ေန ျပည္ ေတာ္ မူ ျကိဳ ေက်ာင္း တာ ဝန္ ရွိ သူ ေဒၚ ဥ မၼာ လိႈင္ ကို ေရွ႕ ေန မ်ား  ဥ ပ ေဒ ပုဒ္ မ ၁ ဝ နဲ႔ ျပန္ အ မႈ ျပန္ ဖြင့္ မည္

By / 2 weeks ago / Cele News / No Comments
ေန ျပည္ ေတာ္ မူ ျကိဳ ေက်ာင္း တာ ဝန္ ရွိ သူ ေဒၚ ဥ မၼာ လိႈင္ ကို ေရွ႕ ေန မ်ား  ဥ ပ ေဒ ပုဒ္ မ ၁ ဝ နဲ႔ ျပန္ အ မႈ ျပန္ ဖြင့္ မည္

ေန ျပည္ ေတာ္ မူ ျကိဳ ေက်ာင္း တာ ဝန္ ရွိ သူ ေဒၚ ဥ မၼာ လိႈင္ ကို ေရွ႕ ေန မ်ား  ဥ ပ ေဒ ပုဒ္ မ ၁ ဝ နဲ႔ ျပန္ အ မႈ ျပန္ ဖြင့္ မည္

ဗစ္ တိုး ရီး ယား အ မႈ မွာ ေရွ႕ ေန ေဒၚ စု ဒါ လီ ေအာင္ ကို အ မႈ ဖြင့္ ခဲ့ တဲ့ W i s d o m H i l l မူ ႀကိဳ ေက်ာင္း တာ ၀န္ ရွိ သူ ကို ျပန္ အ မႈ ဖြင့္ မယ္ လို႔ တ ရား လႊတ္ ေတာ္ ေရွ႕ ေန ဦး သိန္း သိန္း ဦး က ေျပာ ပါ တယ္ ။

ေဒၚ စု ဒါ လီ ေအာင္ ရဲ႕ လြတ္ လပ္ မႈ နဲ႔ လံု ျခံဳ မႈ ကို ၿခိမ္း ေျခာက္ ခံ ေန ရ ၿပီ လု႔ိ ယူ ဆ တဲ့ အ တြက္ နုိင္ လြတ္ လံု လို႔ ေခၚ တဲ့ နုိင္ ငံ သား မ်ား ရဲ႕ ပု ဂၢိဳလ္ ဆုိင္ ရာ လြတ္ လပ္ မႈ နဲ႔ လံု ျခံဳ မႈ ကို ကာ ကြယ္ ေရး ဆုိင္ ရာ ဥ ပ ေဒ ပုဒ္ မ ၁ ဝ နဲ႔ ျပန္ အ မႈ ဖြင့္ မွာ လို႔ ဆို ပါ တယ္။

ေက်ာင္း ႀကီး ၾကပ္ ေရး မွဴး ေဒၚ ဥ မၼာ လိႈင္ က ေရွ႕ ေန ေဒၚ စု ဒါ လီ ေအာင္ ကို က ေလး သူ ငယ္ အ ခြင့္ အ ေရး မ်ား ဆိုင္ ရာ ဥ ပ ေဒ နဲ႔ ပု ဗၺ သီ ရိ ၿမိဳ႕ နယ္ တ ရား ရံုး မွာ တ ရား စြဲ ထား ပါ တယ္ ။

ေဒၚ စု ဒါ လီ ေအာင္ ကို က ေလး သူ ငယ္ အ ခြင့္ အ ေရး မ်ား ဆိုင္ ရာ ဥ ပ ေဒ အ ပါ အ ၀င္ နုိင္ လြတ္ လံု ဥ ပ ေဒ နဲ႔ ပါ အ မႈ ဖြင့္ ခဲ့ တာ ျဖစ္ ေပ မယ့္ က ေလး သူ ငယ္ အ ခြင့္ အ ေရး မ်ား ဆိုင္ ရာ ဥ ပ ေဒ နဲ႔ တ ရား စြဲ ခြင့္ သာ ရ ရွိ ခဲ့ တာ ပါ ။

ေဒၚ စု ဒါ လီ ေအာင္ ဘက္ က တ ရား လႊတ္ ေတာ္ ေရွ႕ ေန ဦး သိန္း သိန္း ဦး နဲ႔ ဦး ခင္ ေမာင္ ေဇာ္ တို႔ က လိုက္ ပါ ေဆာင္ ရြက္ မွာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

ဒီ ေန႔ ေန ျပည္ ေတာ္ ပု ဗၺ သီ ရိ ၿမိဳ႕ နယ္ တ ရား ရံုး မွာ ႏွစ္ ဖက္ ေရွ႕ နေ ေတြ က C M P လို႔ ေခၚ တဲ့ မႈ ခင္း စီ မံ ခန္႔ ခြဲ မႈ ကို ျပဳ လုပ္ ခဲ့ ၾက ၿပီး ေအာက္ တို ဘာ ၂ ၁ မွာ တ ရား လို ဘက္ ကို စ တင္ စစ္ ေဆး မွာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

အ လား တူ ေဒၚ ဥ မၼာ လိႈင္ က ဗစ္ တုိး ရီး ယား ရဲ႕ ဖ ခင္ ျဖစ္ သူ အ ပါ အ ၀င္ ေျခာက္ ဦး ကို က ေလး သူ ငယ္ အ ခြင့္ အ ေရး မ်ား ဆုိင္ ရာ ဥ ပ ေဒ ပုဒ္ မ ၁ ၀ ၁ ( က ) ( ၂ ) နဲ႔ ေန ျပည္ ေတာ္ ပု ဗၺ သီ ရိ ၿမိဳ႕ နယ္ ပ တၱာ နယ္ ေျမ ရဲ စ ခန္း မွာ အ မႈ ဖြင့္ ထား ပါ တယ္ ။

သီ ဟ ထြန္း / အာ အက္ ဖ္ ေအ

Realman

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *