ေက်ာင္္း ထိုင္ သံ ဃာ ေတာ္္ ၾကီး မ်ား ကို ေရြး လိ္မ္ ေန တဲ့ သူ ( သ တိ ထား မိ ဖို႔ )

By / 1 week ago / Local News / No Comments
ေက်ာင္္း ထိုင္ သံ ဃာ ေတာ္္ ၾကီး မ်ား ကို ေရြး လိ္မ္ ေန တဲ့ သူ ( သ တိ ထား မိ ဖို႔ )

ေက်ာင္္း ထိုင္ သံ ဃာ ေတာ္္ ၾကီး မ်ား ကို ေရြး လိ္မ္ ေန တဲ့ သူ ( သ တိ ထား မိ ဖို႔ )

ေက်ာင္္း ထုိင္ဆ ရာ ေတာ္ မ်ား ဒိီ လူ႔ ကုိ သ တိ ထား ၾက ပါ ဘု ရား G i v e & T a k e ေပၚ လ စီ –

ဒီ ေန႔ နံ နက္္ ၆ ; ၃ ၅ ခန္႔ ေကာ္ ဖိီ ထိုင္ ေသာက္ ေန တုန္း မ သန္ မ စြမ္း လူ တ ေယာက္္ ဝင္ လာတယ္ ။

လက္ ထဲ မွာ သ ကၤန္း ျခင္း နဲ႔ လွ်ွပ္ စစ္ေရ ေႏြး အိုး တ လုံး ပါ လာ တယ္ ။

ေမး ၾကည့္ ေတာ့ ေျမာက္ ျပင္ ၂ ၄ – လမ္း မွာ ေန တာ တဲ့ ။

ဝါ ဆို သ ကၤန္း ကပ္ ခ်င္ လို႔ ပါ တဲ့ ၊ စ ကား ေကာင္း စြာ မ ပီ ။

ၿပီး ေတာ့ စာ ရြက္ ေလး တ ရြက္ ထိုး ေပး တယ္ ၊ စာ က လက္ ေရး နဲဲ႔ ေရး ထား တာ ေနာက္ ၿပီး မူ ရင္း မ ဟုတ္ ဘူး ဗ် မိ တၱဴ ကူး ထား တာ ၊ အ ေတာ္ တြင္ တြင္ က်ယ္ က်ယ္္ အ သုံး ျပဳ ထား ပုံ ရ တယ္ ။

စာ ထဲ က အ ေၾကာင္း အ ရာ လို ရင္း က –

သူ ဟာ မ သန္ မ စြမ္း ဒု ကၡိ တ တ ေယာက္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ေဆး ႐ုံ ႀကီး မွာ ခါး ဆစ္ ႐ိုး ႀကိဳး လို႔ တက္ ေရာက္ ကု သ ေန ရ ေၾကာင္း အ ရွင္ ဘု ရား အား ဝါ ဆို သ ကၤန္း နဲ႔ ဤ ပ စၥည္း ေလး ကပ္လွဴ ပါ ေၾကာင္း သို ႔ျဖစ္ ပါ ၍ န ဝ က မၼ တစ္ သိ္ိန္း က်ပ္ ေလာက္ ျပန္ လည္ စြန္ ႔ ေစ လို ေၾကာင္း ေရး ထား တယ္ ဗ် ။

ဒြတ္ ေခါ ! နည္း ေတြ က လဲ စုံ လို႔ ပါ လား ကြယ္ ႐ို႕ ။

သ ကၤန္း ျခင္း ကို မင္း တက္ ေန တဲ့ ေဆး ႐ုံ ေပၚ ျကြ လာ တဲ့ မ ေထ ရ္ ႀကီး တ ပါး ပါး ကို လွဴ ပါဆို ၿပီး ျပန္ ေပး လိုက္ တယ္ ။

လွ်ပ္ စစ္ေရ ေႏြး ႀကိဳ တဲ့ အိုး ကို ေတာ့ ဆြမ္း စား ေက်ာင္္း မွာ အ သုံး တည့္ ေလာက္ လို႔ သူ ႔ကု သိုလ္ ေလး က်န္ ေအာင္ လို႔ အ လွဴ ခံ ထား လိုက္ တယ္ ။

သူ ေတာင္း တဲ့ တစ္ သိန္း လဲ မ ေပး လိုက္ ဘူး ။

ငါး ေသာင္း က်ပ္ ေတာ့ ( ေဝႆ ႏၲ ရာ မင္း ႀကီး ရဲ႕ စာ ဂ ဂုဏ္ ကို အာ ႐ုံ ျပဳ ၿပီး ) ေပး လိုက္ တယ္ ။

ဦး ဇင္း ဆီ ကို ၿပီး ခဲ့ တဲ့ တ လ ေက်ာ္ ေလာက္ က လည္း ဒီ တ ကာ ပါ ပဲ ဆိုင္ ကယ္ တ ကၠ စီ ေခၚလာ ၿပီး ဒီ ပုံ စံ အ တိုင္း လာ လိမ္ ပါ တယ္ ။

လိမ္ မွန္း သိ လို႔ ေမာင္း ထုတ္ လိုက္ တာ ပါ ေက်ာင္း က ဦး ဇင္္း တစ္ ပါး ကို ေနာက္ တစ္ ခါ ထပ္ လာ ပါ အုံး မယ္ ဆို တဲ့ အ ေၾကာင္း ေျပာ သြား ပါ တယ္ ။

အ ခု ဟာ က ေတာ့ မ ႏၲ ေလး က ဆ ရာ ေတာ္ တစ္ ပါး ကို သြား လိမ္ တာ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

ေက်ာင္း ထိုင္ ဆ ရာ ေတာ္ မ်ား ကို အ ဓိ က ထား လိမ္ ေန တာ ပါ ။

သ တိ ထား မိ ေအာင္ လို႔ ဒိ ပို႔စ္ ကို တင္ ရ ျခင္း ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

လူ အ ခ်င္း ခ်င္း လွည့္ ပတ္ ျခင္း ကင္း ရွင္း ၾက ပါ ေစ ……

( ေလး စား မႈ ျဖင့္ ခ ရက္္ ဒစ္ ) – A s h i n V i n h m a y a

Realman

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *