“ အိုင္း စ တိုင္း နဲ႔ စ တီ ဖင္ ေဟာ့ ကင္း တို႔ ထက္ I Q ရ လဒ္ သာ လြန္ ​ေန တဲ့ အ ထက္ တန္း ေက်ာင္း သူ ” …

By / 1 month ago / Cele News / No Comments
“ အိုင္း စ တိုင္း နဲ႔ စ တီ ဖင္ ေဟာ့ ကင္း တို႔ ထက္ I Q ရ လဒ္ သာ လြန္ ​ေန တဲ့ အ ထက္ တန္း ေက်ာင္း သူ ” …

“ အိုင္း စ တိုင္း နဲ႔ စ တီ ဖင္ ေဟာ့ ကင္း တို႔ ထက္ I Q ရ လဒ္ သာ လြန္ ​ေန တဲ့ အ ထက္ တန္း ေက်ာင္း သူ ” …

အ သက္ ( ၁ ၁ ) ႏွစ္ အ ႐ြယ္ အ ထက္ တန္း ေက်ာင္း သူ ေလး တစ္ ဦး ဟာ M e n s a I Q စစ္ ေဆး မႈ မွာ အဲ လ္ ဘတ္ အိုင္း စ တိုင္း နဲ႔ စ တီ ဖင္ ေဟာ့ ကင္း တို႔ လို က မာၻ ေက်ာ္ သိ ပၸံ ပ ညာ ရွင္ ေတြ ထက္ သာ လြန္ တဲ့ ရ လဒ္ ကို ရ ခဲ့ တာ ေၾကာင့္ သ တင္း ေခါင္း ႀကီး ပိုင္း မွာ ေဖာ္ ျပ ခံ ခဲ့ရ ပါ တယ္ ။

အဲ ဒီ ေက်ာင္း သူ ေလး ရဲ႕ အ မည္ က တာ ရာ ရွာ ရီ ဖီ ( T a r a S h a r i f i ) ျဖစ္ ၿပီး အီ ရန္ ႏိုင္ ငံ သူ တစ္ ဦး ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

အ ဂၤ လန္ ႏိုင္ ငံ က A y l e s b u r y H i g h S c h o o l မွာ တက္ ေရာက္ ေန တဲ့ ေက်ာင္း သူတစ္ ေယာက္ ျဖစ္ ၿပီး သူ က O x f o r d မွာ က်င္း ပ ခဲ့ တဲ့ M e n s a I Q စစ္ ေဆး မႈ မွာ ဝင္ ေရာက္ ေျဖ ဆို ခဲ့ ၿပီး ‘ ဉာဏ္ ႀကီး ရွင္ စံ ႏႈန္း အ မွတ္ ’ ျဖစ္ တဲ့ ( ၁ ၄ ၀ ) မွတ္ ရဲ႕ အ ထက္ ရ မွတ္ကို ရ ရွိ ခဲ့ တာ ပါ ။

( ၁ ၆ ၂ ) မွတ္ ဆို တဲ့ သူ ရဲ႕ ရ မွတ္ က သီ အို ရီ ပိုင္း ဆိုင္ ရာ ႐ူ ပ ေဗ ဒ ပ ညာ ရွင္ အိုင္း စ တိုင္းနဲ႔ နာ မည္ ႀကီး စ ၾက ဝ ဠာ ေဗ ဒ ပ ညာ ရွင္ စ တီ ဖင္ ေဟာ့ ကင္း တို႔ ထက္ ေတာင္ သာ လြန္ ေနတာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

M e n s a I Q စစ္ ေဆး မႈ ဟာ သတ္ မွတ္ ခ်ိန္ အ တြင္း မီ ေအာင္ ေျဖ ဆို ရ တဲ့ စစ္ ေဆး မႈ ျဖစ္ ၿပီး စ ကား လုံး ေတြ ရဲ႕ ဆို လို ရင္း ကို နား လည္ ဖို႔ အ တြက္ ေက်ာင္း သား / သူ ေတြ ရဲ႕ စြမ္း ရည္ အ ေပၚ အ ဓိ က ထား စစ္ ေဆး ပါ တယ္ ။

“ ကိုယ့္ ရ လဒ္ ကို သိ လိုက္ ရ ေတာ့ တ ကယ့္ လန႔္ သြား တာ ။

အဲ ဒီ လို အ မွတ္ ေကာင္း ေကာင္း ရ မယ္ လို႔ မ ေမွ်ာ္ လင့္ ထား ခဲ့ ပါ ဘူး ” လို႔ ရွာ ရီ ဖီ က ေျပာ ပါ တယ္ ။

အ ခု ဆို ရင္ ရွာ ရီ ဖီ က သူ ရ ရွိ ခဲ့ တဲ့ ရ မွတ္ ေၾကာင့္ I Q ျမင့္ သူ ေတြ ရဲ႕ အ ဖြဲ႕ အ စည္း လို႔ လူသိ မ်ား တဲ့ M e n s a ရဲ႕ အ ဖြဲ႕ ဝင္ တစ္ ဦး ျဖစ္ လာ ဖို႔ အ ရည္ အ ခ်င္း ျပည့္ မီ ေန ပါ ၿပီ ။

“ဒီစစ္ေဆးမႈကို ဝင္ေျဖဖို႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာကေတာ့ မိဘေတြရဲ႕ဆႏၵနဲ႔ တစ္ထပ္တည္းပါပဲ။ ဒါက Mensa မွာ IQ ျမင့္သူေတြနဲ႔ ေတြ႕ႏိုင္မယ့္အခြင့္အလမ္းလည္း ျဖစ္ေနတယ္ေလ။ ဒီအခြင့္အလမ္းကို ေက်ာင္းက သူငယ္ခ်င္းတခ်ိဳ႕ကို ေျပာျပၿပီးသြားၿပီ။

သူ တို႔ က လည္း တ ကယ္ ကို စိတ္ ဝင္ တ စား ရွိ ၾက ပါ တယ္ ” လို႔ ရွာ ရီ ဖီ က ေျပာ ျပ ခဲ့ ပါ တယ္ ။

ႀကီး လာ တဲ့ အ ခါ မွာ လည္း သ ခ်ၤာ နဲ႔ ဆက္ စပ္ တဲ့ ပ ညာ ရပ္ ေတြ ကို ဆက္ ၿပီး ေလ့ လာ သင္ယူ သြား မယ္ လို႔ လည္း သူ က ေျပာ ခဲ့ ပါ ေသး တယ္ ။

ရွာ ရီ ဖီ ရဲ႕ ဖ ခင္ က လည္း သ မီး ျဖစ္ သူ ရဲ႕ ရ လဒ္ ေၾကာင့္ အံ့ အား သင့္ ခဲ့ ရ ၿပီး အ ခု ရ လဒ္မ်ိဳး ရ ခဲ့ တဲ့ အ တြက္ ဂုဏ္ ယူ မ ဆုံး ျဖစ္ ေန ရ ေၾကာင္း ဖြင့္ ဟ ခဲ့ ကာ “ တ ကယ္ ဂုဏ္ ယူ မ ဆုံးပါ ပဲ ။

တာ ရာ ရ ခဲ့ တဲ့ ရ လဒ္ က ကြၽန္ ေတာ္ တို႔ ကို အံ့ ၾသ သြား ေစ ခဲ့ ပါ တယ္ ။

တီ ဗီ က ေန ၾကည့္ ေန ခ်ိန္ မွာ လည္း သူ ေကာင္း ေကာင္း လုပ္ ႏိုင္ မယ္ ဆို တာ အား လုံး ကသိ ေန ခဲ့ ပါ တယ္ ။

သူ စာ ေတာ္ တာ ကို ေန ၿပီး သား ေပ မဲ့ အဲ ဒီ လို I Q ရ လဒ္ မ်ိဳး ရ မယ္ လို႔ ေတာ့ ထင္ မ ထား ခဲ့မိ ပါ ဘူး ” လို႔ ေျပာ ျပ ခဲ့ ပါ တယ္ ။

c r d

Realman

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *