ဗစ္ တိုး ရီး ယား ေလး အ တြက္ အ မ်ား ျပည္ သူ လွဳ ဒါန္း ထား တဲ့ အ လွဴ ေငြ စာ ရင္း ကို ပြင့္ လင္း ျမင္ သာ စြာ ထုတ္ ျပန္

By / 2 weeks ago / Local News / No Comments
ဗစ္ တိုး ရီး ယား ေလး အ တြက္ အ မ်ား ျပည္ သူ လွဳ ဒါန္း ထား တဲ့ အ လွဴ ေငြ စာ ရင္း ကို ပြင့္ လင္း ျမင္ သာ စြာ ထုတ္ ျပန္

ဗစ္ တိုး ရီး ယား ေလး အ တြက္ အ မ်ား ျပည္ သူ လွဳ ဒါန္း ထား တဲ့ အ လွဴ ေငြ စာ ရင္း ကို ပြင့္ လင္း ျမင္ သာ စြာ ထုတ္ ျပန္

ဇူ လိုင္ လ ၈ ရက္ ေန႔ မွာ ဗစ္ တိုး ရီး ယား ေလး အ တြက္ အ မ်ား ျပည္ သူ ေတြ လွဴ ဒါန္း ထားတဲ့ ေငြ စာ ရင္း အ တိ အ က် ကို ဗစ္ တိုး ရီး ယား အ တြက္ လွဴ ဒါန္းငြေ ေတြ ကို တာ ၀န္ ယူ လက္ ခံ ေပး တဲ့ V i c t o r i a F i n a n c e T e a m က နေ ေၾက ျငာ ခဲ့ ပါ တယ္ ။

အဲ့ ဒီ အ ဖြဲ႕ မွာ အ ဖြဲ႕ ၀င္ စု စု ေပါင္း ၅ ဦး ပါ ၀င္ ျပီး အ ဆို ေတာ္ က်ား ေပါက္ ရဲ႕အ မ်ိဳး သ မီး ျဖစ္ သူ လည္း ပါ ၀င္ ပါ တယ္ ။

ဗစ္ တိုး ရီး ယား အ တြက္ ဇူ လိုင္ လ ၈ ရက္ ေန႔ အ ထိ အ မ်ား ျပည္ သူ လွဴ ဒါန္း ထား တဲ့ ေငြ စာ ရင္း အ တိ အ က် ဟာ က်ပ္ သိန္း ေပါင္း တစ္ ရာ ေျခာက္ ဆယ့္ ငါး သိ္န္း ရွစ္ ေသာင္း နဲ ႔ရွစ္ ရာ့ရွစ္ ဆယ္ က်ပ္ ရွိ ျပီး ပြင့္ လင္း ျမင္ သာ စြာ ေငြ စာ ရင္း အ ၀င္ အ ထြက္ ကို F a c e b o o k စာ မ်က္ ႏွာ ထက္ မွာ ေဖာ္ ျပ ခဲ့ တာ ပါ ။

အ ခု အ ခ်ိန္ ထိ ေငြ စာ ရင္း မွာ အ ၀င္ စာ ရင္း သာ ရွိ ျပီး အ ထြက္ ေငြ အ ေန နဲ႕အ စမ္း ထုတ္ထား တဲ့ ေငြ တစ္ ေထာင္ က်ပ္ သာ ရွိ ေသး ျပီး အဲ့ ဒီ ေငြ တစ္ ေထာင္ က်ပ္ ကို လည္း ျပန္ လည့္ထည့္ သြင္း ေပး ျပီ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိ ရ ပါ တယ္ ။

ဗစ္ တိုး ရီး ယား ေလး ရဲ႕ အ မွဳ နဲ ႔ပတ္ သတ္ လို ႔ပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ ကိ စၥ တစ္ စံု တစ္ ရာ ေၾကာင့္ ေငြ အသံုး ျပဳ ခဲ့ ရင္ လည္း F a c e b o o k စာ မ်က္ ႏွာ ေပၚ မွာ တ ရား ၀င္ပြင့္ လင္း ျမင္ သာ စြာ ထုတ္ ေဖာ္ ေျပာ ျပ ျပီး စာ ရင္း အ ၀င္ အ ထြက္ ကို တင္ ျပ သြား မွာ ျဖစ္ ေၾကာင္း ကို V i c t o r i a F i n a n c e T e a m အ ဖြဲ႕ ၀င္ တစ္ ေယာက္ ျဖစ္ တဲ့ မ J e s s i c a M o z a r t က အ ခု လို ေရးသား ေဖာ္ ျပ ထား ပါ တယ္ ။

ဒီ ေန႔ ၈ ရက္ ေန႔ ည ေန ၄ : ၂ ၆ မိ နစ္ အ ခ်ိန္ အ ထိ မွာ သ မီး ေလး V i c t o r i a အ တြက္ F u n d – K s 1 6 , 5 8 0 0 , 8 8 0 / – ( တစ္ ရာ ေျခာက္ ဆယ့္ ငါး သိန္း ရွစ္ ေသာင္း ႏွင့္ ရွစ္ ရာ့ ရွစ္ ဆယ္ က်ပ္ ) လက္ ခံ ရ ရွိ ထား ပါ တယ္ ။

စာ ရင္း ေတြ ကို ေသ ခ်ာ စစ္ ေဆး ၾကည့္ ႐ွဳ ႏိုင္ ပါ တယ္ ။

ေငြ အ ဝင္ ဖက္ မွာ ပဲ စာ ရင္း ရွိ ၿပီး အ ထြက္ ဖက္ မွာ စာ ရင္း လံုး ဝ မ ရွိ ေသး ပါ ။

တ ျပား မွ ထုတ္ ယူသံုး စြဲ ျခင္း မ ရွိ ေသး ပါ ။

ခၽြင္း ခ်က္ အ ေန နဲ႔ ဒီ ေန႔ ေန ႔လည္ က တည္း က T r a n s i t i o n D e t a i l s ထုတ္ ေန တာ ထုတ္ မ ရ တာ နဲ႔ ဘဏ္ ကို ဖုန္း ဆက္ ၊ ဘဏ္ ကၫႊန္ ၾကား တဲ့ အ တိုင္း လုပ္ ခဲ့ ပါ တယ္ ။

ေငြ အ ဝင္ ပဲ ရွိ ၿပီး အ ထြက္ မ ရွိ လို႔ O n l i n e က ေန ဘဏ္ စာ ရင္း ထုတ္ မ ရ တာ လည္း ျဖစ္ ႏိုင္ တယ္ ဆို လို႔ ေငြ တစ္ ေထာင္ က်ပ္ တိ တိ စမ္း ထုတ္ ခဲ့ ၿပီး ခ်က္ ခ်င္း ျပန္ ထည့္ ခဲ့ ပါ တယ္ ။

အဲ့ ဒါ ေၾကာင့္ ေနာက္ ဆံုး မွာ ေငြ ၁ ၀ ၀ ၀ က်ပ္ အ ထုတ္ / အ သြင္း ျပ ေန တာ ပါ ။

အ လႉ ရွင္ ေတြ အ ရမ္း မ်ား တဲ့ အ တြက္ တစ္ ေယာက္ ခ်င္း စီ ရဲ႕ နာ မည္ နဲ႔ စာ ရင္း မ တင္ ေပး ႏိုင္ တာ နား လည္ ေပး ေစ လို ပါ တယ္ ။

အ လႉ ရွင္ အ ေယာက္ စီ တိုင္း ႏွင့္ တ ကြ မိ သား စု ဝင္ မ်ား အား လံုး ဘ ဝ မွာ စိတ္ ခ်မ္း သာ ကိုယ္ က်န္း မာ နဲ႔ ေပ်ာ္ ရႊင္ ေအး ခ်မ္း အ ႏၲ ရာယ္ ကင္း ၾက ပါ ေစ ။

မ တ ရား ခံ ရ ျခင္း မွ ကင္း ေဝး ပါ ေစ…..

ေငြ ထုတ္ သံုး စ ရာ ရွိ လို႔ ထုတ္ ခဲ့ ရ ရင္ လည္း ဒီ လို ပဲ တင္ ျပ ပါ့ မယ္ ။

V i c t o r i a ’ s F i n a n c e T e a m

1- S u L e i W i n Z o n e Z o n e ( အ ဆို ေတာ္ ကို က်ား ေပါက္ အ မ်ဳိး သ မီး ၊ M y a n m a r P a r e n t i n g A d m i n ) 2- T h e t H t a r ( က ထိ က၊ က ေလး က်န္း မာ ပ ညာ ဌာ န ၊ မ ေကြး ေဆး တ ကၠ သို လ္ )

3- K h i n E i E i T i n ( P r e c i o u s T H E T ရ တ နာ ဆိုင္ ပိုင္ ရွင္၊ O G Y s F o u n d e r )

4- J u e C h i t T h i n z a r ( T h e B a r B u r d u b a i ပိုင္ ရွင္ )

5- J e s s i c a M o z a r t – စာ ေရး သူ

C r e d i t – Y e n i n P h a w a h – A l i n n M y a y ( အ လင္း ေျမ )

Realman

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *