သား ေတြ ရဲ႕ အ မွန္ တ ရား ကို တ ရား ႐ုံး မွာ အ ကုန္ ခ် ျပ မည္ ဟု W i s d o m H i l l မူ ႀကိဳ ေက်ာင္း ႀကီး ၾကပ္ ေရး မႉး ေဒၚ ဥ မၼာ လႈိင္ က ေျပာ

By / 2 weeks ago / Cele News / No Comments
သား ေတြ ရဲ႕ အ မွန္ တ ရား ကို တ ရား ႐ုံး မွာ အ ကုန္ ခ် ျပ မည္ ဟု W i s d o m H i l l မူ ႀကိဳ ေက်ာင္း ႀကီး ၾကပ္ ေရး မႉး ေဒၚ ဥ မၼာ လႈိင္ က ေျပာ

သား ေတြ ရဲ႕ အ မွန္ တ ရား ကို တ ရား ႐ုံး မွာ အ ကုန္ ခ် ျပ မည္ ဟု W i s d o m H i l l မူ ႀကိဳ ေက်ာင္း ႀကီး ၾကပ္ ေရး မႉး ေဒၚ ဥ မၼာ လႈိင္ က ေျပာ

သား ေတြ ရဲ႕ အ မွန္ တ ရား ကို တ ရား ႐ုံး မွာ အ ကုန္ ခ် ျပ မည္ ဟု W i s d o m H i l l မူ ႀကိဳ ေက်ာင္း ႀကီး ၾကပ္ ေရး မႉး ေဒၚ ဥ မၼာ လႈိင္ က ေျပာ သည္ ။

” သား ေတြ ရဲ႕ အ မွန္ တ ရား အ တြက္ တ ရား ႐ုံး မွာ အ ကုန္ ခ် ျပ မွာ ပါ ။ ဒီ ဟာ က တ ရား က် ရင္ တ ရား ႐ုံး ရဲ႕ လို အပ္ ခ်က္ ကို သိ ေန တာ ပဲ ေလ ” ဟု ေဒၚ ဥ မၼာ လႈိင္ က ေျပာ သည္ ။

ေန ျပည္ ေတာ္ ၊ ပု ဗၺ သီ ရိ ၿမိဳ႕ နယ္ တ ရား ႐ုံး တြင္ တ ရား လႊတ္ ေတာ္ ေရွ႕ ေန ေဒၚ စု ဒါ လီ ေအာင္ အ မႈ ပါ ဝါ တင္ ရာ သို႔ လာ ေရာက္ စဥ္ မီ ဒီ ယာ မ်ား ကို ေဒၚ ဥ မၼာ လႈိင္ က ေျပာ ၾကား ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ သည္ ။

ေဒၚ ဥ မၼာ လႈိင္ က ၎ သားႏွစ္ ဦးႏွင့္ ပတ္ သက္ ၍ တ ရား ႐ုံး စစ္ ခ်က္ မ်ား ကို မီ ဒီ ယာ အင္ တာ ဗ်ဴး တြင္ ေျပာ ၾကား သည္ ဟု ဆို ကာ ဗစ္ တိုး ရီး ယား အ မႈ မွ တ ရား ခံ ဟု ယူ ဆ သူ ေအာင္ ႀကီး က ( ခ ) ကို ေအာင္ ေက်ာ္ မ်ိဴး ေရွ႕ ေန ေဒၚ စု ဒါ လီ ေအာင္ ကို ၾသ ဂုတ္ လ အ တြင္း က တိုင္ ၾကား ခဲ့ သည္ ။

ထို႔ ေနာက္ ေအာက္ တို ဘာ လ ၂ ၅ ရက္ ေန႔ ပု ဗၺ သီ ရိ ၿမိဳ႕ နယ္ တ ရား ႐ုံး တြင္ တ ရား စြဲ တင္ ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ သည္ ။

” က် ေနာ့္ အ မႈ သည္ ကသူ႔ မွာ ဥ ပ ေဒ အ ရ အ ခြင့္ အ ေရး ရ သင့္ ရ ထိုက္ တယ္ ထင္ လို႔ သူ႔ အ ေန နဲ႔ ေတာင္း ဆို တယ္ ။ အဲ့ ေတာ့ က် ေနာ္ တို႔ ဥ ပ ေဒ နဲ႔ အ ညီ လိုက္ တာ ။ စြပ္ စြဲ ခံ ရ သူ ဘက္ က ဥ ပ ေဒ နဲ႔ အ ညီ ခု ခံ ေခ် ပ ပိုင္ ခြင့္ ရွိ တယ္ ” ဟု ေဒၚ ဥ မၼာ လႈိင္ ၏ ေရွ႕ ေန ျဖစ္ သူ တ ရား လႊတ္ ေတာ္ ေရွ႕ ေန ဦး ေအာင္ ရဲ စိုး က ေျပာ သည္ ။

ေဒၚ စု ဒါ လီ ေအာင္ ကို ႏိုင္ ငံ သား မ်ား ၏ လြတ္ လပ္ မႈႏွင့္ လုံ ၿခဳံ မႈ ဆိုင္ ရာ အ ကာ ကြယ္ ေပး ေရး ပုဒ္ မ ၁ ၀ ၃ႏွင့္ ၂ ၀ ၁ ၉ ခုႏွစ္ က ေလး သူ ငယ္ ဥ ပ ေဒ တို႔ ျဖင့္ အ မႈ ဖြင့္ ခဲ့ ေသာ္ လည္း တ ရား ႐ုံး က က ေလး သူ ငယ္ ဥ ပ ေဒ ျဖင့္ သာ လက္ ခံ ခဲ့ သည္ ။

သို႔ ေသာ္ ႏိုင္ ၊ လြတ္ ၊ လုံ ျဖင့္ မ ၿငိ သ ျဖင့္ အ မႈ တစ္ ခု အ ျဖင့္ သာ စြတ္ စြဲ ခံ ရ သူ႔ အ ေပၚ ေဒၚ စု ဒါ လီ ေအာင္ ဘက္ က လိုက္ ပါ ေဆာင္ ႐ြက္ ေပး သူ တ ရား လႊတ္ ေတာ္ ေရွ႕ ေန ဦး သိန္း သန္း ဦး က “ ျမန္ မာႏိုင္ ငံ တ ရား စီ ရင္ မႈ တစ္ ခု လုံး အ ေပၚ မွာ သက္ ေရာက္ ေစ တဲ့ i m p e r f e c t ထ ရွိ တဲ့ အ မႈ ျဖစ္ တဲ့ အ တြက္ ဒါ ကို ေလး ေလး နက္ နက္ နဲ႔ အ ေရး တ ႀကီး ကိုင္ တြယ္ မွာ ျဖစ္ တယ္ ” ဟု ေျပာ သည္ ။

ဗစ္ တိုး ရီး ယား အ မႈ သည္ ေန ျပည္ ေတာ္ ၊ သ ေျပ ကုန္း ရပ္ ကြက္ ရွိ W i s d o m H i l l မူ ႀကိဳ ေက်ာင္း တြင္ ၂ ၀ ၁ ၉ ခုႏွစ္ ၊ ေမ လ ၁ ၆ ရက္ ၌ က ေလး ငယ္ ဗစ္ တိုး ရီး ယား ကို လိင္ ပိုင္း ဆိုင္ ရာ အ ၾကမ္း ဖက္ မႈ ျဖစ္ ေပၚ ခဲ့ ၿပီး အ မႈ လာ ျခင္း ျဖစ္ သည္ ။

ေန ျပည္ ေတာ္ ၊ ဇ မၺဴ သီ ရိ ၿမိဳ႕ နယ္ ၊ ဒ ကၡိ ဏ ခ ႐ိုင္ တ ရား ႐ုံး တြင္ စစ္ ေဆး ေန သည္ မွာ W i s d o m H i l l မူ ႀကိဳ ေက်ာင္း ၌ လိင္ ပိုင္း ဆိုင္ ရာ အ ၾကမ္း ဖက္ ခံ ရ သည့္ က ေလး ငယ္ ဗစ္ တိုး ရီး ယား အ မႈ ၇ ႀကိမ္ ေျမာက္ ႐ုံး ခ်ိန္း အ ထိ ရွိ ၿပီ ျဖစ္ သည္ ။

ဗစ္ တိုး ရီး ယား ဖ ခင္ ၊ ေရွ႕နေ ေဒၚ ႐ြက္ႏု ေအာင္ ၊ ဆ ရာ သ ကၠ မိုး ညိဳ အ ပါ အ ဝင္ ၆ ဦး ကို W i s d o m H i l l မူ ျကိဳ ေက်ာင္း ႀကီး ၾကပ္ ေရး မႉး ေဒၚ ဥ မၼာ လႈိင္ က ေအာက္ တို ဘာ လ ၁ ရက္ ေန႔ တြင္ ထပ္ မံ အ မႈ ဖြင့္ ထား သည္ ။

” က် ေနာ္ တို႔ ကို တ ရား စြဲ တဲ့ ေဒၚ ဥ မၼာ လႈိင္ နဲ႔ သူ႔ မိ သား စု အ က်ိဳး စီး ပြား ထိ ခိုက္ တယ္ လို႔ ထင္ လာ တယ္ ။ ဟို အ မႈ မွာ ေပၚ ေပါက္ ရင္ ေပၚ ေပါက္ တဲ့ အ တိုင္း သူု တို႔ မွာ အ မ်ား ႀကီး ထိ ခိုက္ လာ တယ္ ။ ႀကိဳ ၿပီး ေတာ့ ကန္ က် လိုက္ တာ ။ ဒါ ေပ မယ့္ ကန္ ခ်က္ က ေတာ့ မ ထိ ဘူး ” ဟု ေဒၚ ဥ မၼာ လႈိင္ က ထပ္ မံ အ မႈ ဖြင့္ ထား သည့္ ၆ ဦး ထဲ ပါ ဝင္ သူ တ ရား လႊတ္ ေတာ္ ေရွ႕ ေန ဦး ခင္ ေမာင္ ေဇာ္ က ေျပာ သည္ ။

ထို႔ ေၾကာင့္ ေရွ႕ နေ ေဒၚ စု ဒါ လီ ေအာင္ ကို တ ရား စြဲ သည့္ တ ရား လို ကို ျပန္ လည္ အ မႈ ဖြင့္ ရန္ ျပင္ ဆင္ သြား မည္ ျဖစ္ ၿပီး ေဒၚ စု ဒါ လီ ေအာင္ ကို ဖြင့္ သည့္ အ မႈ သည္ ရႈပ္ ေထြး သ ျဖင့္ ရက္ ေပါင္း ၂ ၇ ဝ စစ္ ေဆး သြား မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိ ရ သည္ ။

C r d

Realman

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *