“ အ လုပ္ လုပ္ ပါ ၊ လွ ေအာင္ ေန ပါ … ၿပီး ေတာ့ စာ ဖတ္ ပါ “

By / 2 weeks ago / Blog / No Comments
“ အ လုပ္ လုပ္ ပါ ၊ လွ ေအာင္ ေန ပါ … ၿပီး ေတာ့ စာ ဖတ္ ပါ “

“ အ လုပ္ လုပ္ ပါ ၊ လွ ေအာင္ ေန ပါ … ၿပီး ေတာ့ စာ ဖတ္ ပါ “

က် မ တို ့လူ႔ အ ဖြဲ႕ အ စည္း ထဲ မွာ မိန္း မ ဆို ရင္ လင္ ေကာင္း ေကာင္း ရ ေအာင္ ယူ ။

အိမ္ မွာ ေန ၿပီး က ေလး ထိန္း လင္ ကို ျပဳ စု ဒါ ဆို ရင္ ရ ၿပီ … ဆို တဲ့ အ ေတြး အ ေခၚ ေတြ က ဘယ္ ေလာက္ ေတာင္ ျမဲ ၿမံ့ ေန ၾက ပါ သ လဲ ။

“ ပ ညာ လည္း သင္ ၿပီး ၿပီ ဆို ေတာ့ ဘာ အ လုပ္ မွ လုပ္ စ ရာ မ လို ဘူး မိ သား စု ကို ပဲ ဂ ႐ု စိုက္ ရင္ ရ ၿပီ “ ေက်ာင္း ၿပီး လာ တဲ့ သ မီး ကို အိမ္ ေထာင္ ခ် ေပး ဖို ့ စီ စဥ္ တဲ့ မိ ဘ ေတြ ။

“ မိန္း က ေလး ဆို တာ ေယာ က်ာ္း ေကာင္း ေကာင္း ရ ဖို ့က ပို အ ေရး ႀကီး တယ္ ၊ ခ်မ္း သာ တဲ့လူ ေတြ႕ ရင္ ရ ေအာင္ သာ ယူ ထား ေကာင္း တာ မ ေကာင္း တာ ေနာက္ ျပဳ ျပင္ ယူ ” လို ့ ဆို တဲ့ အ သိုင္း အ ဝိုင္း ေတြ ။

တ ကယ့္ ကို … စိတ္ မ ေကာင္း စ ရာ ပါ ပဲ ။

က် မ က ေတာ့ မိန္း မ ဆို တာ လင္ ယူ သား ေမြး အ လုပ္ တစ္ ခု တည္း ရွိ တာ မ ဟုတ္ ဘူး လို ့ ဆို ခ်င္ တဲ့ သူ ပါ ။

အ မ်ိဳး သ မီး တိုင္း ပ်ိဳ ပ်ိဳ အို အို အ လုပ္ လုပ္ ပါ လို ့ တိုက္ တြန္း ခ်င္ တဲ့ သူ ပါ ။

ဘာ ေၾကာင့္ လဲ ဆို ေတာ့ အ မ်ိဳး သ မီး တိုင္း ကိုယ့္ ေျခ ေထာက္ ေပၚ ကိုယ္ မား မား မတ္ မတ္ ရပ္ နိုင္ ေလ ကိုယ့္ ဘ ၀ ရဲ ့ေကာင္း ျခင္း ဆိုး ျခင္း ဆိုင္ ရာ ဆုံး ျဖတ္ ခ်က္ ကို လြတ္ လပ္ စြာ ခ် မွတ္ ပိုင္ ခြင့္ ရွိ ေလ … လို ့ ယူ ဆ မိ လို ့ပါ ပဲ ။

ဘယ္ ေလာက္ ပဲ မိ ဘ ခ်မ္း သာ ပါ ေစ … သ မီး ဘ ၀ မွာ အ လုပ္ မ ရွိ အ ကိုင္ မ ရွိ နဲ႔ မိ ဘ ကိုသာ မွီ ခို ရ တဲ့ သ မီး နဲ႔ ကိုယ့္ အ လုပ္ နဲ႔ ကိုယ့္ ၀င္ ေငြ နဲ႔ ကိုယ့္ ေျခ ေထာက္ ေပၚ ကိုယ္ ရပ္ တည္နိုင္ တဲ့ သ မီး ရဲ ့စိတ္ ပိုင္း ဆိုင္ ရာ ယုံ ၾကည္ ခ်က္ ဟာ မ တူ ပါ ဘူး ။

အဲ ဒီိိ လို ပဲ အိမ္ ေထာင္ သည္ ဘ ၀ မွာ လည္း ခင္ ပြန္း ျဖစ္ သူ က ေပး တဲ့ ေငြ ဘယ္ ေလာက္ ပဲ မ်ား ေန ပါ ေစ ၊ ကိုယ့္ ကို စာ ရင္း မ စစ္ ပါ ဘူး လို ့ပဲ ေျပာ ေန ပါ ေစ … အဲ ဒီ ေငြ ဟာ ကိုယ္ ပိုင္ ေငြ မ ဟုတ္ တဲ့ အ တြက္ စိတ္ ပိုင္း ဆိုင္ ရာ လြတ္ လပ္ မွု မွာ ေတာ့ အား နည္း ၿပီး သား ပါ ။

ဒါ့ အ ျပင္ ကိုယ့္ ေငြ ကိုယ္ တိုင္ သုံး ၿပီး ငြေ ေၾကး ဆိုင္ ရာ လြတ္ လပ္ စြာ အ မွီ ခို ကင္း တဲ့ ဘ ၀ ဆို တာ ကိုုယ့္ ကိုယ္ ကို ယုံ ၾကည္ စိတ္ ခ် မွု အ ျပည့္ ရွိ ေစ တဲ့ ဘ ၀ တစ္ ခု ပါ ။

ဒါ ေၾကာင့္ အ မ်ိဳး သ မီး တိုင္း ပ်ိဳ ပ်ိဳ ၊ အို အို အ လုပ္ လုပ္ ေစ ခ်င္ တာ ပါ ။

ၿပီး ေတာ့ အား လုံး ကို လည္း လွ ေအာင္ နေ ေစ ခ်င္ တယ္ ။

ဘာ ေၾကာင့္ လဲ ဆို ေတာ့ အ မ်ိဳး သ မီး ေတြ က ကိုယ့္ ကိုယ္ ကိုယ္ လွ ေန တယ္ လို ့ ယူ ဆ ေန ခ်ိန္ မွာ ယုံ ၾကည္ မွု ရွိ ေန တတ္ လို ့ပါ ပဲ ။

အ လုပ္ ကို လုပ္ ၿပီ ဆို ရင္ မ ရပ္ မ ေန အ လုပ္ လုပ္ တတ္ ၾက တဲ့ အ တြက္ ဘယ္ လို အ လုပ္ မ်ိဳး ဆို ပါ ေစ ၊ ၿပီး ေအာင္ လုပ္ မယ္ ဆို တဲ့ ဇြဲ ရွိ ၾက တယ္ ။

အ ပင္ ပန္း လည္း ခံ နိုင္ ၾက ပါ တယ္ ။

အ လုပ္ ေတြ ဖိ လုပ္ ရင္း နဲ႔ ကိုယ့္ ကိုယ္ ကို လွ ေအာင္ ေန ဖို ့ ဂ ႐ု စိုက္ ဖို ့ေမ့ ေန တတ္ တဲ့ သူ ေတြ ရွိ ပါ တယ္ ။

တ ကယ္ ေတာ့ အ လုပ္ မ်ား ၿပီး ကိုယ့္ ကိုယ္ ကို ဂ ႐ု မ စိုက္ သ လို ျဖစ္ သ လို ေန ထိုင္ တဲ့ သူ က ကိုယ့္ ကိုယ္ ကို ေက် နပ္ ယုံ ၾကည္ မွု နည္း ပါး တတ္ သ လို သူ႔ ကို ျမင္ ရ တဲ့ အ ခါ အ ျခား သူ ေတြ အ တြက္ လည္း အ ျမင္ မ လွ ေစ ပါ ဘူး ။

အ လုပ္ လုပ္ နေ ေပ မဲ့ မ်က္ ႏွာ ေျပာင္ ေန တာ ၊ ျဖစ္ သ လို ၀တ္ တတ္ တဲ့ အ ၀တ္ အ စား ေတြ တင့္ တယ္ သပ္ ရပ္ မွု မ ရွိ တဲ့ အ ခါ သပ္ ရပ္ စြာ ၀တ္ ဆင္ ေန သူ ေတြ ၾကား မွာ ကိုယ္ က လုပ္ ေတြ မ နိုင္ မ နင္း နဲ႔ မ ကၽြမ္း က်င္ တဲ့ ပုံ ေပၚ ေန တတ္ တဲ့ အ တြက္ ပတ္ ၀န္း က်င္ ရဲ ့စိတ္ ၀င္စား မွု နဲ႔ အ ထင္ ျမင္ ေသး တဲ့ ဆက္ ဆံ ေရး ကို ရ ရွိ တဲ့ အ ခါ ကိုယ့္ ရဲ ့ယုံ ၾကည္ စိတ္ ခ် မွု လည္း အား နည္း သြား တတ္ ပါ တယ္ ။

လုပ္ ငန္း ခြင္ မွာ သပ္ သပ္ ရပ္ ရပ္ နဲ႔ ေျပ ျပစ္ ေအာင္ ျပင္ ဆင္ ထား ၿပီး အ လုပ္ လုပ္ ေန တဲ့ အမ်ိဳး သ မီး ေတြ က အ ျခား သူ ေတြ ကို စြဲ ေဆာင္ မွု တစ္ ရပ္ ျဖစ္ ေစ တယ္ ဆို တာ ျငင္း လို ့မ ရ ပါ ဘူး ။

အ လုပ္ ကို စိတ္ ပါ ၀င္ စား စြာ လုပ္ ေန တဲ့ အ တြက္ သူ႔ ရဲ ့ အ ရည္ အ ခ်င္း နဲ႔ ေန ထိုင္ မွု ပုံ ဆန္ က ထင္ ရွား ေစ သ လို ၊ သပ္ ရပ္ ေက်ာ့ ရွင္း မွု က လူ ေတြ အ တြက္ စြဲ ေဆာင္ မွု တစ္ ရပ္ ျဖစ္ ေစ ပါ တယ္ ။

ကိုယ့္ ကိုယ္ ကို လည္း လွ ေအာင္ ပဲ ေန ၿပီး အ လုပ္ မ လုပ္ ဘူး ဆို ရင္ လည္း အ ျမင္ လွ ေပ မဲ့ တ ကယ္ အ လုပ္ လုပ္ ရ တဲ့ ကၽြမ္း က်င္ မွု မ ရွိ ၊ အ ရည္ အ ေသြး က် ဆင္း သြား တတ္ ပါ တယ္။

ၿပီး ေတာ့ အ လုပ္ တစ္ ခု လုပ္ ၿပီး တိုင္း ရေ ေသာက္ ပါ ၊ ျပဳံး ပါ … ဒါ ေတြ က ကိုယ့္ ကိုယ္ ကို လန္း ဆန္း ေအာင္ အ ပန္း ေျဖ နည္း ပါ ။

ျပီး ေတာ့ ကိုယ့္ ကိုယ္ ကို အ ျမဲ တမ္း လွ ပ ေက်ာ့ ေမာ့ နေ ေစ ဖို ့အ တြက္ ကိုယ္ နဲ႔ လိုက္ ဖက္ နဲ႔ ၀တ္ စား ဆင္ ယင္ မွု ေလး ေတြ ကို ဂ ႐ု တ စ္ိုက္ ၀တ္ ဆင္ ေပး ပါ ။

အ ၀တ္ အ စား ဟာ ဘယ္ ေလာက္ တန္ သ လဲ ဆို တာ အ ေရး မ ႀကီး ပါ ဘူး ။

အ ေရး ႀကီး တာ က ကိုယ့္ ရဲ ့၀တ္ စား ဆင္ ယင္ မွု က တင့္ တယ္ ၿပီး လိုက္ ဖက္ ေန ဖို ့ပါ ပဲ ။

က် မ တို ့ အ မ်ိဳး သ မီး ေတြ ကို စာ ဖတ္ ၾက ေစ ခ်င္ ပါ တယ္ ။

ဘယ္ ေလာက္ ပဲ အ လုပ္ ေတြ မ်ား ေန ပါ ေစ စာ ဖတ္ ဖို ့ ေတာ့ အ ထူး တိုက္ တြန္း ခ်င္ ပါ တယ္။

က် မ အ ေန နဲ႔ ည တိုင္း စာ ဖတ္ ပါ တယ္ ။

လူ မွု ကြန္ ယက္ ေပၚ က အ က်ိဳး ရွိ တဲ့ စာ ေတြ ရွာ ဖတ္ ပါ တယ္ ။

စာ အုပ္ ေတြ ကို လည္း ရွာ ဖတ္ ပါ တယ္ ။

စ ေန ၊ တ န ဂၤ ေႏြ လို ပိတ္ ရက္ ေတြ မွာ ေတာ့ စာ ဖတ္ ခ်ိန္ သီး သန္႔ ထား ၿပီး ဖတ္ ပါ တယ္ ။

ဘာ ေၾကာင့္ လဲ ဆို ေတာ့ စာ ဖတ္ ျခင္း က သာ က် မ တို ့ေတြ ရဲ ့ ဦး ေႏွာက္ နဲ႔ ႏွ လုံး သား ကို ရွင္ သန္ ေစ တာ ပါ ။

စိတ္ ညစ္ ေန တဲ့ သူ စိတ္ ဓါတ္ က် ေန တဲ့ သူ က စာ ဖတ္ ၿပီး ကိုယ့္ ကိုယ္ ကို ျပန္ ရွင္ သန္ ေစ နိုင္ တယ္ ။

လမ္း ေပ်ာက္ ေန တဲ့ သူ က စာ ဖတ္ ၿပီး ကိုယ့္ လမ္း ကိုယ္ ရွာ ေဖြ နိုင္ သ လို ၊ အား ငယ္ တြေ ဝင္ ေန တဲ့ သူ က စာ ဖတ္ ၿပီး ကိုယ့္ ကိုယ္ ကို ယုံ ၾကည္ မွု ေတြ ျပန္ တိုး လာ ေစ တာ ပါ ။

ဒါ ေၾကာင့္ က် မ တို ့အ မ်ိဳး သ မီး ေတြ က ဒီ က ေန႔ ေခတ္ မွာ စူ ပါ မေ မေ ေတြ ျဖစ္ ၾက ရ သ လို ၊ အ လုပ္ ေတြ ကို လုပ္ ရင္း လွ ေအာင္ ပ ေအာင္ ေန ရ တဲ့ ေမ မေ ေတြ လည္း ျဖစ္ လာ ၾက တယ္။

ျပီး ေတာ့ အ ျမဲ တမ္း ပ ညာ ေရး ကို ျဖစ္ ေစ တဲ့ စာ ေပ ဗ ဟု သု တ ရွာ ေဖြ ရင္း နဲ႔ လည္း ကိုယ့္အ နာ ဂတ္ ကို ရွင္ သန္ ေအာင္ ပ်ိဳး ေထာင္ ေန သင့္ တယ္ လို ့ယူ ဆ မိ တယ္ ။

ဘာ ေၾကာင့္ လဲ ဆို ေတာ့ က် မ တို ့ရဲ ့လက္ ထဲ မွာ က မၻာ ႀကီး ရဲ ့အ နာ ဂတ္ ရွိ ေန လို ့ပါ ပဲ ။

အဲ ဒါ ေၾကာင့္ အ လုပ္ ေတြ လည္း လုပ္ ပါ ၊ အ လွ ေတြ လည္း ျပင္ ပါ ၊ စာ ေတြ လည္း ဖတ္ ပါ လို ့ တိုက္ တြန္း ပါ ရ ေစ ရွင္ ။

ေလး စား စြာ ျဖင့္

ေမ တၱာ ျဖင့္

p ï t ÿ

Realman

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *