ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ ကြၽန္းျဖင္တည္ေဆာက္ထားေသာ ကြၽန္းေက်ာင္းႀကီး(၆)ေက်ာင္း

By / 1 week ago / Blog / No Comments
ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ ကြၽန္းျဖင္တည္ေဆာက္ထားေသာ ကြၽန္းေက်ာင္းႀကီး(၆)ေက်ာင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ ကြၽန္းျဖင္တည္ေဆာက္ထားေသာ ကြၽန္းေက်ာင္းႀကီး(၆)ေက်ာင္း

(၁) အင္းဝ ဗား ကရာေက်ာင္း

၁၈၃၄ ခုႏွစ္

တုိင္လံုးေရ ၂၆၇

(၂)ပခန္းငယ္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး

၁၈၆၄ ခုႏွစ္

တိုင္အလုံးေရ ၃၃၂ (ေရစႀကိဳ)

(၃) ပခန္းႀကီး ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး

၁၈၆၈ ခုႏွစ္

တုိင္လံုးေရ ၂၅၄ (ေရစႀကိဳ)

(၄) မႏၲေလး ေရႊနန္းေတာ္ ေက်ာင္း

၁၈၈ဝ ျပည့္ႏွစ္

တုိင္လံုး ေရ ၁၅ဝ

(၅) စေလ ႐ုပ္စံု ေက်ာင္း

၁၈၈၂ ခုႏွစ္

တုိင္လံုးေရ ၁၅၄

(၆) မႏၲေလး ေရႊအင္ ပင္ေက်ာင္း

၁၈၉၅ ခုႏွစ္

တုိင္လံုးေရ ၁၆၇ တိုု႔ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြၽန္းေက်ာင္းႀကီး (၆)ေက်ာင္းမွ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ ပခန္းငယ္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွာ ဒုတိယတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး တိုင္အလုံးေရ(၃၃၂)အမ်ား ဆုံး ျဖစ္ သည္။

ပခန္းႀကီးေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွာ တတိယတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး တိုင္အလုံးေရ(၂၅၄) တတိယအမ်ားဆုံးေက်ာင္းျဖစ္သည္။

 

ပခန္းငယ္ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး (ေရစႀကိဳ)

ပခန္းႀကီး နယ္နိမိတ္ အတြင္း ရွိ ပခန္း ငယ္ရြာ တြင္ ႏွစ္ ဧက က်ယ္ဝန္း ေသာ ပခန္းငယ္ ေက်ာင္းေတာ္ ႀကီး တည္ရွိ ပါသည္။

ထို ပခန္းငယ္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္ အႀကီး ဆံုးေသာ ကုန္းေဘာင္ ေခတ္ေႏွာင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အခုုေတာ့ တိုုင္လံုုးေတြပဲက်န္ရစ္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။

ပခန္းငယ္ ေက်ာင္းေတာ္ ႀကီး ကို မင္းတုန္း မင္း လက္ထက္ တြင္ ပခန္းၿမိဳ႕ အား အပိုင္စား ရရွိ သည့္ မင္းတုန္း မင္းႀကီး၏ ငယ္ ဆရာ ဦးဝိသုဒၶ တစ္ ျဖစ္လဲ ဦးရန္ေဝး မွ ၁၈၆၄ ခုႏွစ္ တြင္ သူ၏ ငယ္ ဆရာေတာ္ အား ရည္စူး ကာ ကြၽန္းသား ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း ကို ပခန္းငယ္ ရြာ တြင္ ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္း ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗိသုကာ ပညာရွင္ မွာ ပခန္းငယ္ ရြာမွ ဦးသာႀကီး ျဖစ္ သည္။

ေက်ာင္းႀကီး ၿပီးစီးရန္ ခုနစ္ႏွစ္ ၾကာျမင့္ သည္ဟုု သိရပါတယ္။

ေက်ာင္းေတာ္ ႀကီး ၏ အျမင့္ မွာ ၇ဝ ေပ (၂၁ မီတာ) ခန္႔ ရွိသည္။

ကြၽန္း တိုင္ႀကီး မ်ားသည္ ေပ ၂ဝ မွ ေပ ၆ဝ (၆ မီတာ မွ ၁၈ မီတာ) ခန္႔ အထိ ျမင့္မား သည္။

တုိင္လံုး ပတ္ မွာ ၆ ေပ ၄ လက္မ မွ ၆ ေပ ၈ လက္မ (၂ မီတာ) အထိ ရွိသည္။

ဤ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး တြင္ စာသင္ သား ရဟန္း သံဃာ ေတာ္ အပါး ၆ဝ ခန္႔ သီတင္း သံုး ခဲ့သည္။

ေက်ာင္းဦး ျပာသာဒ္၊ အေဆာင္မ ႏွင့္ ေဘာဂ ေဆာင္ ဟူ ၍ အဓိက အေဆာင္ ႀကီး သံုးခု ရွိခဲ့ သည္။

ေက်ာင္းဦး ျပာသာဒ္ တြင္ ပလႅင္ ေတာ္ တစ္ခု ပါရွိ ခဲ့သည္။

ျပာသာဒ္ ဘံု ျမႇင့္တင္ ထားသည္ ဟု ဆို သည္။

နံရံမ်ား ေပၚတြင္ သစ္သား ပန္းပု မ်ား ရွိခဲ့ၾက သည္။

အေဆာင္ မႀကီးမွာ သံုးဆင့္ လည္ေပၚ မိုး ျဖစ္ခဲ့ သည္။

ေျမျပင္ မွ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ၾကမ္းခင္း အထိ ၁ဝ ေပ (၃ မီတာ) ခန္႔ ျမင့္ သည္။

ၾကမ္းခင္း ပ်ဥ္ျပား ႀကီးမ်ား မွာ ထု တစ္လက္မ ခြဲ (၄ စင္တီမီတာ) ႏွင့္ ျဗက္ ၁၂ လက္မ (၃ဝ စင္တီမီတာ) ခန္႔ ရွိသည္။

ခါးပန္း တြင္ ဆြဲသည့္ သံမိႈ မယ္န ႀကီးမ်ား မွာ ၆ လက္မ (၁၅ စင္တီမီတာ) ခန္႔ အဝန္း ရွိသည္။

တိုင္အလုံးေရမွာ (၃၃၂)႐ွိသည္။

ယေန႔ ေခတ္ ကာလ ၌ ရာသီဥတု ဒဏ္၊ လူတို႔ ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီး ယိုယြင္း ေနၿပီး ေက်ာင္းႀကီး ၏ အေရွ႕ဘက္ တြင္ တစ္ခု၊ အေနာက္ ဘက္ တြင္ တစ္ခု၊ ေျမာက္ဘက္ တြင္ သံုးခု ႏွင့္ ေတာင္ဘက္ တြင္ သံုးခု ဟူ၍ အုတ္ေလွ ခါးႀကီး ရွစ္စင္း သာ ေတြ႕ျမင္ ႏုိင္ေတာ့ သည္။

တုိင္လံုးႀကီး တခ်ဳိ႕ လည္း ရွိေန ေသး သည္။

ေက်ာင္းေတာ္ ႀကီး သည္ ခ်င္းတြင္း ျမစ္ကမ္း နဖူး တြင္ တည္ရွိ ေသာေၾကာင့္ ေရလႊမ္း မိုးမႈ ဒဏ္ က အဓိက ပ်က္စီး ေစေသာ အေၾကာင္း အရင္း လည္း ျဖစ္သည္ဟုု ဆိုုၾကပါတယ္။

အခုုေတာ့ အခြံသာသာ သာက်န္ရိွေနေတာ့သည္။

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ အရိယ၀ံသေခ်ာင္မွ “ရုပ္စံုေက်ာင္း”

“အရိယာ၀ံသေခ်ာင္” ဟူသည္ ဒီေခ်ာင္မွာ သီတင္းသုံးခဲ့တဲ့ ရွင္အရိယာ၀ံသ ကုိယ္ေတာ္ကုိ အစြဲျပဳ၍ “အရိယာ၀ံသေခ်ာင္” ဟူ၍ ျဖစ္ေပၚလာရၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။

“ရုပ္စံုေက်ာင္း” ဟူသည္ ဇာတ္ၾကီးဆယ္ဘြဲ႔ နိပါတ္ ဇာတ္ရုပ္ေတြကုိ စုံလင္စြာ ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ “ရုပ္စုံေက်ာင္း” လုိ႔လည္း အမည္တြင္ပါတယ္။

“ရုပ္စံုေက်ာင္း” ရဲ့သက္တမ္းဟာလည္း သက္တမ္းအားၿဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း(၇၀၀)နီးပါးခန္႔ ရွိသြားပါၿပီ။

အင္း၀ေခတ္ ေရငုံဆရာေတာ္ႀကီးထံမွာ စာေပသင္အံေနတဲ့ “ရွင္အရိယာ၀ံသ” ကုိယ္ေတာ္ ရဲ႕စာေပက်မ္းဂန္ တတ္ေျမာက္မႈကုိ ၾကည္ညိဳတဲ့အေနနဲ႔ အင္း၀ဘုရင္ “ဒုတိယမင္းေခါင္” က ေက်ာင္းေဆာက္ကာ လႉဒါန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ရုပ္စံုေက်ာင္းရဲ့ တည္ေနရာကေတာ့ “စစ္ကုိင္းေတာင္ဆင္းလမ္း၊ အရိယ၀ံသေခ်ာင္”မွာ တည္ရွိပါတယ္။

“သြားေရာက္လည္ပတ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အမိွဳက္မ်ားကုိ စည္းကမ္းရွိရိွ စြန္႔ပစ္ေပးၾကရန္ႏွင့္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ား မပ်က္စီးေအာင္ ၀ုိင္း၀န္းကူညီေပးၾကရန္ ေတာင္းဆုိအပ္ပါတယ္ခဗ်ာ”။

ဗားကရာေက်ာင္း

စတုတၳအင္းဝၿမိဳ႕တည္ ဘႀကီးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၉၆ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့တယ္။

သစ္သားကြ်န္းတိုင္မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ကြ်န္းတိုင္ေပါင္း (၂၆၇)လံုးပါရွိပါတယ္။

အႀကီးဆံုးကြ်န္းတိုင္ရဲ႕လံုးပတ္ဟာ (၉)ေပရွိၿပီး အျမင့္ (၆၀)ေပရွိပါတယ္။

ဗားကရာေက်ာင္းမွာ အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ အလ်ား(၁၈၈)ေပ အနံ(၁၀၃)ေပ ရွိေသာ သစ္သားေက်ာင္းႀကီးျဖစ္တယ္။

ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ ေဘးပတ္ပတ္လည္တြင္ အုတ္ေလွကား၅စင္း တပ္ဆင္ထားပါတယ္။

ယခုေခတ္၌ ေတြ႕ျမင္ရန္ အလြန္ရွားပါးသြားၿပီျဖစ္ေသာ ေရွးေဟာင္းျမန္မာ့ဗိသုကာ သစ္ထြင္းပန္းပုလက္ရာ အႏုပညာအေမြအႏွစ္မ်ားစြာကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္တဲ့ သစ္သားေက်ာင္းေတာ္ႀကီးပါ။

ရတနာပုံေခတ္ အေမြအႏွစ္ ေရႊေက်ာင္း(၀ါ) သမိုင္းထဲမွ မႏၱေလး ေရႊေက်ာင္း

မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ေရႊေက်ာင္းေခၚ ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္းသည္ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ေဒါနဘြားရပ္ကြက္တြင္ တည္ရိွၿပီး အေရွ႕ဘက္တြင္ ၆၂ လမ္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ပရိယတၱိသာသနာ့တကၠသုိလ္၊အေနာက္ဘက္တြင္ အတုမရွိေက်ာင္းႏွင့္ေျမာက္ဘက္တြင္ ကုသုိလ္ေတာ္ဘုရားရွိသည္။

မႏၱေလးအေရွ႕ျပင္၊ ကုသိုလ္ေတာ္ ေလာကမာရဇိန္ဘုရားအနီး၊ မဟာအတုလေ၀ယံေက်ာင္းေတာ္၏ အေရွ႕ထိပ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ေရႊေက်ာင္းႀကီးအား အေ၀းမွၾကည့္လွွ်င္ မိႈင္းညိဳ႕ေနေပသည္။

ေရႊေက်ာင္းၾကီးသည္ စစ္ဒဏ္မခံခဲ့ရသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နန္းတြင္းေရွးေဟာင္းသစ္သားအေဆာက္အအုံုျဖစ္သည္။

ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္း မဟာမိတ္တပ္မ်ားက မႏၱေလးနန္းေတာ္၀င္းကို ဗုံးမ်ားႀကဲခဲ့ရာ နန္းတြင္းရွိ အေဆာက္အအုံမ်ား မီးေလာင္ ပ်က္စီးခဲ့ခ်ိန္တြင္ နန္းၿမိဳ႕အျပင္သို႕ေျပာင္းေရႊ႔ထားခဲ့သည့္ ေရႊေက်ာင္းသည္ မီးမေလာင္ဘဲက်န္ရွိခဲ့သည္။

ေရႊေက်ာင္းသည္ မူလက ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမဟုတ္ဘဲ နန္းတြင္းအေဆာက္အဦတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။

မင္းတုန္းမင္း နတ္ရြာစံၿပီးေနာက္ သားေတာ္သီေပါမင္းက နန္းၿမိဳ႕အျပင္သို႕ေျပာင္းေရႊ႕ကာ ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ၿပီး ရဟန္းေတာ္မ်ား သီတင္းသုံး ရန္ လွဴဒါန္း ခဲ့သျဖင့္ နန္းေတာ္ေဟာင္းမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။

မူလတည္ေဆာက္စဥ္က ေက်ာင္းၾကီး၏ အတြင္း အျပင္အား ေရႊပိန္းမ်ားခ်ထားသျဖင့္ ေရႊေက်ာင္းႀကီးဟု ထင္ရွားခဲ့သည္။

ယခုအခါတြင္ ေရႊမ်ားကြာက်ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းႀကီးကို ေရနံ စိမ္းမ်ားသုတ္ထားသျဖင့္ ေရႊေရာင္မ်ားကို မျမင္ေတြ႕ရေတာ့ပါေခ်။

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ၁၀ ဆက္ေျမာက္ဘုရင္ မင္းတုန္းမင္း(ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၅၃-၁၈၇၈)သည္ နန္းၿမိဳ႕အတြင္း မွန္နန္းေဆာင္ ၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေရႊနန္းေတာ္ကို တည္ေဆာက္ကာ နတ္ရြာမစံမီအထိ စံျမန္းခဲ့သည္။

ျပန္လည္တည္ေဆာက္ထားေသာ မႏၲေလး နန္းတြင္းအေဆာက္အအုံမ်ားအနက္ လက္ဘက္ရည္ေဆာင္၏ အေနာက္ဘက္ရွိ ေျမကြက္လပ္သည္ မူလက ေရႊနန္းေတာ္ ေဆာင္တည္ရွိခဲ့ေသာေနရာျဖစ္သည္။

၁၈၇၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႕ တြင္ မင္းတုန္းမင္း နတ္ရြာစံခဲ့ၿပီးေနာက္ သားေတာ္သီေပါမင္းက ခမည္းေတာ္ စံျမန္းခဲ့သည့္ ေရႊနန္းေတာ္အေဆာက္အအုံကို နန္းၿမိိဳ႕ အျပင္ဘက္၊ မႏၱေလးေတာင္ေျခရွိ မဟာအတုလ၀ိဇယရာမ၊ မဟာအတုမရွိ ေက်ာင္းအနီးသို႕ မူလပုံစံ မပ်က္ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။

စတင္ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ခ်ိန္မွျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခ်ိန္အထိ ငါးႏွစ္ ႀကာျမင့္ခဲ့ ကာ ထုိစဥ္က ေငြ က်ပ္ ၁၂ဝဝဝဝ ကုန္က်ခဲ့သည္။

သီေပါမင္းသည္ ယင္းအေဆာက္အအုံကို ၁၈၈၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္တြင္ သံဃာေတာ္မ်ားအား ေရစက္ခ် လွဴဒါန္းခဲ့ရာ ပခန္းႀကီး သာသနာပိုင္ နႏၵဘိဓဇပတိ သီရိပဝရ မဟာဓမၼရာဇာ ဓိရာဇဂု႐ု တံဆိပ္ေတာ္ရ ဦးနႏၵက ေရႊေက်ာင္းႀကီးကို ဆက္ခံကာ ပထမဆုံးသီတင္းသုံးခဲ့သည္။

ေရႊေက်ာင္း တည္ေဆာက္ခဲ့ပုံ စနစ္

ေရႊေက်ာင္းသည္ အလ်ား ၁၁၆ ေပ၊အနံ ၇၁ ေပႏွင့္ ေျမျပင္မွၾကမ္းခင္းသို႕ အျမင့္ ၁၀ ေပရွိ၍ အမိုးသုံးဆင့္၊ လည္ ေပၚႏွစ္ ထပ္၊ စျမင္ပါေသာ ေဇတ၀န္ေဆာင္ျဖစ္သည္။

ေရႊေက်ာင္းေတာ္တြင္ သရက္ကင္း ေလွကားငါးစင္းရွိၿပီး အေရွ႕ဘက္ထိပ္ တြင္ တစ္ခု၊ေတာင္ဘက္ႏွင့္ေျမာက္ဘက္တြင္ ႏွစ္ခုစီရွိသည့္အနက္ အေရွ႕ဘက္ေလွကားသည္ မူလလက္ရာျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။

ေရႊေက်ာင္းတည္ေဆာက္ထားပုံတြင္ အေရွ႕အေနာက္တန္းေနသည့္ တိုင္ ၁၅ လံုးတန္း ၁ဝ ခု ပါရွိသျဖင့္ တိုင္ အေရ အတြက္ ၁၅ဝ ရိွသည္။

ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ အျပင္ပတ္လည္ရွိ လုံးပတ္သုံးေပ ခုနစ္လက္မရွိေသာ ကၽြန္းတိုင္ ၃၆ လုံးေပၚ၌ ငါးေပ ေလး လက္မ ျမင့္ေသာ နယားတစ္ေကာင္စီတပ္ဆင္ထားၿပီး ေထာင့္ေလးေထာင့္ရွိ တိုင္ေလးတိုင္တြင္ တစ္တိုင္လွ်င္ နယား သုံး ေကာင္စီ တပ္ဆင္ထားသည္။

တိုင္မ်ား၏ေအာက္ေျခတြင္ တိုင္မ်ား မေဆြးေျမ႕ေစရန္ စက်င္ေက်ာက္ကို ေအာက္ခံခုံလုံးျပဳလုပ္ထားၿပီး အျပင္စႀကႍ ပတ္ လမ္း တစ္ေလ်ာက္ရွိ တိုင္မ်ားအား မိုးဒဏ္ေရဒဏ္မွကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ေခါင္းေလာင္းပုံစက်င္ေက်ာက္မ်ားျဖင့္ အုပ္ထားသည္။

ေက်ာင္း ႀကီးကို ရတနာပံုေခတ္လက္မႈပညာ သစ္သားအေျပာက္ အမြမ္းပန္းမ်ားစြာျဖင့္တန္ဆာဆင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

ေက်ာင္းေဆာင္ပတ္လည္ ၾကမ္းခင္းကိုႏွစ္လက္မထူသည့္ ကြၽန္းျပားႀကီးမ်ားခင္းထားၿပီး တံခါးေပါက္မ်ားတြင္သံကိုအသုံး မျပဳဘဲ သစ္သား စေရြးစြပ္ တံခါးမ်ား တပ္ဆင္ကာ နတ္႐ုပ္၊ သိၾကား႐ုပ္စေသာ ပန္းပုလက္ရာမ်ားကို ထုလုပ္ထားသည္။

ေက်ာင္း ေတာ္ႀကီး၏ နံရံ အတြင္းအျပင္ပတ္လည္ကို ပန္းမ်ား၊ ႐ုပ္လံုး႐ုပ္ၾကြမ်ား၊ နတ္႐ုပ္၊ ေဇာ္ဂ်ီ၊ဝန္ႀကီး၊ မင္းသား၊ ဘီလူး၊ သူငယ္ေတာ္၊ လူပ်ံ၊ ေဒါင္း႐ုပ္စသည့္ ပန္းပုလက္ရာမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ခဲ့သည္။

ပန္းပုရုပ္မ်ားသည္ အလြန္လက္ရာေျမာက္ကာ ၿပဳံးေနပုံ၊ မဲ့ေနပုံ၊ ေပ်ာ္ေနပုံစသည္ျဖင့္ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ညႊန္းေနေပသည္။

ေရႊေက်ာင္းႀကီး၏ အေရွ႕ဘက္မာရဘင္ကို ျမန္မာမႈလက္ရာစစ္စစ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ္လည္း အေနာက္မာရဘင္တြင္ အေနာက္တိုင္းဟန္အခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ျမင္ၾကရသည္။

အေနာက္မာရဘင္အတြင္းခန္းကို ကာရံထားသည့္ လက္ရန္းတိုင္ အနိမ့္မ်ားကို သံမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည္ကိုျမင္ၾကရသကဲ့သို႕အေနာက္မာရဘင္တြင္ ထားရွိသည့္ စာတိုက္ဗီဒိုမ်ားတြင္ အေနာက္တိုင္း လက္ရာဟန္ အရုပ္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ၾကရေပသည္။

အေရွ႕ဘက္သို႕ မ်က္ႏွာမူထားသည့္ ထိုင္ေတာ္မူရုပ္ပြားေတာ္အေနာက္ဘက္ရွိ မာရဘင္ခန္းဆီးနံရံတစ္ေလ်ာက္ႏွင့္ပလႅင္ ေတာ္ပတ္လည္ရွိ ကြန္းစင္တိုင္မ်ားတြင္ ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ ျဖစ္ေတာ္စဥ္ ဇာတ္ႀကီး ၁၀ ဘြဲ႕ျဖစ္သည့္ ေတမိဇာတ္၊ မဟာဇနက ဇာတ္၊ သုဝဏၰ သာမဇာတ္၊ ေနမိဇာတ္၊ မေဟာ္သဓဇာတ္၊ ဘူရိဒတ္ဇာတ္၊ စႏၵကုမာရဇာတ္၊ နာရဒဇာတ္၊ ဝိဓူရဇာတ္၊ ေဝသႏၲရာ ဇာတ္ ေတာ္တို႕ႏွင့္ ဥေတနဇာတ္၊ စူဠပဒုမဇာတ္တို႕မွ ဇာတ္ကြက္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ေတာထြက္ခန္းတို႔ကို ပန္းႏြယ္၊ပန္းခက္မ်ားျဖင့္ လက္ရာေျမာက္ စြာထုလုပ္ထားသည္။

ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္းအတြင္းပိုင္းကို ေရြပိန္းခ်တိုင္မ်ား၊ မ်က္ႏွာၾကက္ပန္းမ်ား၊ လင္းႏို႕ေတာင္အမြမ္းပန္းမ်ားျဖင့္ တန္ဆာဆင္ ထားကာ အျပင္နံရံႏွင့္စႀကၤံပတ္လမ္းတြင္ဥေဒါင္း၊ယုန္၊ဟသၤာ၊ေက်း၊ျခေသၤ့၊ဆင္၊သိႀကား၊ၿဗဟၼာ၊ေဇာ္ဂ်ီ၊လူပ်ံေတာ္၊ေလာကနတ္၊ဘီလူး၊နဂါး၊နယား၊ဂဠဳန္၊ကိႏၷရီ၊ကိႏၷရာစသည္တို႕ကို ကႏုတ္ပန္းမ်ားျဖင့္အႏုစိတ္ထြင္းထုထားသည္။

ၾကာရိုးၾကာႏြယ္မ်ားရံထားသည့္ ေလာကပါလနတ္မင္းႀကီး ေလးပါးႏွင့္ နတ္ရုပ္မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိႏိုင္ေပသည္။

ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္းသည္ မူလတည္ေဆာက္ခဲ့စဥ္က ဘုန္းေတာ္ႀကီးမဟုတ္သျဖင့္ ျပာသာဒ္ေဆာင္ႏွင့္ေဘာဂေဆာင္ မပါ ရွိဘဲ နန္းေဆာင္ႏွင့္ စႏုေဆာင္တို႕ကိုသာ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။

စႏုေဆာင္ကို ကၽြန္းတိုင္ ၂၄ တိုင္ျဖင့္ အမိုးသုံးထပ္ေဆာက္လုပ္ထား ကာ မွန္ကင္း၊စုလစ္၊ စိန္ေတာင္မ်ားျဖင့္ တန္ဆာဆင္ခဲ့သည္။

ေရႊေက်ာင္းကို မြမ္းမံထားသည့္ ပန္းပုရုပ္မ်ားသည္ အေရွ႕ဘက္နံရံတြင္ ၁၄၂ ရုပ္၊အေနာက္ဘက္နံရံတြင္ ၁၄၈ ရုပ္၊ ေတာင္ ဘက္နံရံတြင္၂၅၃ ရုပ္ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္နံရံတြင္၂၄၇ ရုပ္ရွိသည္။

ထို႕အျပင္ မာရဘင္ေပၚတြင္ ၁၆၆ ရုပ္၊လည္ေပၚတြင္ ကေဒါင္း ရုပ္ ၄၇၃ ရုပ္၊အတြင္းမ်က္ႏွာၾကက္၌ ၁၈၄ ရုပ္၊ခါးပန္းတြင္ ၁၂၉ ရုပ္ႏွင့္ သရက္ကင္းေလွကား ႏွစ္ဖက္ပိတ္တံခါးတြင္ ခုနစ္ရုပ္ရွိသျဖင့္ ေရႊေက်ာင္းတစ္ခုလုံးတြင္ ပန္းပုရုပ္ ၁၇၄၉ ရုပ္ ရွိသည္။

သက္တမ္းၾကာရွည္လာၿပီျဖစ္သည့္ ေရႊေက်ာင္းႀကီးအား ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ အေမရိကန္အစိုးရ၊ သံအမတ္ၾကီးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးရံပုံေငြျဖင့္၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ႀကံ႕ခိုင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိ ေနေပသည္။

၁၈၇၈ ခုႏွစ္္ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္တြင္ နန္းတက္ခဲ့သည့္ ကုန္းေဘာင္ဆက္၏ ေနာက္ဆုံးဘုရင္သီေပါမင္းသည္ ခမည္း ေတာ္ မင္းတုန္းမင္း၏ ေရႊနန္းေတာ္ကို လက္ရွိတည္ရွိေနသည့္ ေနရာသို႕ေျပာင္းေရႊ႕တည္ေဆာက္ၿပီး ၁၈၈၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တို ဘာလ ၃၁ ရက္တြင္ ေရစက္သြန္းခ်လွဴဒါန္းခဲ့သျဖင့္ ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္းႀကီး၏ သက္တမ္းသည္ ၁၃၅ ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေပသည္။

ရတနာပုံေခတ္၏ အေမြအႏွစ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာမႈလက္ရာ ေရႊေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသို႕ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသည္မ်ား ေန႕စဥ္ လာေရာက္လည္ပတ္လ်က္ရွိေနၾကသည္။

ေရႊေက်ာင္းသည္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအႏုလက္ရာမ်ား တစ္စုတစ္စည္းတည္း တည္ ရွိေနသည့္ သစ္သားေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္အားေလ်ာ္စြာ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး သက္တမ္းရွည္ၾကာစြာရပ္တည္ေနေစရန္ ျပည္သူအားလုံးက ျမန္မာ့အေမြအႏွစ္မ်ားအေပၚ ျမတ္ႏိုးတန္ဘိုးထားလ်က္ ၀ိုင္း၀န္းထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါေပသည္။

ကိုလိုနီေခတ္ဦးေရႊအင္ပင္ေက်ာင္း(မႏၱေလး)

ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးဆုံးရႈံးျပီးေနာက္ ကုိလိုနီေခတ္ဦးတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ထင္ရွားေသာသစ္သားဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားအနက္ မႏၱေလးျမိဳ႕ရွိ ေရႊအင္ပင္ေက်ာင္းသည္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။

ေရႊအင္ပင္သစ္သားေက်ာင္းကို ကိုလိုနီေခတ္တြင္တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ရတနာပုံေခတ္ လက္ရာမ်ားျဖင့္ မြမ္းမံခဲ့သည္။

မွန္နန္းရာဇ၀င္တြင္ အေနာ္ရထာမင္းသည္ ဖခင္ေၾကာင္ျဖဴမင္းအတြက္ မထီးေက်ာင္းကို သကၠရာဇ္ ၃၂၉ ခုႏွစ္တြင္ တည္ ေဆာက္ခဲ့သည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ရွင္အရဟံအတြက္ အာရညကင္ရေသာအရပ္၌ရတနာအတိၿပီးေသာေက်ာင္းကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့ သည္ဟုလည္းေကာင္း ေရးသားထားသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ ရဟန္းသံဃာမ်ားသီတင္းသုံးေနထိုင္ရန္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားကို ပုဂံေခတ္၌ စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္းယူဆရေပသည္။

ျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားကို ေက်ာက္၊အုတ္၊သစ္တို႕ျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကရာတြင္ သစ္သားအေဆာက္အအုံမ်ားသည္ ရာသီဥတုဒဏ္၊ အင္းဆက္ပိုးမႊားဒဏ္၊မီးေဘးဒဏ္၊ စစ္ေဘးဒဏ္စသည့္ထိခိုက္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ သက္တမ္းရွည္ၾကာမႈ နည္းပါးခဲ့သည္။

သို႔တိုင္ေအာင္ သက္တမ္းႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ၿပီျဖစ္သည့္ ေရွးေဟာင္းသစ္သားအေဆာက္အအုံမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ယေန႕တိုင္ ေတြ႕ျမင္ၾကရသည့္အနက္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ရတနာပုံေခတ္လက္ရာ သစ္သားအေဆာက္အအုံဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားကို မႏၱေလးၿမိဳ႕အပါအ၀င္ ေနရာေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ယေန႕တိုင္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ကိုလိုနီေခတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႕ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ကၽြန္းတိုင္လုံးေပါင္း ၁၀၀ ၀န္းက်င္ျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကရာ ယင္းတို႕ကို တိုင္တစ္ရာ ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ ယေန႕တိုင္ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၾကသည္။

ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ား ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္မႈ ခိုင္မာေနၿပီျဖစ္သည့္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ သစ္သားဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားကို မႏၱေလး၊ အင္း၀၊စစ္ကိုင္း၊ စေလ၊ စလင္း စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးေတြ႕ရွိရသည္။

ယင္းတို႕အနက္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ေရႊေက်ာင္း၊ ဓမၼိကာရာမေရႊက်င္တိုက္၊ သဂၤဇာေက်ာင္း၊ သာက၀န္ေက်ာင္း၊ျမေတာင္ေက်ာင္း၊မင္းထင္ေက်ာင္းတို႕သည္ အထူးတင္ရွားခဲ့ၾကသည္။

ေရႊအင္ပင္ေက်ာင္းကိုမူ ကိုလိုနီေခတ္ဦးတြင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

ကုန္းေဘာင္ေခတ္အတြင္း အေလာင္းမင္းတရား ဦးေအာင္ေဇယ်၊ ေနာင္ေတာ္ႀကီးမင္း၊ ေျမဒူးမင္း၊ ဗဒုံမင္း၊ ဘႀကီးေတာ္စစ္ကိုင္းမင္း၊ သာယာ၀တီမင္း၊ ပုဂံမင္း၊ မင္းတုန္းမင္းႏွင့္ သီေပါမင္းတို႕သည္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားကို ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၾက ေၾကာင္း ကုန္းေဘာင္ဆက္မဟာရာဇ၀င္ၾကီးစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ရတနာပုံေခတ္လက္ရာေက်ာင္းမ်ားသာက်န္ရွိေတာ့ေပသည္။

မင္းတုန္းႏွင့္သီေပါမင္းႏွစ္ပါးနန္းစံခဲ့သည့္ ရတနာပုံေခတ္တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ၅၅ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ခဲ့ျပီးမင္းတုန္းမင္းသည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၏ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားကို ေနရာခ်ထားခဲ့သည္။

သို႕ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ယင္းေက်ာင္းတိုက္မ်ားသည္ အနည္းငယ္သာက်န္ရွိေတာ့ရာ ေရႊေက်ာင္းႏွင့္ ေရႊအင္ပင္ေက်ာင္းတို႕ကို သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည္။

ေရႊအင္ပင္၏ ေနာက္ခံ မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ ယေန႕တိုင္က်န္ရွိေနသည့္ ေရွးေဟာင္းသစ္သားဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားအနက္ ေရႊေက်ာင္းသည္ မႏၱေလးေတာင္ေျခတြင္ တည္ရွိ၍ ေရႊအင္ပင္ေက်ာင္းသည္ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ေဒး၀န္းအေရွ႕ရပ္ကြက္ ၃၇ လမ္းႏွင့္ ၃၈ လမ္းၾကား၊ ၈၉ လမ္း အေနာက္ဘက္ျခမ္းတြင္္ တည္ရွိသည္။

ေရႊေက်ာင္းသည္ မင္းတုန္းမင္း၏ နန္းေဆာင္ကို ေနရာေရႊ႕ေျပာင္း၍ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ ခဲ့သျဖင့္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းအေဆာင္မ်ားမျပည့္စုံေသာ္လည္း ေရႊအင္ပင္ေက်ာင္းကိုမူ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းအျဖစ္ ရည္ရြယ္တည္ေဆာက္ခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း၏ အဂၤါရပ္မ်ား ျပည့္စုံစြာ ပါရွိခဲ့သည္။

ေရႊအင္ပင္ေက်ာင္းကို တရုတ္လူမ်ိဳးသူေဌး ဦးစက္ရႊင္ႏွင့္ဇနီး ေဒၚဘြားတို႕က သီေပါမင္းပါေတာ္မူၿပီး ၁၀ ႏွစ္အၾကာ ခရစ္ ႏွစ္ ၁၈၉၅ ခုႏွစ္ (ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၅၇ ခုႏွစ္) တြင္ တိပိဋကဓရ ေရႊအင္ပင္ ဆရာေတာ္ ဦးဇ၀နဓဇ သီတင္းသုံးရန္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ေဒၚဘြားသည္ ပုဂံမင္းႏွင့္ေတာင္ေဆာင္ေတာ္မိဖုရား ရမည္းသင္းၿမိဳ႕စား၏ေမာင္ေတာ္ ေမာင္ေမာင္ႀကီး၏ သမီးျဖစ္သည္။

ေရႊအင္ပင္ေက်ာင္းဒကာ ဦးစက္ရႊင္၏ အတၳဳပၸတၱိေက်ာက္စာကို ေက်ာင္းတိုက္၏ အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္တြင္စိုက္ထူထားျပီး ေက်ာင္းၾကီး၏ အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္တြင္ ေက်ာင္းအလွဴရွင္ မိသားစု အခ်ိဳ႕၏ အုတ္ဂူမ်ားတည္ရွိသည္။

အလွဴရွင္ကမၺည္း ေက်ာက္စာအရ ဦးစက္ရႊင္သည္ တရုတ္ျပည္၊ယုူနန္ျပည္နယ္၊ ထိန္ရင္းေခၚမိုးျမင့္ၿမိဳ႕ၾကီး စီရင္စု၊ယိေလာ ရြာ ဇာတိျဖစ္ကာ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၁၄ ခုႏွစ္ ကဆုန္လဆန္း ၆ ရက္ (ခရစ္ႏွစ္၁၈၅၂ ခုႏွစ္၊ဧၿပီလ ၂၃ ရက္) တြင္ဖြားျမင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၂၁ ခုႏွစ္၊ အသက္ ခုနစ္ႏွစ္ အရြယ္တြင္ အဘ၊ ဘေထြးတို႕ႏွင့္ အတူဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕သို႕ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ဦးစက္ရႊင္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္တြင္ အဘႏွင့္ဘေထြးတို႕ ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ဗန္းေမာ္မွ မႏၱေလးသို႕ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ရန္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ကာ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာမင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္ ေဒၚဘြားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့သည္။

ဦးစက္ရႊင္သည္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ၾကက္ေပါင္ေစးလုပ္ငန္းတို႕ကိုလုပ္ကိုင္ကာ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာလာခဲ့သည္။၁၂၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ကလုံေခၚအရပ္တြင္ သစ္စက္တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္၍ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ခဲ့သည္။

၁၂၅၁ ခုႏွစ္တြင္ သားသုံးေယာက္ကိုရွင္သာမေဏျပဳခဲ့ၿပီး ၁၂၅၇ ခုႏွစ္တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ေဒး၀န္းအရပ္ရွိ ဥယ်ာဥ္ကို ၀ယ္ယူ၍ ေရႊအင္ပင္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ကာဇရပ္၊ သိမ္၊တန္ေဆာင္းတို႕ႏွင့္တကြ ေရႊအင္ပင္ဆရာေတာ္ကို လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ဦးစက္ရႊင္သည္ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၇၈ ခုႏွစ္ တေပါင္းလဆုတ္ ၅ ရက္(ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၂ ရက္) တနလၤာေန႕တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ကာ ၁၂၇၈ခုႏွစ္ေႏွာင္းတန္ခူးလဆန္း၁ရက္တြင္အုတ္ဂူသြင္းခဲ့ေၾကာင္းေရးထိုးထားသည့္ကမၺည္းေက်ာက္စာကို၁၂၇၉ခုႏွစ္ေႏွာင္းတန္ခူးလျပည့္ေန႕၊အဂၤါေန႕တြင္စိုက္ထူခဲ့သည္။

ေရႊအင္ပင္ေက်ာင္း

ေရႊပိန္းခ်ေက်ာင္းမ်ားကို ျပာသာဒ္၊ မွန္ကင္း၊ စလစ္၊ စိန္ေတာင္၊ ၊ အရုပ္မ်ား၊ ပန္းမ်ား၊ ပန္းပုရုပ္မ်ားျဖင့္ မြမ္းမံတည္ေဆာက္ေလ့ရွိ္ၾကသျဖင့္ ေငြကုန္က်မႈ အလြန္မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ မင္းမိဖုရား၊ ေတာ္၀င္မိသားစုမ်ားကသာ ေဆာက္လုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။

ေငြေၾကးမ်ားစြာသုံးစြဲႏိုင္ေသာ္လည္း သူေဌးသူၾကြယ္မ်ားသည္ဘုရင္လွဴဒါန္းသည့္ ေက်ာင္းမ်ားကဲ့သို႕ အလြန္ ခမ္း နားစြာ တည္ေဆာက္ခြင့္မရွိေခ်။

ထို႕ေၾကာင့္ သူေဌးအလွဴေတာ္ ေရႊအင္ပင္ေက်ာင္းသည္ သီေပါဘုရင့္အလွဴေတာ္ ေရႊေက်ာင္းကို မမီခဲ့ေခ်။

သို႕ေသာ္ ေရႊအင္ပင္ေက်ာင္းတြင္ ေရႊေက်ာင္းၿပီးလွ်င္ ျမန္မာမႈလက္ရာ ပန္းပုရုပ္မ်ား အမ်ားဆုံး တပ္ဆင္ထားကာ ျမန္မာမႈ ၊ျမန္မာ့ဟန္ အမႊမ္းအေျပာက္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၾကသည္။

ေက်ာင္း၏ တံခါးရြက္မ်ား၊ျပာသာဒ္မ်ား၊ ၀ရန္တာမ်ား၊ဘုရားေဆာင္မ်ားကို လက္ရာေျမာက္စြာအလွဆင္ခဲ့သည္။

ေရႊအင္ပင္ေက်ာင္းႀကီးကို တိုင္လုံးေပါင္း ၁၅၄ တိုင္စိုက္ထူ ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး ၀ရန္တာဘက္ရွိ တိုင္မ်ားထိပ္တြင္စက်င္ေက်ာက္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ တိုင္အုပ္မ်ား ဖုံးအုပ္ထားသည္။

ေက်ာင္းႀကီးကိုေျမာက္ဘက္သို႕ မ်က္ႏွာမူထားကာ သရက္ကင္းပုံစံ ထုထည္ၾကီးမားသာ အုတ္ေလွကား ရွစ္စင္းတပ္ဆင္ထားသည္။

ေက်ာင္းတိုက္၀င္ေပါက္တံခါးမ်ား၏ တစ္ဖက္စီတြင္ ေလာကပါလ နတ္မင္းၾကီးေလးပါးပုံမ်ားႏွင့္ စျမင္ပတ္လည္ လက္ရမ္းမ်ားတြင္ ကႏုတ္ပန္းမ်ားႏွင့္ ရုပ္လုံးရုပ္ၾကြမ်ားကို လွပစြာ အေသးစိတ္ ထုလုပ္ထားသည္။

ေရႊအင္ပင္ေက်ာင္းတြင္ အရုပ္ႏွင့္ ပန္းကို မွ်တစြာထည့္သြင္းထုလုပ္ထားၿပီး လူနတ္ၿဗဟၼာ သတၱ၀ါအမ်ိဳးမ်ိဳးကို တင့္တယ္လွပစြာ ပုံေဖာ္ထားသည္။

ေရႊအင္ပင္ေက်ာင္းတိုက္၏ မုခ္ဦးျပာသာဒ္ကို ဘုံ ခုနစ္ဆင့္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ေဆာင္မၾကီး၏ အေရွ႕မာရဘင္ေဆာင္ ကို ဘုရားေဆာင္အျဖစ္ အသုံးျပဳသည္။

ဘုရားေဆာင္ပလႅင္ေအာက္ေျခ ႏွစ္ဘက္ရွိ ေလာကနတ္ရုပ္ႏွစ္ရုပ္သည္ အလြန္လက္ရာ ေျမာက္လွေပသည္။

၀ရန္တာ လက္ရန္းမ်ားတြင္ ဇာတ္ႀကီး ဆယ္ဘြဲ႕မွ ဇာတ္ေတာ္မ်ားကို ထုလုပ္ထားရာ ေက်ာင္းတိုက္၏ ေတာင္ဘက္ျခမ္း၊ ၀ရန္တာ လက္ရန္းတြင္ ေ၀ႆႏၱရာဇာတ္ေတာ္မွ ကဏွာ၊ဇာလီႏွင့္ စူဇကာပုဏၰား ဇာတ္ကြက္ႏွင့္ ဘူရိဒတ္ ဇာတ္ေတာ္မွ နဂါးမင္း အား အလမၸာယ္ျပသည့္ ဇာတ္ကြက္တို႕ကိုလည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းတိုက္၏ ေျမာက္ဘက္ျခမ္း ၀ရန္တာတြင္ ၀ိဓူရ ဇာတ္ေတာ္မွ ပုဏၰက ဘီလူးႏွင့္ ၀ိဓူရ အမတ္ ေမးေလွ်ာက္ခန္းဇာတ္ကြက္ႏွင့္ ေ၀ႆႏၱရာဇာတ္ေတာ္မွ မယ္မဒီ သစ္သီး ရွာခန္းဇာတ္ကြက္တို႕ကို လည္းေကာင္း လက္ရာေျမာက္စြာ ထုလုပ္ထားသည္။

တံခါးရြက္မ်ားရွိ နတ္ရုပ္မ်ားအနက္ အျပင္တံခါးရြက္ေပၚမွ နတ္ရုပ္မ်ားကိုေရႊအင္ပင္ေက်ာင္းတြင္ ေဘာဂစမုတ္ေဆာင္ဟုေခၚသည့္ခုံးေဆာင္္ကို ေဆာင္မၾကီးႏွင့္ ေဘာဂေဆာင္အၾကား၌ထည့္သြင္း ေဆာက္လုပ္ထားသည္။

ခုံးေဆာင္ကို တိုးလွ်ိဳးေပါက္ဖြင့္ထားသျဖင့္ အျမင္ရွင္းကာေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းမြန္သည့္အျပင္ ဒီဇိုင္းက ဆန္းသစ္ေနေပသည္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ေရႊနန္းေတာ္ႏွင့္ ေရႊအင္ပင္ သစ္သားဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတို႕သည္္ ျမန္မာ့ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအႏု လက္ရာမ်ား စုစည္းတည္ရွိေနသည့္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္အားေလ်ာ္စြာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသည္မ်ား ေန႕စဥ္ လာ ေရာက္ လည္ပတ္လ်က္ရွိေနၾကေပသည္။

ေရႊအင္ပင္ေက်ာင္း၏ ေျမာက္ဘက္ႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ၾကားရွိ ေရွးေဟာင္းေရတြင္းေဟာင္းၾကီးကိုလည္း ထိန္းသိမ္းထားရွိသည္။

ရတနာပုံေခတ္အလွဴရွင္ ဇနီးေမာင္ႏွံတို႕ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္ခဲ့သည့္သက္တမ္းႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ေရႊအင္ပင္ သစ္သားေက်ာင္းၾကီးသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအုံတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိေနေပသည္။

ျမန္မာ့ဟန္ ၊ ျမန္မာ့ဗိသုကာလက္ရာမ်ားျဖင့္ ခမ္းနားထယ္၀ါစြာတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ေရႊအင္ပင္ သစ္သားေက်ာင္းသည္အစဥ္အဆက္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ၾကသျဖင့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္တစ္ခု အျဖစ္ထင္ရွားစြာ တည္ရွိေနေပသည္။

@Aye Htet Linn

Tour Leader/Domestic In Myanmar

ကိုးကားေဖာ္ျပခ်က္

ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)

ျမန္မာမႈ အဆင္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား(ေမာင္ယဥ္လိႈင္း၊ပ်ဥ္းမၿမိဳင္)

ကုန္းေပါင္ေခတ္ေႏွာင္း ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ား(ဦးမ်ိဳးျမင့္စိန္)

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ျမန္မာ့ေရွးေဟာင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႀကီးမ်ား(နတ္ေမာက္ထြန္းရွိန္)

အႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ မႏၱေလး(ေရႊကိုင္းသား)

Realman

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *