ယာဥ္ တုိက္ မႈ ျဖစ္ ရင္ အ တိုက္ ခံ ရ သူ ေသ ဆံုး သြား သည့္ တိုင္ ေအာင္ ထြက္ မ ေျပး ပဲ ဒီ အ တိုင္း ဆက္ လုပ္ ပါ

By / 2 weeks ago / Blog / No Comments
ယာဥ္ တုိက္ မႈ ျဖစ္ ရင္ အ တိုက္ ခံ ရ သူ ေသ ဆံုး သြား သည့္ တိုင္ ေအာင္ ထြက္ မ ေျပး ပဲ ဒီ အ တိုင္း ဆက္ လုပ္ ပါ

ယာဥ္ တုိက္ မႈ ျဖစ္ ရင္ အ တိုက္ ခံ ရ သူ ေသ ဆံုး သြား သည့္ တိုင္ ေအာင္ ထြက္ မ ေျပး ပဲ ဒီ အ တိုင္း ဆက္ လုပ္ ပါ

ယာဥ္ တိုက္ မႈ ျဖစ္ လွ်င္ ထြက္ မ ေျပး ပါ နဲ႔ ။

ယာဥ္ တိုက္ မႈ အ ေတာ္ မ်ား မ်ား ဟာ မ ေတာ္ တ ဆ ျဖစ္ ၾက ရ တာ ပါ ။

အ ခန္႔ မ သင့္ လို႔ ယာဥ္ မ ေတာ္ တ ဆ တိုက္ မႈ ျဖစ္ ၾက တဲ႔ ေန ရာ မွာ ယာဥ္ ေမာင္း ေရာ တိုက္ ခံ ရ သူ ေရာ ဘယ္ သူ႔ ကို မွ အ ပစ္ ပံု ခ် လို႔ မ ရ ပါ ဘူး ။

မ ေတာ္ လို႔ ျဖစ္ သြား ျပီး ျပီ ဗ်ာ ဘယ္ လို နည္း လမ္း မွန္ မွန္ ေျဖ ရွင္း ၾက မ လဲ ။

ဒီ အ ပိုင္း ေလး ကို အ ဓိ က ထား ေျပာ ျပ ခ်င္ တယ္ ။

ယာဥ္ တိုက္ ျပီ ဆို တာ နဲ႔ တ ခ်ိဳ႕ က ထြက္ ေျပး ၾက ပါ တယ္ ။

အ ေၾကာင္း အ မ်ိဳး မ်ိဳး ေၾကာင့္ ေပါ့ ေလ ။

ရုတ္ တ ရက္ အ ႀကီး အ က်ယ္ ထိန္ ႔လန္ ႔သြား လို႔ ထူ ပူ သြား လို႔ ဆြမ္း ႀကီး ဝိုင္း ေလာင္း မွာ ေၾကာက္ လို႔ စ သည္ ျဖင့္ ေပါ့ ကြ်န္ ေတာ္ ေျပာ ခ်င္ တာ က ေတာ့ ယာဥ္ တိုက္ မႈ ျဖစ္ ခဲ ႔ရင္ ထြက္ မ ေျပး ဖို႔ ပါ ပဲ ။

တိုက္ ခံ ရ တဲ႔ သူ က်ိဳး ပဲ႔ ေပါက္ ၿပဲ ေနာက္ ဆံုး ေသ ဆံုး သြား သည့္ တိုင္ ေအာင္ ထြက္ မ ေျပး ေစ ခ်င္ ပါ ဘူး ။

ေကာင္းၿပီ ထြက္ မ ေျပး ခဲ႔ ရင္ ဘယ္ လို အ က်ိဳး သက္ ေရာက္ မႈ ရ မွာ လဲ ငါ့ ညီ လို႔ ဆို ခဲ႔ ရင္ ဒါ ကို လဲ ရွင္း ျပ ခ်င္ လွ ပါ တယ္ ။

တိုက္ မိ ျပီ လူ တစ္ ေယာက္ ကို ဆို ၾက ပါ စို႔ . . . ဒါ ဆို မိ မိ ယာဥ္ ေပၚ က ဆင္း တိုက္ မိ တဲ႔ လူ နာ ကို အ စ စ အ ရာ ရာ အ တြက္ တာ ဝန္ အ ျပည့္ နဲ႔ ကူ ညီ လိုက္ ပါ ။

ေဆး ရံု ေရာက္ သည္ အ ထိ လူ နာ ရဲ႕ ေဆြ မ်ိဳး သား ခ်င္း မ်ား နဲ႔ ေတြ႔ ဆံု ျပီး လို အပ္ တာ ေတြ အ တြက္ တာ ဝန္ ယူ စ ကား ေႏြး ေထြး တဲ႔ စ ကား ေတြ နဲ႔ ႏွီးေႏွာ ဖ လွယ္ သည္ အ ထိ ေဆာင္ ရြက္ လိုက္ ပါ ။

ကဲ လူ နာ ေသ ဆံုး သြား ပါ ျပီ တဲ ႔ရ တယ္ ဆက္ ကူ ညီ ေပး ေနာက္ ဆံုး ဥ ပ ေဒ အ ရ အ မႈ ဖြင့္ အ ေရး ယူ ၾက ျပီ ဆို ရင္ လာ ျပီ မိ မိ ရဲ႕ ရိုး သား စြာ ကူ ညီ လုပ္ ေဆာင္ မႈ ေတြ က အ က်ိဳး သက္ ေရာက္ ျပီ ေလ ။

ေသ ဆံုး သူ ရဲ႕ ေဆြ မ်ိဳး ေတြ က မိ မိ အ ေပၚ မ လို မုန္း ထား နည္း သြား ျပီ ေဒါ သ ေတြ အ ျမတ္ ေတြ အ စား မ ေတာ္ လို ႔ျဖစ္ ရ တာ ပဲ ။

သူ လဲ အ စ စ အ ရာ ရာ လာ ဝိုင္း လုပ္ ေပး ေန တာ ပဲ စ သည္ ျဖင့္ အ ေကာင္း ဘက္ က ေန ေမ တၱာ နဲ႔ ျပန္ ေတြး လာ ျပီ ေလ ။

ဒီ ေတာ့ ေထာင္ က် ေအာင္ အ ေလွ်ာ္ ေတြ အ ရမ္း ေတာင္း ရ ေအာင္ သူ တို႔ မ ေတြး ေတာ့ ပါ ဘူး ။

ေျပ လည္ ရာ ေျပ လည္ ေၾကာင္း ပဲ စဥ္း စား ေတာ့ မွာ ေလ ေၾက ေအး ေၾကာင္း စာ ခ်ဳပ္ မွာ လဲ လက္ မွတ္ ထိုး ေပး ဖို႔ သူ တို႔ ဝန္ မ ေလး ေတာ့ ဘူး သင့္ တင့္ တဲ႔ ငြေ ေၾကး ကူ ညီ မႈ ေလာက္ နဲ႔ ပဲ ေက် နပ္ သြား မယ္ ။

ဒီ ေတာ့ ယာဥ္ တိုက္ လို႔ လူ ေသ ဆံုး တယ္ ။

တ ရား စြဲ တင္ ပို႔ တယ္ ။

မိ မိ ရဲ႕ တာ ဝန္ ယူ သိ တတ္ မႈ ေၾကာင့္ တ ဖက္ က ေျက ေအး ေပး တယ္ ကဲ ဘယ္ ေလာက္ ျပ သာ နာ ႀကီး ျပီး ဆံုး သြား သ လဲ ။

မ ဟုတ္ လို႔ ထြက္ ေျပး လို႔ ျပန္ မိ တဲ႔ အ ခ်ိန္ တ ရား ရံုး ရင္ ဆိုင္ ရ ရင္ ေတာ့ ဘာ ေမ တၱာ တ ရား မွ ကူ ညီႏိုင္ မွာ မ ဟုတ္ ေတာ့ တဲ႔ အ တြက္ ထိုက္ သင့္ တဲ႔ ျပစ္ ဒဏ္ အ ျပည့္ ခံ ရ မွာ ျဖစ္ ပါ ေတာ့ တယ္ ။

ဒု ရဲ အုပ္ ေဌး လြင္ ( ခ ) ေန မ်ိဳး သူ ရ

1 8 . 5 . 2 0 1 9

C r d # N a y M y o T h u Y a

Realman

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *