ပ ညာ ေရး ဝန္ ႀကီး ဌာ န က ႏွစ္ ေပါင္း ၃ ၀ ေက်ာ္ ခြင့္ ရက္ မ ပ်က္ ခဲ့ သူ အ လယ္ တန္း ျပ ဆ ရာ မ ငါး ဦး အား မွတ္ တမ္း တင္ ဂုဏ္ ျပဳ လႊာ ႏွင့္ ဆု ေငြ မ်ား ခ်ီး ျမႇင့္ ေပး အပ္

By / 2 weeks ago / Cele News / No Comments
ပ ညာ ေရး ဝန္ ႀကီး ဌာ န က ႏွစ္ ေပါင္း ၃ ၀ ေက်ာ္ ခြင့္ ရက္ မ ပ်က္ ခဲ့ သူ အ လယ္ တန္း ျပ ဆ ရာ မ ငါး ဦး အား မွတ္ တမ္း တင္ ဂုဏ္ ျပဳ လႊာ ႏွင့္ ဆု ေငြ မ်ား ခ်ီး ျမႇင့္ ေပး အပ္

ပ ညာ ေရး ဝန္ ႀကီး ဌာ န က ႏွစ္ ေပါင္း ၃ ၀ ေက်ာ္ ခြင့္ ရက္ မ ပ်က္ ခဲ့ သူ အ လယ္ တန္း ျပ ဆ ရာ မ ငါး ဦး အား မွတ္ တမ္း တင္ ဂုဏ္ ျပဳ လႊာ ႏွင့္ ဆု ေငြ မ်ား ခ်ီး ျမႇင့္ ေပး အပ္

ျမန္ မာႏိုင္ ငံ ပ ညာ ေရး ေလာ က တြင္ ၁ ၀ ႏွစ္ အ ထက္ ခြင့္ ရက္ မ ပ်က္ ဘဲ သင္ ၾကား ေရး တာ ဝန္ မ်ား ကို ထမ္း ေဆာင္ ေန သည့္ ဆ ရာ ဆ ရာ မ မ်ား စြာ ရွိ ေန ၿပီး ႏွစ္ ေပါင္း ၃ ၀ ေက်ာ္ ခြင့္ ရက္ မ ပ်က္ ခဲ့ သူ ရန္ ကုန္ တိုင္း ေဒ သ ႀကီး မွ အ လယ္ တန္း ျပ ဆ ရာ မ ငါး ဦး အား ပ ညာ ေရး ဝန္ ႀကီး ဌာ န က မွတ္ တမ္း တင္ ဂုဏ္ ျပဳ လႊာ ႏွင့္ ဆု ေငြ မ်ား ခ်ီး ျမႇင့္ ေပး အပ္ ခဲ့ ေၾကာင္း သိ ရ သည္ ။ ‌

ေန ျပည္ ေတာ္ ပ ညာ ေရး ဝန္ ႀကီး ဌာ န ႐ုံး အ မွတ္ ( ၂ ၁ ) အ စည္း အ ေဝး ခန္း မ ၌ ေအာက္ တို ဘာ ၅ ရက္ က က်င္း ပ သည့္ က မာၻ႔ ဆ ရာ မ်ား ေန႔ အ ထိမ္း အ မွတ္ အ ခမ္း အ နား ၌ ပ ညာ ေရး ဝန္ ႀကီး ဌာ န ဒု တိ ယ ဝန္ ႀကီး ဦး ဝင္း ေမာ္ ထြန္း က ဆ ရာ မ တစ္ ဦး လွ်င္ ေငြ က်ပ္ ၅ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ စီႏွင့္ ဂုဏ္ ျပဳ လႊာ မ်ား ေပး အပ္ ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ သည္ ။

ပ ညာ ေရး ဝန္ ႀကီး ဌာ န က ရန္ ကုန္ တိုင္း ေဒ သ ႀကီး အ ထ က ( ၁ ) က မာ ႐ြတ္ မွ ဆ ရာ မ ေဒၚ ေစာ နန္း မို မို ( ခြင့္ ရက္ မ ပ်က္ ၃ ၅ ႏွစ္ ) ၊ အ မ က ( ၁ ၇ ) ေျမာက္ ဥ ကၠ လာ ပ မွ ဆ ရာ မ ေဒၚ ခင္ သန္း ေဌး ( ခြင့္ ရက္ မ ပ်က္ ၃ ၃ ႏွစ္ ) ၊ အ မ က ( ၁ ၈ ) တာ ေမြ မွ ဆ ရာ မ ေဒၚ ေဌး ေဌး ၾကည္ ( ခြင့္ ရက္ မ ပ်က္ ၃ ၃ ႏွစ္ ) ၊ အ ထ က ( ၃ ) အင္း စိန္ မွ ဆ ရာ မ ေဒၚ စန္း စန္း ေမာ္ ( ခြင့္ ရက္ မ ပ်က္ႏွစ္ ၃ ၀ ) ၊ အ မ က ( ၁ ) လ သာ မွ ဆ ရာ မ ေဒၚ ဝင္း မာ ( ခြင့္ ရက္ မ ပ်က္ႏွစ္ ၃ ၀) တို႔ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိ ရ သည္ ။

“ ဘယ္ ေန ရာ ၊ ဘယ္ ေဒ သ ၊ ဘယ္ လုပ္ ငန္း မွာ မ ဆို ေစ တ နာ ထား ၿပီး ေတာ့ တိုင္း ျပည္ တာ ဝန္ ကို အုတ္ တစ္ ခ်ပ္ ၊ သဲ တစ္ ပြင့္ လို က် ရာ တာ ဝန္ က ထမ္း ေဆာင္ႏိုင္ ပါ ေစ လို႔ ဘ ဝ တူ ဆ ရာ ဆ ရာ မ ေတြ ကို ဆႏၵ ျပဳ လို ပါ တယ္ ” ဟု ၃ ၅ ႏွစ္ တိုင္ ခြင့္ ရက္ မ ပ်က္ ခဲ့ သည့္ ဆ ရာ မ ေဒၚ ေစာ နန္း မို မို က ေျပာ ၾကား သည္ ။

ပ ညာ ေရး ဝန္ ထမ္း မ်ား အ တြက္ ခြင့္ ရက္ မ ပ်က္ ဆု ကို ၂ ၀ ၁ ၇ ခုႏွစ္ မွ သာ စ တင္ ခ်ီး ျမႇင့္ ေပး အပ္ ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ ၿပီး ဆ ရာ မ တစ္ ဦး လုပ္ ေဆာင္ ရ မည့္ က်င့္ ဝတ္ ငါး သြယ္ႏွင့္ တာ ဝန္ မ်ား ကို မြန္ ျမတ္ ေသာ စိတ္ အ ရင္း ခံ ျဖင့္ လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ ခဲ့ ျခင္း ေၾကာင့္ ဆု ရ ျခင္း ျဖစ္ သည္ ဟု ခံ ယူ ေၾကာင္း ခြင့္ ရက္ မ ပ်က္ ဆု ရ ရွိ သူ ဆ ရာ မ ေဒၚ ခင္ သန္း ေဌး က ေျပာ ၾကား သည္ ။

ေဇ ယ် တု ( မ ေကြး )

Realman

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *