ေဂးျဖစ္ေၾကာင္း အ တင္း ဝန္ ခံ ခိုင္း ၊ လုပ္ င န္း ခြင္ ထဲ မွာ ဝိုင္း ဝန္ေလွာင္ေျပာင္ ၾက လို႔ စာ ၾကည့္တိုက္ မႉး တစ္ ဦး မိ မိ ကိုယ္ ကို သတ္ေသ

By / 4 weeks ago / Local News / No Comments
ေဂးျဖစ္ေၾကာင္း အ တင္း ဝန္ ခံ ခိုင္း ၊ လုပ္ င န္း ခြင္ ထဲ မွာ ဝိုင္း ဝန္ေလွာင္ေျပာင္ ၾက လို႔ စာ ၾကည့္တိုက္ မႉး တစ္ ဦး မိ မိ ကိုယ္ ကို သတ္ေသ

ေဂးျဖစ္ေၾကာင္း အ တင္း ဝန္ ခံ ခိုင္း ၊ လုပ္ င န္း ခြင္ ထဲ မွာ ဝိုင္း ဝန္ေလွာင္ေျပာင္ ၾက လို႔ စာ ၾကည့္တိုက္ မႉး တစ္ ဦး မိ မိ ကိုယ္ ကို သတ္ေသ

ဂ်စ္ တူးေလး လိုု႔ ကၽြန္ေတာ္ တိုု႔ စျပီး ရင္း ႏွီး ခဲ့ တဲ့ ညီေလး K y a w Z i n W i n လူ့ေလာ က ကိုု စြန္ ႔ခြ ာသြား ပါျပီ ။

သတ္ေသ သြား တာ ပါ ။

အ စည္း အေ ဝး ခန္း ထဲ မွာ တစ္ေယာက္ တည္း ကြက္ ခ်န္ျပီး G a y ဟုုတ္ ပါ တယ္ လိုု႔ ဝန္ ခံ ခိုုင္း ခဲ့ ၾက တယ္ ။

အဲ ဒီေနာက္ လုုပ္ ငန္း ခြင္ V i b e r G r o u p ထဲ မွာ သူ႕ ကိုု ဝိုုင္းေလွာင္ ခဲ့ တယ္ ။

သူ႕ လိုု မျဖစ္ေစ နဲ႕ လိုု ႔ေတာင္ မိန္း မ တစ္ေယာက္ က ေျပာေသး တယ္ ။

အေ ကာင္ တစ္ေကာင္ က စစ္ ထဲ ပိုု ႔ရ မွာ ဆိုုျပီး ေျပာ တဲ့ S c r e e n s h o t s ေတြ သူ မေ သခင္ တင္သြား တယ္ ။

သူ ဟာ M y a n m a r I m p e r i a l U n i v e r s i t y ရဲ႕ L i b r a r i a n တစ္ေယာက္ျဖစ္ ပါတယ္ ။

အဲ ဒီ S c r e e n s h o t ထဲ မွာ ပါ တဲ့ သူေတြ အေ န နဲ႔ ေရာ အ ခုု ေပ်ာ္ေန လား သိ ခ်င္ သ လိုု သူ တိုု ႔က ဘယ္ သူေတြ ပါ ဆိုု တာ လည္း သိ ခ်င္ မိ တယ္ …

ဒီ ကေ လး ဟာ G a y ဆိုုေပ မယ့္ အင္ မ တန္ ျဖဴ စင္ ရွာ ပါ တယ္ ။

အ ဘြား ကုုိ သူ ႔အ လုုပ္ေလး နဲ႔ ေထာက္ ပံ့ေန တဲ့ သူ ပါ ။

လုုပ္ ငန္း ခြင္ မွာ ဒါ ဟာ အ ႏိုုင္ က်င့္ တာ ပါ ။

လူ႔ အ ခြင့္ အေ ရး ကိုု ေျပာင္ေျပာင္ တင္း တင္း ခ်ဳိးေဖာက္ျပီး သတ္ေသေ လာက္ တဲ့ အ ထိ ထိ ခိုုက္ နာ က်င္ေစ တာျဖစ္ ပါ တယ္ ။

လုုပ္ တဲ့ သူေတြ က လူ မ ဟုုတ္ ဘူး ေယာ က္်ား စစ္ စစ္ ျဖစ္ျဖစ္ မိန္း မ စစ္ စစ္ ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘာရာ ထူး ပဲ ျဖစ္ေနျဖစ္ေန ရြံ စ ရာေကာင္းျပီး ေသာက္ ထင္ ၾကီး စ ရာ တစ္ကြက္ မွ မ ရွိ ဘူး လိုု ႔ပဲ ေျပာ ရ မွာျဖစ္ ပါ တယ္ ။

ဒီ ကေ လး ေျခာက္ေနေ တာ့ေရာ သူ တိုု ႔ -ီးေတြ အ ပတ္ေတြ လာ လာ ငွား သံုုးေန လိုု ႔လား အဲ ကိစၥ အဲေလာက္ေတာင္ ျဖစ္ေန ရေ အာင္ …

မေ က် နပ္ ႏိုုင္ ပါ ဘူး …

L G B T အ ဖြဲ႕ အ စည္းေတြ လူ႔ အ ခြင့္ အေ ရး အ ဖြဲ႕ အ စည္းေတြ ဒီ တစ္ ခါ မွ ျငိ္မ္ေန ရင္ ၊ ဘာသံ မွ မ ထြက္ ရင္ ဗန္းျပ လုုပ္ စား တယ္ ပဲ သတ္ မွတ္ ရေ တာ့ မွာ

ပဲ ပြဲေတြ ထိုုင္ လုုပ္ ရံုု နဲ ႔တင္ ဒီက ဟာေတြ ေသာက္ ခ်ုုိး က ေျပာင္း မ သြား ဘူး

က် က္သေ ရ က အ ခုု လိုု အျဖာျဖာ တုံုုးေန တုုန္း ပဲ

အဲ ဒီ V i b e r G r o u p ထဲ က ႏြားေတြ ႏြား မေ တြ ..

လူ လိူ နား မ လည္ တဲ့ ေအာက္ တန္း စားေတြ ရဲ႕ အေ ကာင့္ေတြ သိ ရင္ ေျပာျက စမ္း ပါ

ေအာက္ ကေ ဖာ္ျပ ခ်က္ေတြ ကေ တာ့ သူ မေ သ ဆံုး ခင္ က သူ႔ ခံ စား ခ်က္ေတြ နဲ ႔အ တူ လုပ္ ငန္း ခြင္ မွာ ဖိ ႏွိပ္ ခံ ရ မွုေတြ ကို ေဖ့ ဘုတ္ေပၚ မွာ တင္သြား ခဲ့ တာ ပါ ။

T o m y l i f e = =

ဘ ဝ ဆက္ တိုင္း ဆက္ တိုင္း မွာ လူ ႀကီး နဲ ႔လူ ငယ္ မွာ လူ ငယ္ ဘယ္ေလာက္ မွန္ မွန္ လူ ငယ္က ပဲ ေတာင္း ပန္ ရ မယ္ လူ ႀကီး က ဘာ လုပ္ လုပ္ အ ကုန္ အ မွန္ ဆို တဲ့ နိုင္ ငံ လူ တစ္ေယာက္ ရဲ႕ျဖစ္ တည္ မႈ ကို ေလွာင္ေျပာင္ တဲ့ နိုင္ ငံ အ ထက္ ဖားေအာက္ ဖိေတြေ ပါေသာ နိုင္ ငံ ရာ ထူး ရွိ နဲ႔ ရာ ထူး မဲ့ မွာ ရာ ထူး မဲ့ ဘယ္ေလာက္ မွန္ေနေ န အ မွန္ တ ရား ကိုေျပာျပ ေထာက္ျပလို႔ မ ရေ သာ နိုင္ ငံ ဒီ လို နိင္ ငံ မ်ိဳး မွာ လူ မျဖစ္ ပါ ရေ စ နဲ႔

T o m y f a m i l y –

သား မ ရွိ လည္း သား ကို သ တိ ရေ နေ ပး ၾက ပါ

သား ႀကိဳး စား ခဲ့ ပါေသး တယ္

ဘယ္ လိူ မွ ခု ခံနိုင္စြမ္း မ ရွိေတာ့ လို ႔ပါ

အ ဖြား နဲ ႔အန္ တီ့ ကို လည္း သား ခ်စ္ ပါ တယ္

ၿပီးေတာ့ သား ဒ ါေတြေသာက္ ဖို႔ အ ရမ္းေၾကာက္ေန ခဲ့ တယ္

ဒါေပ မယ့္ လူေတြ ကို ပိုေၾကာက္ တဲ့ အ တြက္ ခု လို လုပ္ လိုက္ ရ တာ ပါ

သား ကို နား လည္ေပး ပါေနာ္ စိတ္ မ ဆိုး ပါ နဲ႔

T o m y F r i e n d I l o v e y o u g u y s .

F e e d b a c kေကာက္ တဲ့ အ ခ်ိန္ ကိုယ့္ ကို ထိုး နွက္ မႈ A n o n y m o u s လို a p p ကေ န လည္း လာေျပာ ၾကေ ပ မယ့္ အ ခ်ိန္ တန္ ၿပီး သြား လိမ့္ မယ္ ဆို ၿပီး က်ေ နာ္ သည္း ခံ ခဲ့ ပါ တယ္

ဒါ က v i b e r မွာ ေလွာင္ ခံ ရ တာ

m e e t i n g လုပ္ တဲ့ အ ခ်ိန္ အ ကုန္ထြက္သြား ၿပီး က်ေ နာ္ တစ္ေယာက္ တည္း ပဲ ကြက္ ခ်န္ ခိုင္း ၿပီး က်ေ နာ္ မေျဖ ခ်င္ တဲ့ က်ေ နာ ႔ရဲ႕ လိင္ စိတ္ ခံ ယူ ခ်က္ ကို အ တင္းေမး ပါ တယ္

က်ေ နာ့္ မိ သား စုေတာင္ က်ေ နာ္ေပး မ သိ ခဲ့ ပါ

ဒီ အ မ ကေ တာ့ အ တင္းေမး ပါ တယ္

မေျဖ ခ်င္ လို႔ စ ကား လမ္းေၾကာင္း လႊဲ လည္း မ ရ ပါ

ေနာက္ ဆံုး ၿပီး ၿပီးေရာ က်ေ နာ္ လည္း ဝန္ ခံ ခဲ့ ပါ တယ္

က်ေ နာ္ g a y ဆို တာ ဟုတ္ တယ္ ဆို တာ ဒီေန ရာ မွာ က်ေ နာ္ မေျဖ တာ လည ္းက်ေ နာ ႔r i g h t ပါ ပဲ

ဒါ ကို အ တင္းေမး ခဲ့ လို႔ က်ေ နာ္ေျဖ လိုက္ ရ ပါတယ္

အဲ့ လို ဝန္ ခံ ၿပီး ေနာက္ တစ္ ရက္ က်ေ တာ့ ခု လိုေတြ v i b e r c h a t ျမင္ ရ တာ ပါ ပဲ

စိတ္ ဆင္း ရဲ လြန္း လို႔ v i b e r g p က ပါ ထြက္ ခဲ့ လိုက္ ရ ပါ တယ္ ။

ေနာက္ တစ္ ခု က အေ ပၚ မွာေရး ထား တဲ့ f e e d b a c k မွာ ဆို က်ေ နာ ႔ကို မေ ကာင္းေရးထား တာ

ရံုး က ကေ လး မ က အ မ အဲ့ လို ႀကီးေတာ့ ေရး ထား တယ္

ထည့္ေပး ရ မွာ ဆို တာကို အင္း ထည့္ေပး လိုက္ ဆို ၿပီး က်ေ နာ ႔ကို အဲ့ ဒီ n e g a t i v e f e e d b a c kေတြျမင္ေစ ခဲ့ ပါ တယ္

ဒါေပ မယ့္ M D ဆီ r e p o r tေရာက္ တဲ့ အ ခါ က်ေ နာ ႔ကို အဲ့ လို p e r s o n a l a t t a c k ဆန္ ဆန္ f e e d b a c k က ျပဳတ္ က်န္ ခဲ့ ပါ တယ္ ။

ဘာ လို႔ လဲ ဆိုေတာ့ ကာ ယ ကံ ရွင္ ပဲ သိ မွာ ပါ ။

သူ ဟာ အျပင္ မွာ ဘယ္ လို ပဲ h u m a n r i g h t ကိုေလး စား ပါ တယ္ လူ လူ ခ်င္း တန္ ဖိုး ထား တယ္ ပဲေျပာေျပာ သူ႔ စိတ္ ထဲ မွာေတာ့ နင္ တို႔ အေျခာက္ေတြ အဲ့ လို အေျပာ ခံ သင့္ တယ္ ဆို ၿပီး ေတြးေလ မ လား မ သိ

ဒါ ကေ တာ့ ကိုယ္ မ လုပ္ နိုင္ တဲ့ အ ရာ တစ္ ခု ကို မ လုပ္ နိုင္ေၾကာင္း ျငင္း တဲ့ အ တြက္ အ ဆိုပါ ပ ညာ တတ္ ႀကီး မ်ား မွ M D ထိ C E O ထိ တက္ မယ္ေတြ ျဖစ္ ကုန္ ပါေတာ့ တယ္ ….

L i b r a r i a n မ ကူးေပး လို႔ A c a d e m i c D i r e c t o r ကိုယ္ တိုင္ လာ ကူး ရ တာ ဆို ၿပီး ႐ြဲ႕ ပါ တယ္ ….

အ မွန္ ဆို က်ေ နာ္ အင္ တာ ဗ်ဴးေျဖ တည္း က က်ေ နာ႔ တာ ဝန္ မွာ တစ္ ရံုး လံုး က မိ တၱဴေတြ p r i n tေတြ ကူးေပး ရ မယ္ ဆို ၿပီး မ ပါ ခဲ့ သ လို လုပ္ သင့္ တဲ့ တာ ဝန္ လည္း မ ဟုတ္ေပ

က်ေ နာ 1 1 . 9 . 2 0 1 7 ကေ န စ ဝင္ ခဲ့ ၿပီး အဲ့ အ ခ်ိန္ ကေ န ခု ခ်ိန္ ထိ မ ၿငီး မျငဴ ကူးေပး ခဲ့ ပါ တယ္

ကိုယ္ လည္း စက္ နဲ ႔နီး တာ ပဲေလ ဆို ၿပီး ပ ထ မ တစ္ ခါ ကူ ညီ ရင္ သူ တို႔ ေက်း ဇူး တင္ မယ္ ဒု တိ ယ တစ္ ခါ လည္း ေက်း ဇူး တင္ မွာ ပဲ တ တိ ယ တစ္ ခါ ဆို ရငိေတာ့ သင့္ တာ ဝန္ လို႔ ထင္လာ ၾက ၿပီ

သင္ မ လုပ္ နိုင္ေၾကာင္းျငင္း ပါ က သင္ သာ လူ ဆိုး ဆို သ လိုေပါ့

ခု ကိ စ ၥမွာ လည္း က်ေ နာ္ သာ လူ ဆိုးျဖစ္ ရ ပါ တယ္

မန္ေန ဂ်ာ မ မ က ဘာေျပာ သ လဲ ဆိုေတာ့ သူ တို ႔က ရာ ထူး ဂုဏ္ ရွိ တယ္

နင္ က အဲ့ လို m a i l ပို ႔လိုက္ တာ နင္ သ တၲိ ရွိ တာ မ ဟုတ္ ဘူး နင္ က ရိုင္းတာ ဆို ၿပီးေျပာ ပါ တယ္

အ တင္းေတာင္း ပန္ ခိုင္း ပါ တယ္

က်ေ နာ္ မ မွား လို႔ မေ တာင္း ပန္ နိုင္တဲ့ အ တြက္ ခု လိုေတြျဖစ္ လာ ရ တာ ပါ ပဲ

K y a w L y n n A u n g

Realman

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *