

3 months ago / 0 comments

စား သုံး သူ ျပည္ သူ မ်ား သ တိ ျပဳ ၾက ရန္ မ ေန ့က ၂ ၆ …

ဗစ္ တိုး ရီး ယား အ မႈ အ ေရး ႀကီး ျဖစ္ စဥ္ မ်ား

3 months ago / 0 comments

ဗစ္ တိုး ရီး ယား အ မႈ အ ေရး ႀကီး ျဖစ္ စဥ္ မ်ား ဗစ္ တိုး ရီး ယား …

C a r r y G u i d e

3 months ago / 0 comments

C a r r y G u i d e C a r r y ( …

ဒီ ေခတ္ မွာ ဒီ လို ရွိ ေသး လား ေပါ့ ( သ တင္း ထူး တစ္ ခု တင္ ျပ မယ္ )

3 months ago / 0 comments

ဒီ ေခတ္ မွာ ဒီ လို ရွိ ေသး လား ေပါ့ ( သ တင္း ထူး တစ္ ခု တင္ …

ေျခ ေထာက္ နဲ႔ ဖိ နပ္​ ​ေတြ ေရ စုိ မွာ စုိး လုိ႔ ဇ နီး ကုိ ကုန္း ပုိး စီး တဲ့ အ မ်ိဳး သား ရဲ႕ လုပ္ ရပ္ …

3 months ago / 0 comments

ေျခ ေထာက္ နဲ႔ ဖိ နပ္​ ​ေတြ ေရ စုိ မွာ စုိး လုိ႔ ဇ နီး ကုိ ကုန္း ပုိး …

ဆ ရာ ေတာ္ အ ရွင္ ဆ ႏၵာ ဓိ က ၏ ထူး ျခား အံ့ ဖြယ္ မ ဟာ အ လွဴ ေသ တမ္း စာ

3 months ago / 0 comments

ဆ ရာ ေတာ္ အ ရွင္ ဆ ႏၵာ ဓိ က ၏ ထူး ျခား အံ့ ဖြယ္ မ ဟာ …