ခ ႏၲီး ၿမိဳ႕ မွာ ခ်င္း တြင္း ျမစ္ ေရ ႀကီး ေန တာ ေၾကာင့္ ေရ ထိန္း တံ ခါး က်ိဳး ေတာ့ မွာ မို႔ ျပည္သူ ေတြ စိတ္ ပူ ေန ( ႐ုပ္ သံ )

By / 1 week ago / Blog / No Comments
ခ ႏၲီး ၿမိဳ႕ မွာ ခ်င္း တြင္း ျမစ္ ေရ ႀကီး ေန တာ ေၾကာင့္ ေရ ထိန္း တံ ခါး က်ိဳး ေတာ့ မွာ မို႔ ျပည္သူ ေတြ စိတ္ ပူ ေန ( ႐ုပ္ သံ )

ခ ႏၲီး ၿမိဳ႕ မွာ ခ်င္း တြင္း ျမစ္ ေရ ႀကီး ေန တာ ေၾကာင့္ ေရ ထိန္း တံ ခါး က်ိဳး ေတာ့ မွာ မို႔ ျပည္သူ ေတြ စိတ္ ပူ ေန ( ႐ုပ္ သံ )

ခ ႏၲီး ၿမိဳ႕ ေအာင္ သာ ေရ ထိန္း တံ ခါး က ေန ခ ႏၲီး ၿမိဳ႕ ရဲ႕ စိုး ရိမ္ ေရ မွတ္ 1360 စင္ တီ မိတာ သို႔ ေက်ာ္ လြန္ ၿပီး 1380 ထိ ျမင့္ တက္ လာ ေန ပါ တယ္

သို႔ ျဖစ္ ၍ ေအာင္ သာ နဲ႔ ဖား ေမာင္ ၾကား က ေရ ထိန္း တံ ခါး အား ယ ခု တိုင္း ထား မယ္ ဆိုရင္ တံ ခါး က်ိဳး က် မဲ့ အ ေန အ ထား မွာ ႀကဳံ ေတြ႕ ေန ရ ပါ တယ္

သို႔ ျဖစ္ ပါ ၍ သက္ ဆိုင္ ရာ ဌာ န အ ေန ျဖင့္ ေရ ထိန္း တံ တား အား ထိန္း ၍ လြတ္ ထား သင့္ပါ ေၾကာင္း နဲ႔ သို႔ မွ မ ဟုတ္ ဘူး ဆို တံ တား က်ိဳး က် သြား လွ်င္ တစ္ ၿမိဳ႕ လုံး ေရ သို႔ ေရတစ္ ရွိန္ ထိုး ဝင္ ေရာက္ သြား ႏိုင္ ပါ တယ္

ခ ႏၲီး နန႔္ စီ ပြန္ ကို ရာ သီ တစ္ ခ်ိန္ လုံး ပု ခုံး ထမ္း ခဲ့ တဲ့ ၆ မိုင္ တံ တား ေလး အ နိ စၥ သ ေဘာ နဲ႔ ကိ စၥ ေခ်ာ သြား ၿပီး စစ္ ကိုင္း တိုင္း အ စိုး ရ ကို ဘက္ ဂ်က္ အ မ်ား ဆုံး မ ဟုတ္ ေတာင္ အ နဲ ဆုံး မ က အ ခြန္ ေငြ ရ ေန တဲ့ နန႔္ စီ ပြန္ ေက်ာက္ စိမ္း ေဒ သ နဲ႔ ခ ႏၲီး လမ္း

ေနာက္ ဆုံး သ တင္း အ ရ ခ ႏၲီး ၿမိဳ႕ ေရ တံ ခါး ကို စ တင္ ဖ်က္ စီး ၿပီး ဝင္ ေတာ့ ပါ မယ္ ေရေတြ မ ထိန္း ႏိုင္ တဲ့ အ တြက္ ပါ

( ႐ုပ္သံ ၾကည့္ရန္ )

ခႏၲီးျမိဳ႕ေရတံခါးကုိစတင္ဖ်က္စီးျပီးဝင္ေတာ့ပါမယ္မထိန္းႏုိင္တဲ႔အတြက္

Posted by ခႏၱီးေဒသ သတင္းစုံ on Saturday, July 13, 2019

zc

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *