စင္ ကာ ပူႏုိင္ ငံ ေအာ ခ်ပ္ လမ္း ႏုိက္ က လပ္ ဓား ထုိး မႈ မွ တ ရား ခံ ၄ ဦး ကုိ ေသ ဒဏ္ ၊ က်န္ ၃ ဦး ကုိ ေထာင္ ဒဏ္ ႀကိမ္ ဒဏ္ ႏွင့္ ေငြ ဒဏ္ တုိ႔ အ သီး သီး ခ် မွတ္

By / 1 week ago / Uncategorized / No Comments
စင္ ကာ ပူႏုိင္ ငံ ေအာ ခ်ပ္ လမ္း ႏုိက္ က လပ္ ဓား ထုိး မႈ မွ တ ရား ခံ ၄ ဦး ကုိ ေသ ဒဏ္ ၊ က်န္ ၃ ဦး ကုိ ေထာင္ ဒဏ္ ႀကိမ္ ဒဏ္ ႏွင့္ ေငြ ဒဏ္ တုိ႔ အ သီး သီး ခ် မွတ္

စင္ ကာ ပူႏုိင္ ငံ ေအာ ခ်ပ္ လမ္း ႏုိက္ က လပ္ ဓား ထုိး မႈ မွ တ ရား ခံ ၄ ဦး ကုိ ေသ ဒဏ္ ၊ က်န္ ၃ ဦး ကုိ ေထာင္ ဒဏ္ ႀကိမ္ ဒဏ္ ႏွင့္ ေငြ ဒဏ္ တုိ႔ အ သီး သီး ခ် မွတ္

ဇူ လုိင္ လ ၂ ရက္ ေန႔ အ ဂါၤ ေန႔ မ နက္ အ ေစာ ပုိင္း က စင္ ကာ ပူ နိုင္ ငံ ႐ွိ က မၻာ လွည့္ မ်ား က်က္ စား ရာ ေအာ ခ်ပ္ လမ္း ေအာ ခ်ပ္ တာ ဝါ ႐ွိ စက္ ေလွ ကား အ နီး တြင္ လူ တစ္ ဦး ေသြး အုိင္ ထဲ လူး လြန္႔ လ်က္ ႐ွိ သည္ ။

တာ ဝန္ သိ ျပည္ သူ မ်ား မွ S C D F သူ နာ ျပဳ အ ဖြဲ႔ ထံ ဖုန္း ဆက္ ေခၚ ရာ မိ နစ္ ပုိင္း အ တြင္း လူ နာ တင္ ယာဥ္ ေရာက္ ႐ွိ လာ ၿပီ အ သည္း အ သန္ ကယ္ ဆယ္ ၾက ေသာ္ လည္း အ ခါ ေႏွာင္း သြား ခဲ့ ၿပီ ။

C C T V မွတ္ တမ္း မ်ား အ ရ မ သ ကၤာ သူ ၇ ေယာက္ ကုိ ၁ ၂ နာ ရီ အ တြင္း စင္ ကာ ပူ ရဲ တပ္ ဖြဲ့ မွ ဖမ္း ဆီး နိင္ ခဲ့ ၿပီး ခ်က္ ခ်င္း ဆုိ သ လုိ ပင္ တ ရား စြဲ ဆုိ ခဲ့ သည္ ။

ေအာ ခ်ပ္ တာ ဝါ က ေအာ ခ်ပ္ လမ္း ေထာင့္ မွာ ႐ွိ ၿပီး အ ေပၚ ထပ္ မွာ ႐ုံး ခန္း ေတြ ဖြင့္ ထား တယ္ ။

ေအာက္ ၅ ထပ္ မွာ က လပ္ နဲ႔ ဘား ေတြ ႐ွိ ပါ တယ္ ။

မ နက္ ေစာ ေစာ မူး ရစ္ ရီ ေဝ ေန ၾက ခ်ိန္ အဲ့ မွာ ႐ွိ တဲ့ မိန္း မ ဆုိး ေလး ႏုိက္ က လပ္ က ျပန္ လာ ၾက သူ ေတြ စက္ ေလွ ကား အ ဆင္း မွာမ ေတာ္ တ ဆ တုိက္ မိ ၾက တယ္ ။

ခ်က္ ခ်င္း ပဲ ရန္ ပြဲ စ တင္ ခဲ့ ၿပီး လူ အင္ အား မ်ား တဲ့ ဘက္ က ဆြမ္း ႀကီး ဝုိင္း ေလာင္း ၾက ရာ မွ ဓား ပါ သြား ျခင္း ျဖစ္ သည္ ။

အြန္ လုိင္း ေ ပၚပ်ံ ႔ ႏွံ႔ ေန တဲ့ ဗီ ဒီ ယုိ ဖုိင္ မွာ ေယာက္ ၁ ေယာက္ ထုိး ႀကိတ္ ကန္ ေၾကာက္ ၾက အ ၿပီး လူ တစ္ ေယာက္ ပုံ လ်က္ လဲ က် သြား တာ ကုိ ျမင္ ေတြ့ ရ သည္ ။

ႏုိက္ က လပ္ တုိ႔ ထုံး စံ အ တုိင္း လူ ငယ္ သ ဘာ ဝ မ ေတာ္ တ ဆ တုိက္ မိ ရာ မွ ျဖစ္ ပြား ခဲ့ သည့္ ဓား ထုိး မႈ ။

လူ သတ္ မႈ က်ဴး လြန္ သူ မ်ားမွာ အ သက္ ၂ ၂ မွ ၂ ၇ အ ရြယ္ လူ ငယ္ ေလး မ်ား ။

မိန္း ခ ေလး တစ္ ဦး ပါ ဝင္ ၿပီး သူ မ အ ပါ အ ဝင္ က်န္ ၃ ေယာက္ ကုိ တ ပတ္ အ ၾကာ ယ ေန႔ ၁ ၁ . ၇ . ၂ ၀ ၁ ၉ တြင္ တ ရား ႐ုံး မွ ေသ ဒဏ္ ခ် မွတ္ လုိက္ ပါ တယ္ ။

ရန္ ပြဲ ဟာ စ ကၠန္႔ ၄ ၀ ေက်ာ္ သာ ၾကာ ျမင့္ ခဲ့ ေပ မယ့္ တ ဒ ဂၤ ေဒါ သ ကုိ မ ထိန္း နိုင္ ၾက လုိ႔ တစ္ ေယာက္ က သ ခ်ၤ ိဳင္း ေရာက္ ၿပီး က်န္ တဲ့ ၄ ေယာက္ က လည္ ပင္း ႀကိဳး ကြင္း စြပ္ ေသ ဒဏ္ ခံ ရ ေတာ့ မယ္ ။

ဆြမ္း ႀကီး အ ေလာင္း ေကာင္း တဲ့ ေဘာ္ ဒါ ၄ ေယာက္ လဲ ႀကိမ္ ဒဏ္ ေငြ ဒဏ္ ေတြ ခ် မွတ္ ခံ ထား ရ တဲ့ အ ျပင္ လူ ငယ္ ဘ ဝ ငယ္ ရြယ္ ႏု ပ်ဳိ တဲ့ အ ခ်ိန္ ေတြ ကုိ ခ်န္ ဂီ ေထာင္ ထဲ မွာ ကုန္ ဆုံး ရ ေတာ့ မွာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

စင္ ကာ ပူ နိုင္ ငံ တြင္ အုပ္ စု ဖြဲ့ ခုိက္ ရန္ျဖစ္ပြားမႈ မ်ဳိး ကုိ လုံး ဝ သည္း ခံ ျခင္း မ ႐ွိ ပဲ ယ ခု လုိ လူ ေသ မႈ လူ သတ္ မႈ ျဖစ္ ပြား ပါ က ႁခြင္း ခ်က္ မ ႐ွိ ေသ ဒဏ္ ခ် မွတ္ ခံ ရ မည္ ျဖစ္ ရာ စင္ ကာ ပူ နိုင္ ငံ တြင္ သြား ေရာက္ အ လုပ္ လုပ္ ကုိင္ ေန ေသာ ေရႊ ျမန္ မာ မ်ား အား သ တိ ျပဳ ေ႐ွာင္ ႐ွား ၾက ရန္ တုိက္ တြန္း လုိက္ ရ ပါ တယ္ ။

Credit : ကုိဆန္းမင္း

News credit

CNA

Stomp

Mothership sg

Realman

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *