ကိုယ္ေစာင့္နတ္ အေၾကာင္းႏွင့္ လူကို ေစာင့္ေရွာက္ပုံ အေၾကာင္း

By / 1 month ago / Blog / No Comments
ကိုယ္ေစာင့္နတ္ အေၾကာင္းႏွင့္ လူကို ေစာင့္ေရွာက္ပုံ အေၾကာင္း

ကိုယ္ေစာင့္နတ္ အေၾကာင္းႏွင့္ လူကို ေစာင့္ေရွာက္ပုံ အေၾကာင္း

( ေမး ) ကိုယ္ေစာင့္နတ္ ဆိုတာ တကယ္ ရွိပါသလား ၊

( ေျဖ ) ကိုယ္ေစာင့္နတ္ ဆိုတာ တကယ္ရွိပါတယ္ ၊

မေကာင္းမႈ ျပဳေသာ သူသည္ သူမေကာင္းမႈ ျပဳတဲ့ အေၾကာင္းကို သူကိုယ္တိုင္ ပထမဦးဆုံး သိ၏ ထို႔ေနာက္ သူ၏ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ သိ၏ ထို႔ေနာက္ သူတပါး၏ စိတ္ကို ေဖာက္ထြင္း သိျမင္ႏိုင္ေသာ တန္ခိုးရွင္မ်ား သိ၏ လို႔ ” ပါရာဇိကဏ္ အဌထာ သုဒိႏၵက႑ “ အဖြင့္မွာ ပါတဲ့ စာရပ္ကို ေထာက္ၿပီး လူကို နတ္ေစာင့္တယ္ ဆိုတာ သိရပါတယ္ ။ ။

ေနာက္ ေမးခြန္း တခုက …

( ေမး ) လူကို ဘယ္လို ေစာင့္ေရွာက္ သလည္း ဆိုတာပါ ၊

ဘုန္းကံ ႀကီးမားတဲ့ လူကို စိတ္ဓာတ္ အင္အား ခိုင္မာ ေတာင့္တင္းမႈ ရွိတဲ့ သူေတာ္ ေကာင္း နတ္မ်ားက ေစာင့္ေရွာက္ ၾကပါတယ္ ဘုန္းကံ မြဲမြဲ လူမ်ားကိုေတာ့ တန္ခိုးေသးႏုပ္ၿပီး စိတ္ဓာတ္ အင္အား ခိုင္မာ ေတာင့္တင္းမႈ မရွိတဲ့ နတ္ေသး နတ္မႊား ေလးေတြက ေစာင့္ေရွာက္ ၾကပါတယ္ ။ ။

တန္ခိုး အင္အား ႀကီးမားေလ လုပ္ႏိုင္တဲ့ အရာေတြ ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ပိုရွိ ေလမို႔ သူလုပ္ႏိုင္တဲ့ ပမာဏ သူလုပ္ခြင့္ရွိတဲ့ အတိုင္းအတာ ထဲကေန ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ ေပးၾကပါတယ္ ။ ။

ေရွးက ဗရာဏသီ မင္းဟာ ေကာသလ မင္းကို သတ္ၿပီး တိုင္းျပည္ကို သိမ္းပိုက္ ၊ ေကာသလ မင္းရဲ႕ မိဖုရားကိုလည္း သူမိဖုရား အျဖစ္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ ပါတယ္ ။ ။

အဲဒီ မိဖုရားႀကီးမွာ သြားေလသူ ေကာသလ မင္းႀကီးနဲ႔ ရထားတဲ့ ကိုယ္ဝန္ က်န္ခဲ့ပါတယ္ ၊ အခ်ိန္တန္ေတာ့ သား ေယာက်ာ္းေလး ေမြးဖြားခဲ့တယ္ ၊ အ႐ြယ္ေရာက္ လာခ်ိန္မွာ အျခား မိဖုရားနဲ႔ ရထားတဲ့ ကုဂုဂၤေဒဝီ ဆိုတဲ့ မင္းသမီးေလး နဲ႔ ခ်စ္ႀကိဳက္သြားၾကတယ္ ။ ။

ဒါကို ဗရာဏသီမင္းႀကီးက သိလို႔ မင္းသားကို သတ္ဘို႔ လုပ္တယ္ ၊ အဲဒါကို မင္းသားေလးကို ေသေဘးကလြတ္ေအာင္ ကယ္တင္ ေပးခဲ့တယ္ ၊ ကယ္တင္ ေပးသူက မင္းသားေလးရဲ႕ ကိုယ္ေစာင့္ နတ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ။

နတ္က သူလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိတဲ့ ပမာဏ အားေလွ်ာ္စြာ လုပ္ကိုင္ ေစာင့္ေရွာက္ ေပးတယ္လို႔ မွတ္သား ေစျခင္ပါတယ္ ။ ။

ေနာက္ေမးခြန္းတခုက ……

နတ္က လူ႔ကိုယ့္ ထဲမွာ ေနသလား အျပင္မွာ ေနသလားဆိုတဲ့ေမးခြန္းပါ ။ ။

လူကိုယ္ ထဲမွာ မေနပါဘူး အျပင္ဘက္မွာ ေနပါတယ္ ၊ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ ဆိုတာ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ရွိေနတဲ့ ဘုမၼစိုး ၊ ႐ုကၡစိုး အစရွိတဲ့ နတ္ေတြပါ ။ ။

လူ႔ ကိုယ္ထဲမွာ နတ္ရွိရင္ အဲဒီလူမ်ိဳးကို တခ်ိဳ႕က စုန္းလို႔ သတ္မွတ္ ၾကပါတယ္ ၊

ေနာက္ေမးခြန္းတခု ….

လူတိုင္းမွာ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ ရွိပါသလား ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းပါ ။

လူတိုင္းမွာ သဘာဝ အားျဖင့္ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ ရွိပါတယ္ ။

အထက္မွာ ဆိုထားသလို ဘုန္းကံႀကီးမားတဲ့လူကို စိတ္ဓာတ္အင္အား ခိုင္မာ ေတာင့္တင္းတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းနတ္မ်ားက ေစာက္ေရွာက္ၿပီး ဘုန္းကံမြဲမြဲ လူမ်ားကိုေတာ့ တန္ခိုးေသးႏုပ္ စိတ္ဓာတ္အင္အား ခိုင္မာေတာင့္ တင္းမႈ မရွိတဲ့ နတ္ေသးနတ္မႊားေလးေတြက ေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္ ။ ။

ကိုယ္ေစာင့္နတ္ေတြဆိုတာ သူေစာင့္ေရွာက္တဲ့ လူရဲ႕ အလိုကို လိုက္ၿပီး ေျပာင္းလဲ တတ္ၾကပါတယ္ ။ ။

မ်ားေသာ အားျဖင့္ တန္ခိုးေသးႏုပ္ၿပီး စိတ္ဓါတ္ အင္အား ခိုင္မာ ေတာင့္တင္းမႈ မရွိတဲ့ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ ေတြေပါ့ ဒီလို နတ္ေတြက သူ ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ လူက ေကာင္းရင္ သူလည္း လိုက္ေကာင္းၿပီး သူ ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ သူက ဆိုးရင္ သူလည္း လိုက္ၿပီး ဆိုးသြားတတ္ပါတယ္ ။ ။

တန္ခိုး ႀကီးမားၿပီး စိတ္ဓာတ္ အင္အား ခိုင္မာ ေတာင့္တင္းတဲ့ နတ္မ်ား ကေတာ့ သူတို႔မႀကိဳက္တာ လုပ္ရင္ အဲဒီလူကို စြန႔္ပယ္ၿပီး ထြက္သြား တတ္ၾကပါတယ္ ။ လူေျပာင္းတိုင္းလည္း သူကလိုက္ၿပီး မေျပာင္းလြဲ တတ္ပါဘူး ။ ။

ဥပမာအားျဖင့္…ေစတိယမင္းကို တန္ခိုးႀကီးတဲ့ နတ္သား ေလးပါး ေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္ ။ ေစတိယမင္း မုသား ေျပာေတာ့ နတ္သား ေလးပါးက ေစတိယမင္းကို တခါထဲ စြန႔္ျပစ္ထြက္သြား ၾကပါတယ္ ။ ။

ဒါေၾကာင့္ လူတိုင္းမွာ သဘာဝအားျဖင့္ကိုယ္ေစာင့္နတ္ ရွိၾကေသာ္လည္း ကိုယ္ေစာင့္နတ္မႀကိဳက္တာလုပ္လို႔ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ရဲ႕ စြန႔္ျပစ္ျခင္း ခံၾကရလို႔ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ မရွိတဲ့ လူမ်ိဳးေတြလည္းရွိၾကပါတယ္ ။ ။

ဒါေၾကာင့္ကိုယ္ေစာင့္နတ္ ၿမဲခ်င္ရင္ သီလၿမဲၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ … .. ။ ။

ေရးသူ ( အရွင္ေခမာနႏၵ )

Unicode

ကိုယ်စောင့်နတ် အကြောင်းနှင့် လူကို စောင့်ရှောက်ပုံ အကြောင်း

( မေး ) ကိုယ်စောင့်နတ် ဆိုတာ တကယ် ရှိပါသလား ၊

( ဖြေ ) ကိုယ်စောင့်နတ် ဆိုတာ တကယ်ရှိပါတယ် ၊

မကောင်းမှု ပြုသော သူသည် သူမကောင်းမှု ပြုတဲ့ အကြောင်းကို သူကိုယ်တိုင် ပထမဦးဆုံး သိ၏ ထို့နောက် သူ၏ ကိုယ်စောင့်နတ် သိ၏ ထို့နောက် သူတပါး၏ စိတ်ကို ဖောက်ထွင်း သိမြင်နိုင်သော တန်ခိုးရှင်များ သိ၏ လို့ ” ပါရာဇိကဏ် အဌထာ သုဒိန္ဒကဏ္ဍ “ အဖွင့်မှာ ပါတဲ့ စာရပ်ကို ထောက်ပြီး လူကို နတ်စောင့်တယ် ဆိုတာ သိရပါတယ် ။ ။

နောက် မေးခွန်း တခုက …

( မေး ) လူကို ဘယ်လို စောင့်ရှောက် သလည်း ဆိုတာပါ ၊

ဘုန်းကံ ကြီးမားတဲ့ လူကို စိတ်ဓာတ် အင်အား ခိုင်မာ တောင့်တင်းမှု ရှိတဲ့ သူတော် ကောင်း နတ်များက စောင့်ရှောက် ကြပါတယ် ဘုန်းကံ မွဲမွဲ လူများကိုတော့ တန်ခိုးသေးနုပ်ပြီး စိတ်ဓာတ် အင်အား ခိုင်မာ တောင့်တင်းမှု မရှိတဲ့ နတ်သေး နတ်မွှား လေးတွေက စောင့်ရှောက် ကြပါတယ် ။ ။

တန်ခိုး အင်အား ကြီးမားလေ လုပ်နိုင်တဲ့ အရာတွေ ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ပိုရှိ လေမို့ သူလုပ်နိုင်တဲ့ ပမာဏ သူလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့ အတိုင်းအတာ ထဲကနေ ကူညီ စောင့်ရှောက် ပေးကြပါတယ် ။ ။

ရှေးက ဗရာဏသီ မင်းဟာ ကောသလ မင်းကို သတ်ပြီး တိုင်းပြည်ကို သိမ်းပိုက် ၊ ကောသလ မင်းရဲ့ မိဖုရားကိုလည်း သူမိဖုရား အဖြစ် သိမ်းပိုက်ခဲ့ ပါတယ် ။ ။

အဲဒီ မိဖုရားကြီးမှာ သွားလေသူ ကောသလ မင်းကြီးနဲ့ ရထားတဲ့ ကိုယ်ဝန် ကျန်ခဲ့ပါတယ် ၊ အချိန်တန်တော့ သား ယောကျာ်းလေး မွေးဖွားခဲ့တယ် ၊ အရွယ်ရောက် လာချိန်မှာ အခြား မိဖုရားနဲ့ ရထားတဲ့ ကုဂုင်္ဂဒေဝီ ဆိုတဲ့ မင်းသမီးလေး နဲ့ ချစ်ကြိုက်သွားကြတယ် ။ ။

ဒါကို ဗရာဏသီမင်းကြီးက သိလို့ မင်းသားကို သတ်ဘို့ လုပ်တယ် ၊ အဲဒါကို မင်းသားလေးကို သေဘေးကလွတ်အောင် ကယ်တင် ပေးခဲ့တယ် ၊ ကယ်တင် ပေးသူက မင်းသားလေးရဲ့ ကိုယ်စောင့် နတ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ။

နတ်က သူလုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိတဲ့ ပမာဏ အားလျှော်စွာ လုပ်ကိုင် စောင့်ရှောက် ပေးတယ်လို့ မှတ်သား စေခြင်ပါတယ် ။ ။

နောက်မေးခွန်းတခုက ……

နတ်က လူ့ကိုယ့် ထဲမှာ နေသလား အပြင်မှာ နေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပါ ။ ။

လူကိုယ် ထဲမှာ မနေပါဘူး အပြင်ဘက်မှာ နေပါတယ် ၊ ကိုယ်စောင့်နတ် ဆိုတာ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေတဲ့ ဘုမ္မစိုး ၊ ရုက္ခစိုး အစရှိတဲ့ နတ်တွေပါ ။ ။

လူ့ ကိုယ်ထဲမှာ နတ်ရှိရင် အဲဒီလူမျိုးကို တချို့က စုန်းလို့ သတ်မှတ် ကြပါတယ် ၊

နောက်မေးခွန်းတခု ….

လူတိုင်းမှာ ကိုယ်စောင့်နတ် ရှိပါသလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါ ။

လူတိုင်းမှာ သဘာဝ အားဖြင့် ကိုယ်စောင့်နတ် ရှိပါတယ် ။

အထက်မှာ ဆိုထားသလို ဘုန်းကံကြီးမားတဲ့လူကို စိတ်ဓာတ်အင်အား ခိုင်မာ တောင့်တင်းတဲ့ သူတော်ကောင်းနတ်များက စောက်ရှောက်ပြီး ဘုန်းကံမွဲမွဲ လူများကိုတော့ တန်ခိုးသေးနုပ် စိတ်ဓာတ်အင်အား ခိုင်မာတောင့် တင်းမှု မရှိတဲ့ နတ်သေးနတ်မွှားလေးတွေက စောင့်ရှောက်ပါတယ် ။ ။

ကိုယ်စောင့်နတ်တွေဆိုတာ သူစောင့်ရှောက်တဲ့ လူရဲ့ အလိုကို လိုက်ပြီး ပြောင်းလဲ တတ်ကြပါတယ် ။ ။

များသော အားဖြင့် တန်ခိုးသေးနုပ်ပြီး စိတ်ဓါတ် အင်အား ခိုင်မာ တောင့်တင်းမှု မရှိတဲ့ ကိုယ်စောင့်နတ် တွေပေါ့ ဒီလို နတ်တွေက သူ စောင့်ရှောက်တဲ့ လူက ကောင်းရင် သူလည်း လိုက်ကောင်းပြီး သူ စောင့်ရှောက်တဲ့ သူက ဆိုးရင် သူလည်း လိုက်ပြီး ဆိုးသွားတတ်ပါတယ် ။ ။

တန်ခိုး ကြီးမားပြီး စိတ်ဓာတ် အင်အား ခိုင်မာ တောင့်တင်းတဲ့ နတ်များ ကတော့ သူတို့မကြိုက်တာ လုပ်ရင် အဲဒီလူကို စွန့်ပယ်ပြီး ထွက်သွား တတ်ကြပါတယ် ။ လူပြောင်းတိုင်းလည်း သူကလိုက်ပြီး မပြောင်းလွဲ တတ်ပါဘူး ။ ။

ဥပမာအားဖြင့်…စေတိယမင်းကို တန်ခိုးကြီးတဲ့ နတ်သား လေးပါး စောင့်ရှောက်ပါတယ် ။ စေတိယမင်း မုသား ပြောတော့ နတ်သား လေးပါးက စေတိယမင်းကို တခါထဲ စွန့်ပြစ်ထွက်သွား ကြပါတယ် ။ ။

ဒါကြောင့် လူတိုင်းမှာ သဘာဝအားဖြင့်ကိုယ်စောင့်နတ် ရှိကြသော်လည်း ကိုယ်စောင့်နတ်မကြိုက်တာလုပ်လို့ ကိုယ်စောင့်နတ်ရဲ့ စွန့်ပြစ်ခြင်း ခံကြရလို့ ကိုယ်စောင့်နတ် မရှိတဲ့ လူမျိုးတွေလည်းရှိကြပါတယ် ။ ။

ဒါကြောင့်ကိုယ်စောင့်နတ် မြဲချင်ရင် သီလမြဲကြပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေ … .. ။ ။

ရေးသူ ( အရှင်ခေမာနန္ဒ )

zc

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *