၇ ရက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ အေဟာ ႏွင့္ ယၿတာ

By / 4 months ago / Astrology / No Comments
၇ ရက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ အေဟာ ႏွင့္ ယၿတာ

၇ ရက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ အေဟာ ႏွင့္ ယၿတာ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား

ဒီေန႔တြင္ ေငြဝင္မည့္ကိစ္ၥ တို႔ေပၚလာတတ္ပါသည္။ အသက္ႀကီးပိုင္းထဲမွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက အႀကံဉဏ္ေကာင္း၊ အကူအညီ ေကာင္းေပးလာတတ္ပါသည္။ ေဗဒင္၊ ဂမီ ္ၻရႏွင့္ဆိုင္သည့္ကိစ္ၥႀကဳံေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းသစ္စျခင္း၊ စာခ်ဳပ္စာတန္းမ်ားတြင္ လက္မွတ္ထိုးျခင္း၊ အလႉမဂၤလာလုပ္ျခင္းတို႔ ေကာင္းပါသည္။

ေလာင္းကစားဆန္သည့္စီးပြားေရးႏွင့္ ေလာင္းကစားကိစ္ၥမ်ားလုံးဝမလုပ္ပါႏွင့္ ဒုက္ၡႏွင့္ႀကဳံေတြ႕ သြားရတတ္သည္။ သင္တန္းတက္ရမည့္သူမ်ား ပညာရပ္တစ္ခုကို စတင္သင္ၾကားရမည့္သူမ်ားအတြက္ ဒီေန႔သည္ ေန႔ေကာင္းရက္ျမတ္ တစ္ေန႔ျဖစ္ပါသည္ ။ က်န္းမာေရး- အေၾကာအဆစ္တို႔ကိုက္ခဲနာက်င္တတ္ပါသည္။

ယၾတာ- စေတာ္ဘယ္ရီသီး(သို႔)စေတာ္ဘယ္ရီယိုပါသည့္ စားစရာတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို အိမ္ဘုရားတြင္ကပ္လႉၿပီး လိုရာကိုဆုေတာင္း ပါေလ။

တနလၤာသားသမီးမ်ား

ဒီေန႔တြင္ မထင္မွတ္ထားဘဲ အိမ္ေျပာင္းျခင္း၊ အလုပ္ေျပာင္းျခင္း၊ ေနရာေျပာင္းလဲရျခင္းစသည့္ ကိစ္ၥမ်ားႏွင့္ႀကဳံေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည့္ ကိစ္ၥ မ်ားတြင္ ခ်ီတုံခ်တုံျဖစ္၍ မျပတ္မသားျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။

အခက္အခဲႀကဳံေတြ႕ေနရသူတို႔ အကူအညီေပးမည့္သူေပၚလာပါလိမ့္မည္။ မည္သည့္ကိစ္ၥမဆို ႏွစ္ခါျပန္လုပ္ရ တတ္ပါသည္။ စီးပြားေရးအလုပ္အကိုင္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေသြးေအးေအးျဖင့္ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္လုပ္ပါကအက်ိဳးေပးပါလိမ့္မည္။ သတင္းေကာင္းတစ္ခုၾကားရတတ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးမေကာင္းသူမ်ား နာလန္ျပန္ထူလာတတ္ပါသည္။

ယၾတာ- အဝါေရာင္ရွိသည့္ ေဖ်ာ္ရည္တစ္မ်ိဳးကို အိမ္ဘုရားတြင္ ကပ္လႉ၍ အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

အဂၤါသားသမီးမ်ား

ဒီေန႔သည္ စန္းပြင့္ေသာေန႔၊ မ်က္ႏွာပြင့္ေသာေန႔ဟုဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ အဆင္မေျပသူမ်ား ျပန္လည္ အဆင္ေျပလာတတ္ပါသည္။ အဆင္ေျပၿပီးသူမ်ား ပို၍အဆင္ေျပသြားတတ္ပါသည္။ အလွကုန္ပစ္ၥည္း၊ အမ်ိဳးသမီးအသုံးအေဆာင္ပစ္ၥည္း ေရာင္းခ်သူမ်ားအက်ိဳးေပးပါလိမ့္မည္။

ထိုလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဆိုင္သစ္၊ လုပ္ငန္းသစ္စတင္၍ ေကာင္းပါသည္။ သစ္ႏွင့္သစ္ေတာထြက္ပစ္ၥည္း၊ ပန္းခ်ီ အႏုပညာလုပ္ငန္းမ်ား၊ အိပ္ယာခန္းဝင္ပစ္ၥည္းေရာင္းခ်ထုတ္လုပ္သူမ်ား အလြန္ ေကာင္းပါသည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းအက်ိဳးေပးပါလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးလက္တစ္ဖက္ကို ကိုက္ခဲနာက်င္ျခင္းျဖစ္တတ္ပါသည္။

ယၾတာ- အိမ္ဘုရားမွာ ေ႐ႊဖေယာင္းတိုင္ (သို႔မဟုတ္)အဝါေရာင္ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းညႇိပူေဇာ္ၿပီး သတ္ၱဝါအေပါင္းကို ေမတ္ၱာပို႔၍သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္း လိုက္ပါေလ။

ဗုဒ္ၶဟူးသားသမီးမ်ား

ဒီေန႔မွာဘာမွမလုပ္ဘဲ ၿငိမ္ၿငိမ္ေလးေနလိုက္ျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဘာလုပ္လုပ္ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈမ်ားႏွင့္သာ ႀကဳံေတြ႕ရတတ္ ပါသည္။ ရန္ ျပႆနာ ေပၚ ျခင္း၊ ေဘးအန္ၱရာယ္ႀကဳံ၍ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္း၊ အသက္အန္ၱရာယ္ႏွင့္ နီးသည့္ေဘးဒုက္ၡတို႔ႀကဳံရတတ္ ပါသည္။

မည္သည့္ကိစ္ၥကိုမွ ၾကားဝင္၍ အာမခံေပးျခင္း လုံးဝမလုပ္ပါႏွင့္ ဘာလုပ္လုပ္ အလြဲလြဲ၊ အေခ်ာ္ေခ်ာ္ႏွင့္ႀကဳံေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ အမွားအယြင္းေတြ႕တတ္သည္။ ယာဥ္အန္ၱရာယ္ ႀကဳံေတြ႕ရတတ္ျခင္း၊ အမႈျပႆနာေပၚေပါက္ျခင္းတို႔ျဖစ္တတ္ပါသည္။

အထူးသတိထားပါ၊ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္း၊ သူတစ္ပါးကို မွီခိုအားကိုးၿပီးမွ လုပ္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလုံးဝမလုပ္လိုက္ပါႏွင့္။ က်န္းမာေရး မီး၊ လွ်ပ္စစ္အန္ၱရာယ္ႀကဳံျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းျဖစ္တတ္ပါသည္။ မိမိအိမ္တြင္လည္း မီးလန႔္ျခင္းႀကဳံတတ္ ပါသည္။

ယၾတာ- အိမ္ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ေရွ႕တြင္ ငါးပါးသီလခံယူ၍ သမ္ၺဳေဒ္ၶဂါထာကို(၂၁)ေခါက္တိတိ႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ၿပီး အလိုရွိရာကိုဆုေတာင္းပါေလ။

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား

ဒီေန႔တြင္အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္ကိုးၿပီးလုပ္ရသည့္ အလုပ္မ်ားအားလုံးေကာင္းပါသည္။ ႀကိဳတင္ေျပာဆိုထားသည့္ အလုပ္ကိစ္ၥ၊ ေငြေၾကးကိစ္ၥ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။ ပြဲစားအလုပ္မ်ား အက်ိဳးေပးမည္။ ေရလုပ္ငန္း၊ စာေပအႏုပညာႏွင့္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအက်ိဳးေပးပါသည္။

သူတစ္ပါးအထင္ႀကီးျခင္းကိုခံရတတ္ပါသည္။ အလွျပင္ဆိုင္၊ ဆံသဆိုင္လုပ္ငန္းမ်ားစတင္လုပ္ကိုင္၍ေကာင္းပါသည္။ မိမိေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ကိစ္ၥမ်ားျဖစ္လာတတ္ပါသည္။ ဒီေန႔တြင္ အေပ်ာ္အပါး ကိစ္ၥတို႔ကိုအထူးေရွာင္ထားပါ။ မေရွာင္လွ်င္ ေနာင္တြင္အန္ၱရာယ္ႀကဳံတတ္ပါသည္။ က်န္းမာေရး ဒူးနာျခင္း၊ ဒူးေအာက္ပိုင္းတြင္ ေဝဒနာခံစားရျခင္း တို႔ႀကဳံရတတ္ပါသည္။

ယၾတာ- အျဖဴေရာင္ရွိသည့္ ပန္းပြင့္(၇)ပြင့္ အိမ္ဘုရားတြင္ ကပ္လႉပူေဇာ္ၿပီး သင္အလိုရွိရာကိုဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

ေသာၾကာသားမီးမ်ား

ဒီေန႔တြင္မထင္မွတ္သည့္အေျပာင္းအလဲမ်ားေပၚေပါက္လာတတ္ပါသည္။ ခရီးသြားရတတ္သည္။ (သို႔မဟုတ္)ခရီးသြားရမည့္အေၾကာင္းကိစ္ၥတို႔ ေပၚေပါက္လာတတ္ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္သင့္ပါသည္။ အနစ္နာခံၿပီလုပ္ထားရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအက်ိဳးအျမတ္ခံစားရပါလိမ့္မည္။ သူတစ္ပါး မ်က္ခုံးေမႊးေပၚျစကႍေလွ်ာက္၍ စီးပြားရွာသူတို႔ဒုက္ၡေတြ႕တတ္ပါသည္။

အမႈေဟာင္း၊ ျပႆနာေဟာင္းျပန္ေပၚလာျခင္း၊ ေငြေၾကးကိစ္ၥေဟာင္းေပၚေပါက္ လာျခင္းတို႔ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ဒီေန႔သည္ သမ္ၼာအာဇီဝစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားလုံးစတင္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ အလြန္ေကာင္းသည့္ေန႔ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရး အျပင္တြင္လႈပ္ရွားသြားလာမႈမ်ားသူမ်ား၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရႏိုင္သည့္ အားကစားေလ့က်င့္ျပဳလုပ္သူမ်ား ေကာက္ရသလိုေရာဂါျဖစ္တတ္ပါသည္

ယၾတာ- ပ႒ာန္း(၂၄)ပစ္ၥည္းကို စက္ၠဴတစ္႐ြက္ေပၚတြင္ေရး၍ ဖေယာင္းတိုင္တြင္ပတ္ၿပီး အိမ္ဘုရားတြင္ ထြန္းညႇိပူေဇာ္၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

စေနသားသမီးမ်ား

ဒီေန႔သည္ သင့္အတြက္ေပ်ာ္႐ႊင္စရာေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ သတင္းေကာင္း၊ စကားေကာင္းၾကားရပါလိမ့္မည္။ အခက္အခဲ၊ ဒုက္ၡႀကဳံေတြ႕ ေနပါက ကူညီေပးမည့္သူေပၚလာပါလိမ့္မည္။ ေဆးႏွင့္ေဆးဝါးဆက္စပ္ပစ္ၥည္းေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္း၊ ေဆး႐ုံသစ္ေဆးခန္းသစ္ စတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း တို႔ အတြက္ အထူးေကာင္းပါသည္။

ေရာဂါေဝဒနာျဖစ္ေနသူမ်ားေဆးေကာင္း၊ ဆရာေကာင္းႏွင့္ေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ မည္သည့္အခက္အခဲမဆိုေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါ လိမ့္မည္။ ရာထူးတိုးျခင္း၊ ေနရာေကာင္းရျခင္းတို႔ျဖစ္လာတတ္ပါသည္။ အထက္လူႀကီး၊ အႀကီးအကဲပုဂၢိဳလ္တို႔ထံမွ အကူအညီရတတ္ပါသည္။ က်န္းမာေရး မက်န္းမမာျဖစ္ေနသူမ်ားပင္ျပန္လည္က်န္းမာ၍နာလန္ထလာတတ္ပါသည္။

ယၾတာ- မဂၤလာရွိသည့္ ေတးသံသာကိုဖြင့္၍နားေထာင္ၿပီး စိတ္ၾကည္ႏူးမႈယူကာလုပ္ငန္းမ်ားကိုစတင္လုပ္ကိုင္ပါေလ။

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ေျမာက္ပိုင္းလမ္းဆုံအနီး၊ေျမာက္ဒဂုံျပည္ႀကီးခ်မ္းသာမဟာေစတီေခၚ( ၿမိဳ႕ဦးေစတီ ) ဘုရားေတာင္ဘက္မုခ္

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း

09787734338

09797532606

တနလၤာေန႔တိုင္းေဟာခန္းနားပါသည္။

ေဟာခန္းဖြင့္ခ်ိန္မနက္ 10:00 မွ ညေန 4:00ထိ

Unicode

၇ ရက် သားသမီးများအတွက် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် အဟော နှင့် ယတြာ

တနင်္ဂနွေသားသမီးများ

ဒီနေ့တွင် ငွေဝင်မည့်ကိစ်္စ တို့ပေါ်လာတတ်ပါသည်။ အသက်ကြီးပိုင်းထဲမှ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက အကြံဉဏ်ကောင်း၊ အကူအညီ ကောင်းပေးလာတတ်ပါသည်။ ဗေဒင်၊ ဂမီ ်္ဘရနှင့်ဆိုင်သည့်ကိစ်္စကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းသစ်စခြင်း၊ စာချုပ်စာတန်းများတွင် လက်မှတ်ထိုးခြင်း၊ အလှူမင်္ဂလာလုပ်ခြင်းတို့ ကောင်းပါသည်။

လောင်းကစားဆန်သည့်စီးပွားရေးနှင့် လောင်းကစားကိစ်္စများလုံးဝမလုပ်ပါနှင့် ဒုက်္ခနှင့်ကြုံတွေ့ သွားရတတ်သည်။ သင်တန်းတက်ရမည့်သူများ ပညာရပ်တစ်ခုကို စတင်သင်ကြားရမည့်သူများအတွက် ဒီနေ့သည် နေ့ကောင်းရက်မြတ် တစ်နေ့ဖြစ်ပါသည် ။ ကျန်းမာရေး- အကြောအဆစ်တို့ကိုက်ခဲနာကျင်တတ်ပါသည်။

ယတြာ- စတော်ဘယ်ရီသီး(သို့)စတော်ဘယ်ရီယိုပါသည့် စားစရာတစ်မျိုးမျိုးကို အိမ်ဘုရားတွင်ကပ်လှူပြီး လိုရာကိုဆုတောင်း ပါလေ။

တနင်္လာသားသမီးများ

ဒီနေ့တွင် မထင်မှတ်ထားဘဲ အိမ်ပြောင်းခြင်း၊ အလုပ်ပြောင်းခြင်း၊ နေရာပြောင်းလဲရခြင်းစသည့် ကိစ်္စများနှင့်ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမည့် ကိစ်္စ များတွင် ချီတုံချတုံဖြစ်၍ မပြတ်မသားဖြစ်နေတတ်ပါသည်။

အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရသူတို့ အကူအညီပေးမည့်သူပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ မည်သည့်ကိစ်္စမဆို နှစ်ခါပြန်လုပ်ရ တတ်ပါသည်။ စီးပွားရေးအလုပ်အကိုင်နှင့်ပတ်သက်ပြီး သွေးအေးအေးဖြင့်ချင့်ချင့်ချိန်ချိန်လုပ်ပါကအကျိုးပေးပါလိမ့်မည်။ သတင်းကောင်းတစ်ခုကြားရတတ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးမကောင်းသူများ နာလန်ပြန်ထူလာတတ်ပါသည်။

ယတြာ- အဝါရောင်ရှိသည့် ဖျော်ရည်တစ်မျိုးကို အိမ်ဘုရားတွင် ကပ်လှူ၍ အလိုရှိရာကို ဆုတောင်းလိုက်ပါလေ။

အင်္ဂါသားသမီးများ

ဒီနေ့သည် စန်းပွင့်သောနေ့၊ မျက်နှာပွင့်သောနေ့ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ အဆင်မပြေသူများ ပြန်လည် အဆင်ပြေလာတတ်ပါသည်။ အဆင်ပြေပြီးသူများ ပို၍အဆင်ပြေသွားတတ်ပါသည်။ အလှကုန်ပစ်္စည်း၊ အမျိုးသမီးအသုံးအဆောင်ပစ်္စည်း ရောင်းချသူများအကျိုးပေးပါလိမ့်မည်။

ထိုလုပ်ငန်းရှင်များ ဆိုင်သစ်၊ လုပ်ငန်းသစ်စတင်၍ ကောင်းပါသည်။ သစ်နှင့်သစ်တောထွက်ပစ်္စည်း၊ ပန်းချီ အနုပညာလုပ်ငန်းများ၊ အိပ်ယာခန်းဝင်ပစ်္စည်းရောင်းချထုတ်လုပ်သူများ အလွန် ကောင်းပါသည်။ စပ်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းအကျိုးပေးပါလိမ့်မည်။ ကျန်းမာရေးလက်တစ်ဖက်ကို ကိုက်ခဲနာကျင်ခြင်းဖြစ်တတ်ပါသည်။

ယတြာ- အိမ်ဘုရားမှာ ရွှေဖယောင်းတိုင် (သို့မဟုတ်)အဝါရောင် ဖယောင်းတိုင်ထွန်းညှိပူဇော်ပြီး သတ်္တဝါအပေါင်းကို မေတ်္တာပို့၍သင်အလိုရှိရာကို ဆုတောင်း လိုက်ပါလေ။

ဗုဒ်္ဓဟူးသားသမီးများ

ဒီနေ့မှာဘာမှမလုပ်ဘဲ ငြိမ်ငြိမ်လေးနေလိုက်ခြင်းသည်သာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ဘာလုပ်လုပ်ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများနှင့်သာ ကြုံတွေ့ရတတ် ပါသည်။ ရန် ပြဿနာ ပေါ် ခြင်း၊ ဘေးအန်္တရာယ်ကြုံ၍ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း၊ အသက်အန်္တရာယ်နှင့် နီးသည့်ဘေးဒုက်္ခတို့ကြုံရတတ် ပါသည်။

မည်သည့်ကိစ်္စကိုမှ ကြားဝင်၍ အာမခံပေးခြင်း လုံးဝမလုပ်ပါနှင့် ဘာလုပ်လုပ် အလွဲလွဲ၊ အချော်ချော်နှင့်ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ အမှားအယွင်းတွေ့တတ်သည်။ ယာဉ်အန်္တရာယ် ကြုံတွေ့ရတတ်ခြင်း၊ အမှုပြဿနာပေါ်ပေါက်ခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါသည်။

အထူးသတိထားပါ၊ စပ်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်း၊ သူတစ်ပါးကို မှီခိုအားကိုးပြီးမှ လုပ်ရသည့် လုပ်ငန်းများလုံးဝမလုပ်လိုက်ပါနှင့်။ ကျန်းမာရေး မီး၊ လျှပ်စစ်အန်္တရာယ်ကြုံခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းဖြစ်တတ်ပါသည်။ မိမိအိမ်တွင်လည်း မီးလန့်ခြင်းကြုံတတ် ပါသည်။

ယတြာ- အိမ်ဘုရားကျောင်းဆောင်ရှေ့တွင် ငါးပါးသီလခံယူ၍ သမ်္ဗုဒေ်္ဓဂါထာကို(၂၁)ခေါက်တိတိရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပြီး အလိုရှိရာကိုဆုတောင်းပါလေ။

ကြာသပတေးသားသမီးများ

ဒီနေ့တွင်အနာဂတ်အတွက် မျှော်ကိုးပြီးလုပ်ရသည့် အလုပ်များအားလုံးကောင်းပါသည်။ ကြိုတင်ပြောဆိုထားသည့် အလုပ်ကိစ်္စ၊ ငွေကြေးကိစ်္စ အောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ ပွဲစားအလုပ်များ အကျိုးပေးမည်။ ရေလုပ်ငန်း၊ စာပေအနုပညာနှင့်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအကျိုးပေးပါသည်။

သူတစ်ပါးအထင်ကြီးခြင်းကိုခံရတတ်ပါသည်။ အလှပြင်ဆိုင်၊ ဆံသဆိုင်လုပ်ငန်းများစတင်လုပ်ကိုင်၍ကောင်းပါသည်။ မိမိမျှော်လင့်ထားသည့် ကိစ်္စများဖြစ်လာတတ်ပါသည်။ ဒီနေ့တွင် အပျော်အပါး ကိစ်္စတို့ကိုအထူးရှောင်ထားပါ။ မရှောင်လျှင် နောင်တွင်အန်္တရာယ်ကြုံတတ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေး ဒူးနာခြင်း၊ ဒူးအောက်ပိုင်းတွင် ဝေဒနာခံစားရခြင်း တို့ကြုံရတတ်ပါသည်။

ယတြာ- အဖြူရောင်ရှိသည့် ပန်းပွင့်(၇)ပွင့် အိမ်ဘုရားတွင် ကပ်လှူပူဇော်ပြီး သင်အလိုရှိရာကိုဆုတောင်းလိုက်ပါလေ။

သောကြာသားမီးများ

ဒီနေ့တွင်မထင်မှတ်သည့်အပြောင်းအလဲများပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါသည်။ ခရီးသွားရတတ်သည်။ (သို့မဟုတ်)ခရီးသွားရမည့်အကြောင်းကိစ်္စတို့ ပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့်လုပ်ငန်းများလုပ်သင့်ပါသည်။ အနစ်နာခံပြီလုပ်ထားရသည့် လုပ်ငန်းများအကျိုးအမြတ်ခံစားရပါလိမ့်မည်။ သူတစ်ပါး မျက်ခုံးမွှေးပေါ်စြင်္ကံလျှောက်၍ စီးပွားရှာသူတို့ဒုက်္ခတွေ့တတ်ပါသည်။

အမှုဟောင်း၊ ပြဿနာဟောင်းပြန်ပေါ်လာခြင်း၊ ငွေကြေးကိစ်္စဟောင်းပေါ်ပေါက် လာခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ဒီနေ့သည် သမ်္မာအာဇီဝစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးစတင်လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် အလွန်ကောင်းသည့်နေ့ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေး အပြင်တွင်လှုပ်ရှားသွားလာမှုများသူများ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်သည့် အားကစားလေ့ကျင့်ပြုလုပ်သူများ ကောက်ရသလိုရောဂါဖြစ်တတ်ပါသည်

ယတြာ- ပဋ္ဌာန်း(၂၄)ပစ်္စည်းကို စက်္ကူတစ်ရွက်ပေါ်တွင်ရေး၍ ဖယောင်းတိုင်တွင်ပတ်ပြီး အိမ်ဘုရားတွင် ထွန်းညှိပူဇော်၍ လိုရာဆုကိုတောင်းလိုက်ပါလေ။

စနေသားသမီးများ

ဒီနေ့သည် သင့်အတွက်ပျော်ရွှင်စရာနေ့တစ်နေ့ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ သတင်းကောင်း၊ စကားကောင်းကြားရပါလိမ့်မည်။ အခက်အခဲ၊ ဒုက်္ခကြုံတွေ့ နေပါက ကူညီပေးမည့်သူပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ ဆေးနှင့်ဆေးဝါးဆက်စပ်ပစ်္စည်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်း၊ ဆေးရုံသစ်ဆေးခန်းသစ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း တို့ အတွက် အထူးကောင်းပါသည်။

ရောဂါဝေဒနာဖြစ်နေသူများဆေးကောင်း၊ ဆရာကောင်းနှင့်တွေ့ရတတ်ပါသည်။ မည်သည့်အခက်အခဲမဆိုကျော်လွှားနိုင်ပါ လိမ့်မည်။ ရာထူးတိုးခြင်း၊ နေရာကောင်းရခြင်းတို့ဖြစ်လာတတ်ပါသည်။ အထက်လူကြီး၊ အကြီးအကဲပုဂ္ဂိုလ်တို့ထံမှ အကူအညီရတတ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေး မကျန်းမမာဖြစ်နေသူများပင်ပြန်လည်ကျန်းမာ၍နာလန်ထလာတတ်ပါသည်။

ယတြာ- မင်္ဂလာရှိသည့် တေးသံသာကိုဖွင့်၍နားထောင်ပြီး စိတ်ကြည်နူးမှုယူကာလုပ်ငန်းများကိုစတင်လုပ်ကိုင်ပါလေ။

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းနှင့်မြောက်ပိုင်းလမ်းဆုံအနီး၊မြောက်ဒဂုံပြည်ကြီးချမ်းသာမဟာစေတီခေါ်( မြို့ဦးစေတီ ) ဘုရားတောင်ဘက်မုခ်

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း

09787734338

09797532606

တနင်္လာနေ့တိုင်းဟောခန်းနားပါသည်။

ဟောခန်းဖွင့်ချိန်မနက် 10:00 မှ ညနေ 4:00ထိ

zc

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *