ျကက္ ေတာင္ ရုိက္ တာ တင္ ေတာ္ တာ မ ဟုတ္ ပဲ သ ရုပ္ ေဆာင္ တာ မွာ ပါ ထူး ခ်ြန္ တဲ့ သက္ ထား သူ ဇာ ရဲ ့( ရုပ္ သံ ) 

By / 1 month ago / Cele News / No Comments
ျကက္ ေတာင္ ရုိက္ တာ တင္ ေတာ္ တာ မ ဟုတ္ ပဲ သ ရုပ္ ေဆာင္ တာ မွာ ပါ ထူး ခ်ြန္ တဲ့ သက္ ထား သူ ဇာ ရဲ ့( ရုပ္ သံ ) 

ျကက္ ေတာင္ ရုိက္ တာ တင္ ေတာ္ တာ မ ဟုတ္ ပဲ သ ရုပ္ ေဆာင္ တာ မွာ ပါ ထူး ခ်ြန္ တဲ့ သက္ ထား သူ ဇာ ရဲ ့( ရုပ္ သံ )

ႏိုင္ ငံ့ လက္ ေရြး စင္ ၾကက္ ေတာင္ မယ္ ေလး သက္ ထား သူ ဇာ ဟာ ရဲ ေလး နဲ႔ အ တူ တြဲ ဖက္ ၿပီး သ ရုပ္ ေဆာင္ ထား တဲ့ ရ ေကာက္ ရဲ ့သီ ခ်င္း အ သစ္ ‘ ခ်စ္ ခ်စ္ တံုး ’ သီ ခ်င္း T e a s e r ေလး ထြက္ ရွိ လာ ၿပီ ျဖစ္ပါ တယ္ ။

ပ ရိ သတ္ ေတြ က ေတာ့ ၾကက္ ေတာင္ မယ္ ေလး သက္ ထား သူ ဇာ ရဲ႕ ခ်စ္ စ ရာ ေကာင္း တဲ့ သ ရုပ္ ေဆာင္ ဟန္ ေလး ေတြ ကို ေတြ႔ ရ ေတာ့ မွာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

ႏိုင္ ငံ့ လက္ ေရြး စင္ ၾကက္ ေတာင္ မယ္ ေလး သက္ ထား သူ ဇာ ဟာ အ သက္ ( ၇ ) ႏွစ္ အ ႐ြယ္ မွ စ တင္ ၍ ၾကက္ ေတာင္ အား က စား အား စ တင္ သင္ ၾကား ေလ့ က်င့္ ခဲ့ ၿပီး အား က စား သက္ တမ္း တစ္ ေလွ်ာက္တြင္ ထိုင္း ႏိုင္ ငံ ၏ ဘု ရင္ မင္း ျမတ္ မွ ခ်ီး ျမွင့္ ေသာ ဂုဏ္ ထူး ေဆာင္ ဆု ( ၆ ) ဆု ၊ အီ ဂ်စ္ ႏိုင္ ငံ တြင္ က်င္း ပ သည့္ ႏိုင္ ငံ တ ကာ စီး ရီး ၾကက္ ေတာင္ ၿပိဳင္ ပြဲ ( E g y p t I n t e r n a t i o n a l S e r i e s 2 0 1 8 ) အ မ်ိဳး သ မီး တ ဦး ခ်င္း ၿပိဳင္ ပြဲ ၌ ျမန္ မာ ႏိုင္ ငံ ကိုယ္ စား ျပဳ အ ေန ျဖင့္ ေရႊ တံ ဆိပ္ ဆု ၊ နီ ေပါ အ ျပည္ ျပည္ ဆိုင္ ရာ စီး ရီး ( 2 0 1 8 ) တြင္ ဒု တိ ယ ဆု ၊ I r a n I n t e r n a t i o n a l c h a l l e n g e ( 2 0 1 8 ) တြင္ တ တိ ယ ဆု မ်ား ကို လည္း အ သီး သီး ရ ရွိ ခဲ့ သူ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

လက္ ရွိ အ ခ်ိန္ မွာ ေတာ့ ဂ် ပန္ ႏိုင္ ငံ တြင္ က်င္း ပ မည့္ 2 0 2 0 အို လံ ပစ္ အား က စား ၿပိဳင္ ပြဲ တြင္ ပါ ဝင္ယွဥ္ ၿပိဳင္ ၿပီး ဆု တံ ဆိပ္ မ်ား ရ ရွိ ႏိုင္ ရန္ အ တြက္ အ ျပင္း အ ထန္ ၾကိဳး စား ေလ့ က်င့္ ေန ၿပီး ျမန္ မာ ႏိုင္ ငံတြင္ အိမ္ ရွင္ အ ျဖစ္ လက္ ခံ က်င္း ပ ေန တဲ့ M y a n m a r I n t e r n a t i o n a l S e r i e s 2 0 1 9 ၾကက္ ေတာင္ ၿပိဳင္ ပြဲ ဆီ မီး ဖိုင္ နယ္ အ ဆင့္ သို႔ တက္ လွမ္း ထား သူ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

V i d e o

ျကက္ေတာင္ရုိက္တာတင္ေတာ္တာမဟုတ္ပဲ သရုပ္ေဆာင္တာမွာပါ ထူးခ်ြန္တဲ့ သက္ထားသူဇာ Saturday, September 14, 2019 ႏိုင္ငံ့လက္ေရြးစင္ ၾကက္ေတာင္မယ္ေလး သက္ထားသူဇာဟာ ရဲေလးနဲ႔အတူ တြဲဖက္ၿပီး သရုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ ရေကာက္ ရဲ့သီခ်င္းအသစ္ 'ခ်စ္ခ်စ္တံုး' သီခ်င္း Teaser ေလး ထြက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ပရိသတ္ေတြကေတာ့ ၾကက္ေတာင္မယ္ေလး သက္ထားသူဇာရဲ႕ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ သရုပ္ေဆာင္ဟန္ေလးေတြကို ေတြ႔ရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ႏိုင္ငံ့လက္ေရြးစင္ ၾကက္ေတာင္မယ္ေလး သက္ထားသူဇာဟာ အသက္ (၇) ႏွစ္အ႐ြယ္မွ စတင္၍ ၾကက္ေတာင္ အားကစားအားစတင္ သင္ၾကားေလ့က်င့္ခဲ့ၿပီး အားကစား သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ဘုရင္မင္းျမတ္မွ ခ်ီးျမွင့္ေသာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆု (၆)ဆု၊ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပသည့္ ႏိုင္ငံတကာ စီးရီးၾကက္ေတာင္ၿပိဳင္ပြဲ (Egypt International Series 2018) အမ်ိဳးသမီးတဦးခ်င္း ၿပိဳင္ပြဲ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳအေနျဖင့္ ေရႊတံဆိပ္ဆု၊ နီေပါအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစီးရီး (2018) တြင္ ဒုတိယဆု၊ Iran International challenge (2018)တြင္တတိယဆုမ်ားကိုလည္း အသီးသီးရရွိခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္က်င္းပမည့္ 2020 အိုလံပစ္အားကစား ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ဆုတံဆိပ္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အျပင္းအထန္ ၾကိဳးစားေလ့က်င့္ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပေနတဲ့ Myanmar International Series 2019 ၾကက္ေတာင္ၿပိဳင္ပြဲ ဆီမီးဖိုင္နယ္အဆင့္သို႔ တက္လွမ္းထားသူ ျဖစ္ပါတယ္။#YELAY #YLJK #NEW_SONG_ #TEASER #COMING_SOON#Myanmar_Online_News #Thet_Htar_ThuZar #သက္ထားသူဇာ

Posted by ရဲလင္းေအာင္ on Friday, September 13, 2019

Y E L A Y Y L J K N E W S O N G T E A S E R C O M I N G S O O N

M y a n m a r O n l i n e N e w s T h e t H t a r T h u Z a r သက္ ထား သူ ဇာ

Realman

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *