ကင္ ဆာ ေၾကာင့္ မ ေသ နိုင္ ၾက ေတာ့ ပါ ဘူး . . . ဒီ ပို႔စ္ ေလး ကို ေလ့ လာ ၿပီး ယူ ထား လိုက္ ပါ

By / 2 weeks ago / Blog / No Comments
ကင္ ဆာ ေၾကာင့္ မ ေသ နိုင္ ၾက ေတာ့ ပါ ဘူး . . . ဒီ ပို႔စ္ ေလး ကို ေလ့ လာ ၿပီး ယူ ထား လိုက္ ပါ

ကင္ ဆာ ေၾကာင့္ မ ေသ နိုင္ ၾက ေတာ့ ပါ ဘူး . . . ဒီ ပို႔စ္ ေလး ကို ေလ့ လာ ၿပီး ယူ ထား လိုက္ ပါ

ေဒါက္ တာ H E A L T H Y L I F E က ေျပာ တယ္ ကိုယ့္ ကို ကိုယ္ သာ ေသ ခ်ာ ဂ ရု စိုက္ ေပး နိုင္ ရင္ ဘယ္ သူ မွ ကင္ ဆာ ေၾကာင့္ ေသ စ ရာ မ လို ေတာ့ ပါ ဘူး တဲ႔ ။

ပ ထ မ အ ဆင့္ က သ ၾကား လံုး ဝ မ စား ပါ နဲ႔ ေရွာင္ ပါ ။

အဲ့ ဒါ ကင္ ဆာ ဆဲ လ္ က အ လို လို ေသ သြား ပါ လိမ့္ မယ္ ။

ဒု တိ ယ အ ဆင့္ က အ စာ မ စား ခင္ မွာ သံ ပု ရာ တစ္ လံုး ကို ေရေႏြး နဲ႔ B l e n d လုပ္ ျပီး ေသာက္ ပါ ( ၁ ) လ က ေန သံုး လ ခန္႔ ေသာက္ ေပး ပါ ။

M a r y l a n d C o l l e g e o f M e d i c i n e ရဲ႕ R e s e a r c h အ ရ အဲ့ လို ေသာက္ ေပး တာ က ကင္ ဆာ ဆဲလ္ ကို ဓာတ္ ကင္ ကု သ တာ ထက္ အ ဆ တစ္ ေထာင္ ေကာင္း တယ္ တဲ႔ ။

တ တိ ယ အ ဆင့္ က အုန္း ဆီ စစ္ စစ္ သံုး ဇြန္း ကို မ နက္ တစ္ ခါ ည တစ္ ခါ ေသာက္ ေပး ပါ ။

ကင္ ဆာ ဆဲ လ္ အ လို လို ေပ်ာက္ သြား ပါ လိမ့္ မယ္ ။

အဲ့ ဒီ ကု သ နည္း နွစ္ ခု ကို သ ၾကား လံုး ဝ ေရွာင္ ျပီး တဲ႔ ေနာက္ ပိုင္း မွာ လိုက္ နာ နိုင္ ပါ တယ္ ။

ဖို သီ ဖတ္ သီ ေန ရင္ ေတာ့ ကင္ ဆာ ဆဲလ္ က သင့္ ကို အ နိုင္ ယူ သြား ပါ လိမ့္ မယ္ ။

ဒီ ေဆး နည္း က က်ြန္ ေတာ္ ျဖန္႔ ေဝ ေန တာ ငါး နွစ္ ရွိ သြား ပါ ျပီ ။

ဒါ ေဆး နည္း က ကင္ ဆာ ေျကာင့္ အ သက္ ဆံုး ရွံုး ရ ေတာ့ မဲ႔ သူ ေတြ အ တြက္ အ လြန္ အ က်ိဳး ရွိ မွာ ပါ ။

တ ျခား သူ ေတြ သိ ေအာင္ လည္း ျပန္ လည္ မ်ွ ဝေ ေပး ပါ ။

ကင္ ဆာ ေၾကာင့္ မ ေသ နိုင္ ၾက ေတာ့ ပါ ဘူး ။

နိင္ ငံ ျခား ေဆး သု ေတ သ န မွ သိန္း ေဇာ္

မိ သား စု တိုင္း က်န္း မာ ႀက ပါ ေစ ။

C r e d i t

Realman

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *