ဆ ရာ မ မ ႏွင္း ႏု ဘယ္ ေရာက္ ေန တယ္ ၊ ဘာ လုုပ္ ေန တယ္ ဆို တာ ေျပာ ျပ လာ တဲ ့ဖ ခင္ ဦး ဝင္း ျမင့္ နဲ ့ေတြ ့ဆုံ ျခင္း

By / 2 weeks ago / Local News / No Comments
ဆ ရာ မ မ ႏွင္း ႏု ဘယ္ ေရာက္ ေန တယ္ ၊ ဘာ လုုပ္ ေန တယ္ ဆို တာ ေျပာ ျပ လာ တဲ ့ဖ ခင္ ဦး ဝင္း ျမင့္ နဲ ့ေတြ ့ဆုံ ျခင္း

ဆ ရာ မ မ ႏွင္း ႏု ဘယ္ ေရာက္ ေန တယ္ ၊ ဘာ လုုပ္ ေန တယ္ ဆို တာ ေျပာ ျပ လာ တဲ ့ဖ ခင္ ဦး ဝင္း ျမင့္ နဲ ့ေတြ ့ဆုံ ျခင္း

ေန ျပည္ ေတာ္ က ဗစ္ တိုး ရီး ယား က ေလး ငယ္ ေလး ရဲ ့အ မႈ နဲ ့ပတ္ သက္ ၿပီး ဆ ရာ မ မ ႏွင္း ႏု ကို လူ မႈ ကြန္ ယက္ စာ မ်က္ ႏွာ ေတြ ေပၚ မွာ အ မ်ိဳး မ်ိဳး ေဝ ဖန္ ေ ျပာ ဆို ေန ၾက တာ ဟာ ျဖစ္ စဥ္ အ စ က တည္း က ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

ဒါ ေပ မယ့္ အ ခု အ ခ်ိန္ မွာ ေတာ့ ဆ ရာ မ မ ႏွင္း ႏု ေပ်ာက္ သြား ၿပီ ၊ ထြက္ ေျပး သြား ၿပီ လို ့ဆိုကာ လူ မႈ ကြန္ ယက္ စာ မ်က္ ႏွာ ေတြ ေပၚ မွာ ေျပာ ဆို ေဝ ဖန္ ေန ၾက ျပန္ ပါ တယ္ ။

ဒါ့ ေၾကာင့္ ဆ ရာ မ မ ႏွင္း ႏု ဘယ္ ေရာက္ ေန တယ္ ၊ ဘာ လုုပ္ ေန တယ္ ဆို တာ သိ ရွိ ေစ ဖို ့ဆ ရာ မ မ ႏွင္း ႏု ေန အိမ္ ကို သြား ေရာက္ ကာ ဆ ရာ မ ရဲ ့ ဖ ခင္ ဦး ဝင္း ျမင့္ နဲ ့ေတြ ့ဆုံ ေမး ျမန္း ထား ပါ တယ္ ။

ေမး ျမန္း ခ်က္ ေတြ ထဲ မွ အ ခ်ိဳ ့ကို ေကာက္ ႏုတ္ ေဖာ္ ျပ လိုက္ ပါ တယ္ ။

ကု မု ျဒာ ။ ။ အ ခု ဆ ရာ မ မ ႏွင္း ႏု က ထြက္ ေျပး သြား ၿပီ ေပ်ာက္ သြား ၿပီ ဆို ၿပီး အ မ်ိဳး မ်ိဳး ေျပာ ေန ၾက တယ္ ။

အဲ ေတာ့ အ ခု ဆ ရာ မ မ ႏွင္း ႏု ဘယ္ မွာ ရွိ ေန လဲ ေျပာ ျပေပး ပါ ဦး ။

ဦး ဝင္း ျမင့္ ။ ။ တ ရား စ ခန္း မွာ ဝင္ေန ပါ တယ္ ။

ကု မု ျဒာ။ ။ တ ရား စ ခန္း က ဘယ္ တုန္း က စ ဝင္ တာ လဲ ။ ဘယ္ ႏွစ္ ရက္ ေလာက္ ရွိ ၿပီ လဲ ။

ဦး ဝင္း ျမင့္ ။ ။ ေလး ရက္ ေလာက္ ရွိ သြား ၿပီ ။

ကု မု ျဒာ ။ ။ ဆ ရာ မ တ ရား စ ခန္း ဝင္ ေန တာ ေန ျပည္ ေတာ္ မွာ ပဲ လား ။

ဦး ဝင္း ျမင့္ ။ ။ အဲ ဒါ ေတာ့ သူ ဘယ္ မွာ ဆို တာ ေတာ့ မ သိ ဘူး ။ တ ရား စ ခန္း ဝင္ မယ္ ဆို ၿပီး ထြက္ သြား တာ ။

ကု မု ျဒာ ။ ။ အ ခု တ ရား စ ခန္း ဝင္ ေန တာ ဆို တာ ေတာ့ ေက်ာင္း ကို ခြင့္ ယူ ထား ရ တာ ေပါ့ ။

ဦး ဝင္း ျမင့္ ။ ။ ေက်ာင္း က ေတာ့ ကြၽန္ ေတာ္ တို ့ က မ တက္ လည္း ဘာ မွ မ ျဖစ္ ဘူး ။

သူ အ ေရး ႀကီး ရင္ ေခၚ ရင္ လိုက္ ရွာ ေပး လိုက္ ႐ုံ ပဲ ေလ ။

ကြၽန္ ေတာ္ တို ့အိမ္ နဲ ့အိုး နဲ ့ေန တာ ဘယ္ မွ ထြက္မေျပး ဘူး ။

ကု မု ျဒာ ။ ။ ဆ ရာ မ မ ႏွင္း ႏု ကို လူ မႈ ကြန္ ယက္ေတြ ေပၚ မွာ အ မ်ိဳး မ်ိဳး ေျပာ ဆို ေန ၾက တဲ့အ ေပၚ မွာ ဖ ခင္ တစ္ေယာက္ အ ေန နဲ ့ဘာ မ်ား ေျပာ ခ်င္ ပါ သ လဲ ။

ဦီး ဝင္း ျမင့္ ။ ။ ဘာ မွ မ ေ ျပာ ခ်င္ ပါ ဘူး ။ တ ရား ဥ ပ ေဒ အ တိုင္း ပါ ပဲ ။

ကု မု ျဒာ ။ ။ အ ခု ေအာင္ ႀကီး ကို သံ သ ယ ရွိ သူ တ ရား ခံ အ ျဖစ္ တ ရား စြဲ ဆို ထား တဲ့ အ ေပၚ မွာ ဘာ မ်ား ေျပာ ခ်င္ ပါ သ လဲ ။

ဦး ဝင္း ျမင့္ ။ ။ မ ေျပာ တက္ ဘူး ဗ် ။ အ ေတြ ့အ ႀကဳံ ေတြ က လည္း မ ရွိ ခဲ့ ဘူး ဖူး ။ အဲ ဒါ မို ့ပါ ။

ကု မု ျဒာ ။ ။ ဆ ရာ မ မ ႏွင္း ႏု လည္း စိတ္ ဖိ စီး မႈ ေတြ မ်ား ေန တယ္ ၊ စိတ္ ေတြ ညစ္ ေန ၿပီ ဆို ၿပီး ေဖ့ စ္ ဘုတ္ ခ္ ေပၚ မွာ အ ခ်ိဳ ့ေျပာ ေန ၾက တာ ေတြ လည္း ေတြ ့ ရ တယ္ ။

အဲ ေတာ့ သ မီး အ ေပၚ မွာ စိုး ရိမ္ မႈ မ်ား ျဖစ္ မိ လား ။

က်န္း မာ ေရး ပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ ေပါ့ ။

ေနာက္ အဲ ဒီ အ ေပၚ မွာ ေရာ ဘာ မ်ား ေျပာ ခ်င္ ပါ သ လဲ ။

ဦး ဝင္း ျမင့္ ။ ။ ဘာ မွ မ ေျပာ ခ်င္ ဘူး ။ ကြၽန္ ေတာ္ က ေတာ့ တ ရား ဥ ပ ေဒ အ တိုင္း သြား လိမ့္ မယ္ ။ ဒါ ပါ ပဲ ။ တ ရား ဥ ပ ေဒ ရွိ တာ ကိုး ။

ကု မု ျဒာ ။ ။ ဆ ရာ မ မ ႏွင္း ႏု က ဒီ အ မႈ နဲ ့ပတ္ သက္ ၿပီး ဦး တို ့ကို ေျပာ ျပ တာ မ်ိဳး တိုင္ ပင္တာ မ်ိဳး ရွိ လား ။

ဦး ဝင္း ျမင့္။ ။ ကြၽန္ ေတာ္ တို ့သိရ ေတာ့ စိတ္ ဆင္း ရဲ တာ ပဲ ရွိ တယ္ ။

ကိုယ့္ ဟာ ကို အ မွန္ အ တိုင္း သာ ေျပာ လိုက္ ။ မ မွန္ ကန္ တာ ေတာ့ မ ထြက္ နဲ ့။ မွန္ ကန္ တဲ့အ တိုင္း ထြက္ ။ ဒါ ပဲ ေျပာ တယ္ ။ က်န္ တာ မ ေျပာ ဘူး ။

ကု မု ျဒာ ။ ။ ဆ ရာ မ မ ႏွင္း ႏု က ဒီ အ မႈ နဲ ့ပတ္ သက္ ၿပီး မိဘ ေတြ စိတ္ မ ပူ ေအာင္ ေျပာ ျပထား တာ မ်ိဳး ရွိ လား ။

ဦး ဝင္း ျမင့္။ ။ဘာ မွ ေတာ့ မ ေျပာ ဘူး ။ စိတ္ မ ပူ နဲ ့သ မီး အ တြက္ စိတ္ မ ပူ နဲ ့ဒါ ပဲ ေျပာ တယ္ ။

ကု မု ျဒာ ။ ။ အ ခု အ မႈ နဲ ့ပတ္ သက္ ၿပီး ဆ ရာ မ မ ႏွင္း ႏု အ ေပၚ ေဝ ဖန္ ေျပာ ဆို ေန ၾက တာ ေတြ နဲ ့ပတ္ သက္ ၿပီး ေတာ့ ေရာ ဖ ခင္ တစ္ ေယာက္အေန နဲ ့ဘာ မ်ား ေျပာ ခ်င္ ပါ သ လဲ ။

ဦး ဝင္း ျမင့္။ ။ဒါ က ေတာ့ ေဖ့ စ္ ဘုတ္ ခ္ ဆို တာ ေရး မွာ ေပါ့ ။ ဘယ္ လို မွ မ ေျပာ ပါ ဘူး ။ မ တုံ ့ ျပန္ ပါ ဘူး ။

ကု မု ျဒာ ။ ။ အ ခု လူ ေတြ က ဆ ရာ မ မ ႏွင္း ႏု ထြက္ ဆို လိုက္ ရင္ အ မႈ က ၿပီး ၿပီ ၊အ မႈ မွန္
ေပၚ ေပါက္ ၿပီ လို ့ေျပာ ဆို ၾက တာ ေတြ ရွိ တယ္ ။ အဲ ဒီ အ ေပၚ မွာ ေရာ ဘာ မ်ား ေျပာ ခ်င္ ပါသ လဲ ။

ဦး ဝင္း ျမင့္ ။ ။ အဲ ဒါ ေတာ့ မ ေျပာ တတ္ ဘူူး ။ မ ေျပာ ခ်င္ ဘူး ဗ်ာ ။

ကု မု ျဒာ ။ ။ ဒီ အ မႈ နဲ ့ပတ္ သက္ ၿပီး သ မီး အ ေပၚ မွာ စိုး ရိမ္ မႈ ေရာ ရွိ လား ။

ဦး ဝင္း ျမင့္ ။ ။ အဲ ဒီ အ ေပၚ မွာ ေတာ့ မိ ဘ က ေတာ့ စိုး ရိမ္ မႈ ေတာ့ ရွိ တာ ေပါ့ ။

ကု မု ျဒာ ။ ။ အ မႈ ျဖစ္ ေန စဥ္ အ တြင္း မွာ ေက်ာင္း က တာ ဝန္ ရွိ သူ ေတြ က အိမ္ ကို လာ ၿပီး ေဆြး ႏြေး တာ မ်ိဳး တို ့ဘာ တို ့ရွိ လား ။

ဦး ဝင္း ျမင့္ ။ ။ မ ရွိ ဘူး ။

ကု မု ျဒာ ။ ။ ဒါ ဆို အိမ္ ကို တစ္ ေခါက္ မွ မ ေရာက္ လာ ဘူး ေပါ့ ေက်ာင္း ဘက္ က ေလ ။

ဦး ဝင္း ျမင့္ ။ ။ ေက်ာင္း ဘက္ က လား ။ တစ္ ေခါက္ ေတာ့ လာ သြား ဖူး တယ္ ။

ကု မု ျဒာ ။ ။ ေက်ာင္း ဘက္ က လာ ေတာ့ သူ တို ့အ ဓိ က ဘာတြေ ေျပာ သြား လဲ ။

ဦး ဝင္း ျမင့္ ။ ။ ဘာ မွ မ ေျပာ ဘူး ။ ကြၽန္ ေတာ့္ ကို ေတာ့ အ မွန္ အ တိုင္း ပဲ ေျဖ လို ့ေျပာ ထား တယ္ ။

ကု မု ျဒာ ။ ။ ဆ ရာ မ မ ႏွင္း ႏု က W i s d o m H i l l ေက်ာင္း မွာ အ လုပ္ ဝင္ တာ ၾကာ ၿပီ လား ။

ဦး ဝင္း ျမင့္ ။ ။ အ လုပ္ စ ဝင္ တာ က ၂ ၀ ၁ ၆ က နဲ ့တူ တယ္ ။ သုံး ႏွစ္ ကို ေတာ့ မ ျပည့္ ေသးဘူး ။

ကု မု ျဒာ ။ ။ အ ခု လို ေျဖ ၾကား ေပး တာ ေက်း ဇူး တင္ ပါ တယ္ ။

Source : ကုမုျဒာ

Realman

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *