အားေကာင္းေသာဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႀကီး FANI သတင္း…. ည ေန (၄း၄၇)နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္….

By / 5 months ago / Local News / No Comments
အားေကာင္းေသာဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႀကီး FANI သတင္း…. ည ေန (၄း၄၇)နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္….

အားေကာင္းေသာဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႀကီး FANI သတင္း…. ည ေန (၄း၄၇)နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္….

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈဦးစီးဌာန၊ အေရးေပၚအေျခအေနစီမံခန႔္ခြဲမႈဗဟိုဌာနမွ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း “ဖန္နီ” (FANI) ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူသို႔ အသိေပးပန္ၾကားခ်က္

(၂၉-၄-၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ ညေန (၅:၀၀)နာရီ …

Source : EOC

2019 04 29 172109

၁။ မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏(၂၉-၄-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ မုန္တိုင္းသတိေပးခ်က္ မ်ားအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ယင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ အီေကြတာ အနီး အိႏၵိယသမုဒၵရာတို႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္း (Cyclonic Storm) “ဖန္နီ” (FANI) သည္ ေျမာက္ဘက္သို႔ ေ႐ြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၊ ထရင္ကိုမာလီၿမိဳ႕ (Trincomalee) ၏ အေရွ႕-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္(၃၁၀)ခန႔္၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းႏိုင္ၿမိဳ႕(Chennai)၏ အေရွ႕ ေတာင္ဘက္ မိုင္(၄၃၀)ခန႔္၊ မာခ်ီလီပတၱနမ္ၿမိဳ႕(Machilipatnam)၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္(၅၂၀ ခန႔္အကြာ ပင္လယ္ျပင္ကို ဗဟိုျပဳေနပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္း “ဖန္နီ” (FANI) သည္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႔ ဆက္လက္ေ႐ြ႕လ်ားမည္ဟု ခန႔္မွန္းထားၿပီး

2019 04 29 172140

လက္ရွိအေျခအေနမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႔ ဦးတည္ေ႐ြ႕လ်ားမည့္ အေျခအေန မရွိေသးပါသျဖင့္ အဝါေရာင္အဆင့္ဟု သတ္မွတ္ထားပါေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္း၏ဗဟိုခ်က္ေလဖိအားမွာ (၉၉၈) ဟက္တိုပါစကယ္ႏွင့္ အျမင့္ဆုံးေလတိုက္ႏႈန္းမွာ တစ္နာရီလွ်င္(၅၅)မိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမုန္တိုင္းသည္ ေနာက္(၁၂) နာရီအတြင္း အားေကာင္းေသာဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း (Severe Cyclonic Storm) အျဖစ္သို႔ လည္းေကာင္း၊ ေနာက္(၃၆)နာရီအတြင္း အားအလြန္ေကာင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း (Very Severe Cyclonic Storm) အျဖစ္သို႔ လည္းေကာင္း ေရာက္ရွိႏိုင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္း “ဖန္နီ”(FANI)သည္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႔ ေ႐ြ႕လ်ားၿပီး၊ ေနာက္ (၇၂)နာရီအတြင္း ေျမာက္-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႔ ေကြ႕ကာ ေ႐ြ႕လ်ားမည္ဟု ခန႔္မွန္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

2019 04 29 172153

၂။ www.windyty.com တြင္(၂၉-၄-၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း “ဖန္နီ” (FANI) သည္ (၂၉-၄-၂၀၁၉) ရက္ေန႔မွ (၂-၅-၂၀၁၉) ရက္ေန႔ထိ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႔ ဦးတည္ေ႐ြ႕လ်ားႏိုင္သည့္ အေျခအေနကို ျပသထားပါသည္။ (၃-၅-၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ အေရွ႕-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႔ ေကြ႕၍ ေ႐ြ႕လ်ားႏိုင္ၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ (Visakha- patnam) ၿမိဳ႕အနီးမွ ကုန္းတြင္းပိုင္းသို႔ ဗဟိုေလတိုက္ႏႈန္း (၉၅)မိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္ ႏိုင္ကာ (၄-၅-၂၀၁၉)ရက္ေန႔မွစ၍ အားေပ်ာ့လာႏိုင္ၿပီး(၆-၅-၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ အားေပ်ာ့ ပ်က္ျပယ္သြားႏိုင္မည့္ အေျခအေနကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။

2019 04 29 172206

၃။ https://www.metoc.navy.mil/jtwc/jtwc.html မွ (၂၉-၄-၂၀၁၉) ရက္ေန႔ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား အရ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း “ဖန္နီ” (FANI) သည္ (၂၉-၄-၂၀၁၉) ရက္ေန႔မွ (၁-၅-၂၀၁၉) ရက္ေန႔ထိ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႔ ဦးတည္ ေ႐ြ႕လ်ားႏိုင္ၿပီး (၂-၅-၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ အေရွ႕-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႔ ေကြ႕ကာ ေ႐ြ႕လ်ားႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရွိရၿပီး (၃-၅-၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း “ဖန္နီ” (FANI) ၏ အျမင့္ဆုံးေလတိုက္ႏႈန္းမွာ တစ္နာရီလွ်င္ (၁၂၆)မိုင္မွ (၁၅၅)မိုင္ႏႈန္းခန႔္ရွိႏိုင္သည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။

2019 04 29 172223

၄။ www.tropicaltidbits.com ၌ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားအရ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း “ဖန္နီ” (FANI) သည္ (၂၉-၄-၂၀၁၉) ရက္ေန႔မွ (၁-၅-၂၀၁၉) ရက္ေန႔ထိအေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႔ ဦးတည္ေ႐ြ႕လ်ားႏိုင္ၿပီး (၂-၅-၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္အေရွ႕-အေရွ႕ေျမာက္ ဘက္သို႔ေကြ႕ကာ ေ႐ြ႕လ်ားႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ (၆-၅-၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္အနီးမွ ကုန္းတြင္းပိုင္းသို႔ ဝင္ေရာက္သြားႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၅။ (၂၉-၄-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre) ၏ Disaster Monitoring and Response System (DMRS) https://dmrs.ahacentre.org/dmrs/ မွ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ယခုျဖစ္ေပၚ လ်က္ရွိေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း FANI ၏ သက္ေရာက္ႏိုင္မႈ အဝန္းအဝိုင္းပမာဏသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ က်ေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။

၆။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ယင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ အီေကြတာ အနီး အိႏၵိယသမုဒၵရာတို႔တြင္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနသည့္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း “ဖန္နီ” (FANI) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာလာဟလမ်ားအား မယုံၾကည္ၾက ပါရန္ႏွင့္ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ထုတ္ျပန္သည့္ မိုးေလဝသအေျခအေနမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္၍ အႀကံျပဳသတိေပးခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ၾကပါရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းပ်ံသန္းေရး၊ ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔ရွိ ကမ္းနီး၊ ကမ္းေဝး ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား၊ သေဘၤာမ်ားအေနျဖင့္လည္း ႀကိဳတင္သတိျပဳႏိုင္ပါရန္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထပ္ဆင့္ အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

၇။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚခံစားရမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖုန္း – ၀၆၇-၃၄၀၄၆၆၆ ႏွင့္ ၀၆၇-၃၄၀၄၇၇၇ မ်ားသို႔ (၂၄)နာရီ ဆက္သြယ္အကူအညီ ေတာင္းခံႏိုင္ ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Credit – Department of Disaster Management- Myanmar

Unicode Version

အားကောင်းသောဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီး FANI သတင်း…. ည နေ (၄း၄၇)နာရီထုတ်ပြန်ချက်….

၂၉-၄-၂၀၁၉ ည နေ (၄း၄၇)နာရီ။

၂၀၁၉ နှစ်၊ ဧပြီလ(၂၉)ရက်နေ့ ည နေ(၃း၃၀)နာရီအချိန်တိုင်းတာချက်အရ လ ွန်ခဲ့တဲ့(၆)နာရီအ တ ွင်းက ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း FANI ဟာ တစ်နာရီ (10) ကီလိုမီတာ နှုန်းနဲ အ နောက်မြောက် ယ ွန်းယ ွန်းကိုရေ ွ့လျှားလာ ခဲ့ပြီး၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ Chennai မြို့ရဲ့ အ ရှေ့ တောင် ယ ွန်း ယ ွန်း (၄၅၀) ကီလိုမီတာအက ွာ ရေပြင်ပေါ်တ ွင် ဗဟိုပြုနေပါတယ်။

ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း Fani ဟာ ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး အားကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီး (Severe Cyclonic Storm) အဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။

မုန်တိုင်း၏အင်အားမှာ Dvorak Number T3.0( လေတိုက်နှုန်း 45 knots) ရှိနေပြီး၊ နောက် ၃၆-၄၈ နာရီအတွင်း တ ွင် မုန်တိုင်းဟာ မြောက် အ ရှေ့ မြောက် ယ ွန်း ယ ွန်းကို စတင်ရေ ွ့လျှားမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။

နောက်(၉၆)နာရီအကြာမှာ လေတိုက်နှုန် း 110 knots ခန့်ရှိလာနိုင်ပြီး အားအလ ွန် ကောင်းသောဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ကြီးအဖြစ်ကိုရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။

နောက် နာရီ(၁၂၀) အကြာမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ကမ်းခြေကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။

မှတ်ချက်။ မုန်တိုင်းကြီးဟာ အားအလ ွန်ကောင်းတဲ့အဆင့်ကို ရောက်ရှိလာနိုင်တဲ့အပြင် လတ္တီတွွဒ်အားဖြင့်လည်း 10°N အောက်နိမ့်နေ သေးသောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအတ ွက် မုန်တိုင်းအန္တရာယ်လုံးဝစိတ်ချရသော အခြေ အနေမဟုတ်သေးပါ။

ခန့်မှန်းချက်အတိုင်း ရေ ွ့ လျှားပါက မုန်တိုင်းအန္တရာယ်လုံးဝကင်းရှင်းနိုင်ပါတယ်။ သို့ရာ တ ွင် အချိန်နဲ့အမျှ အ ေြ ပာင်းအလဲရှိနိုင်သော သဘာဝဖြစ်စဉ်ဖြစ်သဖြင့် မုန်တိုင်းသတင်းများကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီ စောင့်ကြည့်ကြပါရန် နှိုးဆော်အပ်ပါတယ်။

ဒေါက်တာထ ွန်းလ ွင်

 

 

Realman

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *