လိုဏ္ေခါင္းအတြင္း ပိတ္မိေနေသာ ရဟန္း (၇) ပါး

By / 1 month ago / Blog / No Comments
လိုဏ္ေခါင္းအတြင္း ပိတ္မိေနေသာ ရဟန္း (၇) ပါး

လိုဏ္ေခါင္းအတြင္း ပိတ္မိေနေသာ ရဟန္း (၇) ပါး

တစ္ခါတြင္လည္း ရဟန္းေတာ္ခုႏွစ္ပါးတို႔သည္ ဘုရားဖူးရန္အလို႔ငွါ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သီတင္း သုံးေတာ္ မူရာ……

ေဇတဝန္ ေက်ာင္းေတာ္ သို႔လာစဥ္ လမ္းခုလတ္ရွိ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၌ ဝင္ေရာက္တည္းခိုၾကေလသည္။

ေက်ာင္းေနရဟန္းက ထိုအာဂႏၲဳက ရဟန္းခုႏွစ္ပါး အတြက္ ေညာင္ေစာင္း ခုႏွစ္ခု ရွိေသာ ဥမင္ လိုဏ္ေခါင္း အတြင္း ေနရာခ် ေပးေလသည္။

ထိုဥမင္ အတြင္း အာဂႏၲဳရဟန္းတို႔ ညခ်မ္းကာလ က်ိန္းစက္ အနားယူေနစဥ္ ေတာင္ျမင့္ေပၚမွ အိမ္တစ္လုံးစာ ပမာဏရွိေသာ ေက်ာက္တုံးႀကီး လိမ့္ လာ ကာ ထို အာဂႏၲဳရဟန္းတို႔ သီတင္းသုံးရာ ဥမင္ လိုဏ္ေခါင္းႀကီး ၏ အဝ၌ ပိတ္ဆို႔ ေနေလ သည္။

ေက်ာင္းေန ရဟန္းတို႔သည္ ထို အျခင္းအရာကို ျမင္ေသာ အခါ အနီး အနားရွိ ႐ြာေပါင္း ခုႏွစ္႐ြာတို႔မွ လူမ်ားကို စုေခၚကာ ေက်ာက္တုံးႀကီးကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဖယ္ရွား ၾကပါ ေသာ္လည္း ေက်ာက္ တုံးႀကီးမွာ အနည္းငယ္မွ် မေ႐ြ႕ေပ။

ဥမင္ လိုဏ္ေခါင္း အတြင္းရွိ အာဂႏၲဳ ဧည့္သည္ ရဟန္း တို႔ကလည္း အႀကံ မ်ိဳးစုံ ထုတ္ကာ ႀကိဳးစား ပါေသာ္လည္း ေက်ာက္တုံးႀကီးမွာ ဆံမွ်င္ တစ္မွ်င္ မွ်ပင္ မေ႐ြ႕ေခ်။

ဤသို႔ျဖင့္ အာဂႏၲဳရဟန္းတို႔သည္ ဥမင္ လိုဏ္ေခါင္းႀကီး အတြင္း၌ ခုႏွစ္ရက္ ပတ္လုံး အစာငတ္၊ ေရငတ္ျဖင့္ ေနၾက ရေလသည္။

ခုႏွစ္ရက္ ေျမာက္ေသာ ေန႔တြင္ကား ေက်ာက္တုံးႀကီးသည္ အလိုလို ေဘးသို႔ လိမ့္က်သြားရာ ထိုအခါ မွသာ လိုဏ္အတြင္းမွ အာဂႏၲဳရဟန္းမ်ား ထြက္လာႏိုင္ေလေတာ့သည္။

ရဟန္းတို႔သည္ “ဤ အျခင္း အရာကား ထူးျခား ဆန္းၾကယ္လွေပစြ။ ငါတို႔ ျပဳခဲ့ေသာ အတိတ္ကံတစ္ခုခု ရွိေပလိမ့္မည္။

ငါတို႔၏ အတိတ္က ကံေဟာင္းကို ျမတ္စြာဘုရားရွင္မွလြဲ၍ အျခားပုဂၢိဳလ္တို႔အား သိျမင္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ထံေရာက္ေသာ္ ဤအေၾကာင္းအရာကို အစုံအလင္ ေမးေလွ်ာက္ ၾကကုန္စို႔”ဟု တိုင္ပင္ ကာ ဘုရားရွင္ ရွိရာ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္သို႔ ေရွးရႈသြားၾကေလေတာ့သည္။

ရဟန္း(၇)ပါး၏ အတိတ္ကံ

ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္သို႔ ေရာက္ေသာ္ ရဟန္းတို႔သည္ ဘုရားရွင္အား ႐ိုေသစြာ ရွိခိုးၾကၿပီးလွ်င္ လမ္းခုလတ္ရွိ တည္းခို ခဲ့ေသာ ေက်ာင္း၌ ေက်ာင္းတုံးႀကီးပိတ္မိေနခဲ့ပုံကို အစုံအလင္ ေလွ်ာက္တင္ ၾကေလသည္။ ရဟန္း ခုႏွစ္ပါးတို႔၏ အတိတ္က ကံေဟာင္းကို ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ဤသို႔ မိန႔္ၾကား ေတာ္မူေလသည္။

လြန္ေလၿပီးေသာ အတိတ္ဘဝတစ္ခု၌ ဗာရာဏသီျပည္ဝယ္ ႏြားေက်ာင္းသားခုႏွစ္ေယာက္တို႔ ရွိၾက ကုန္၏။

တစ္ေန႔ ေသာ အခါ ထိုႏြား ေက်ာင္းသား တို႔သည္ ေနဝင္မိုးခ်ဳပ္၍ ႏြားတို႔ကို စိစစ္ ေရတြက္ ၿပီး ျပန္မည္ျပဳစဥ္ ေတာင္ပို႔တစ္ခုအတြင္း ဝင္သြားေသာ ဖြတ္ႀကီး တစ္ ေကာင္ကို ျမင္ရာ…..

ထိုေန႔တြင္ ဖြတ္ ဖမ္းခ်ိန္ မရွိေတာ့ ေသာေၾကာင့္ ေတာင္ပို႔ႀကီး၌ ရွိေသာ အေပါက္ ခုႏွစ္ေပါက္ တို႔ကို ႏြားေက်ာင္းသား ခုႏွစ္ ေယာက္တို႔သည္ သစ္ခက္တို႔ကို ခ်ိဳးကာ ပိတ္ဆို႔ ထားခဲ့ ၾက ေလသည္။

ေနာက္ တစ္ေန႔ ေရာက္ေသာ္ ယမန္ ေန႔က ေတာင္ပို႔၌ ဖြတ္ႀကီးကို ပိတ္ဆို႔ ထားခဲ့ သည္ကို ေမ့ၿပီး တျခား စားက်က္ တစ္ခုသို႔ ေျပာင္း၍ ႏြားေက်ာင္း ၾက ေလရာ ခုႏွစ္ရက္လုံးလုံး ထိုေတာင္ပို႔ရွိရာ စားက်က္သို႔ လာ မေက်ာင္း ျဖစ္ေပ။

ခုႏွစ္ရက္ ေျမာက္ေသာ ေန႔တြင္ကား ေတာင္ပို႔ႀကီးကို ပိတ္ဆို႔ထား ခဲ့သည္ကို သတိရၿပီး ႏြားလာ ေက်ာင္းၾကရင္း ပိတ္ဆို႔ ထားေသာ သစ္ခက္ တို႔ကို ဖြင့္လွစ္ ၾကည့္ၾကရာ ခဏ အၾကာတြင္ အားအင္ ခ်ိနဲ႔ၿပီး အ႐ိုး အၿပိဳင္းၿပိဳင္း ထေသာ ကိုယ္ျဖင့္ ဖြတ္ႀကီးသည္ ထြက္လာ ေလေတာ့ သည္။

ပိန္ခ်ဳံးေနေသာ ဖြတ္ႀကီးကို ျမင္ေသာ္ ႏြားေက်ာင္း သားေလး ခုႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ သနား စိတ္မ်ား ဝင္လာ ေသာေၾကာင့္ မသတ္ဘဲ အသက္ေဘးမွ ခ်မ္းသာ ေပးလိုက္ ေလသည္။

ဖြတ္ႀကီးကို မ သတ္ ဘဲ လႊတ္ေပး လိုက္သည့္ အတြက္ ေၾကာင့္ ႏြားေက်ာင္းသားေလး ခုႏွစ္ေယာက္သည္ ငရဲသို႔ မ က် ေရာက္ ရ ေသာ္လည္း ခုႏွစ္ရက္ လုံးလုံး အစာငတ္၊ ေရငတ္ျခင္း တည္းဟူေသာ တူေသာ အက်ိဴးကို တစ္ဆယ့္ ေလး ဘဝ လုံးလုံး ျပန္လည္ ေပးဆပ္ လိုက္ရ ပါသည္။

အတိတ္ ဘဝက ႏြားေက်ာင္း သားေလး ခုႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ယခု ဘဝဝယ္ အာဂႏၲဳ ရဟန္း ခုႏွစ္ပါး တို႔ျဖစ္လာ ၾကေလသည္။

ဖြတ္ႀကီးကို အသက္ ေသေအာင္ မသတ္ ခဲ့သည့္ အတြက္ ေၾကာင့္ ရဟန္းတို႔လည္း လိုဏ္ဂူ အတြင္း မေသခဲ့ရေပ။ သို႔ေသာ္ ခုႏွစ္ရက္ လုံးလုံး အစာငတ္၊ ေရငတ္ျခင္း ကိုကား ေကာင္းေကာင္း ခံလိုက္ ၾကရ ေပသည္။

သုံးသပ္ခ်က္

အကုသိုလ္ ဟူသည္ ျပဳစဥ္ အခါက သတိ မမူမိဘဲ အနည္းငယ္ မွ် ျပဳခဲ့မိ ေသာ္လည္း ျပန္လည္ ေပးဆပ္ ရသည့္ အခါတြင္ လုံးလုံးခဲခဲ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ ရေပသည္။

ေတာင္ပို႔ အတြင္း ဝင္ သြား ေသာ ဖြတ္ႀကီးကို ရလိုေဇာျဖင့္ သစ္ခက္ ကေလး တစ္ကိုင္းမွ် ခ်ိဳးကာ ပိတ္ခဲ့ ရေသာ မေကာင္းမႈ ကံ က ေလးသည္ စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ မည္သို႔မွ် မႀကီးမားေပ။

ျပန္လည္ေပးဆပ္ရေသာအခါတြင္ကား တစ္ဆယ့္ေလးဘဝတိုင္တိုင္ အစာေရစာငတ္ျပတ္ျခင္းကို ခုႏွစ္ရက္လုံးလုံး ဘဝတိုင္း ေပးဆပ္ခဲ့ရေလသည္။ အကုသိုလ္ဟူသည္ လြန္စြာ ေၾကာက္ စရာ ေကာင္းလွ ေပသည္။

ယေန႔ေခတ္ လူသတ္ လက္နက္ဟု နာမည္ႀကီး ေနေသာ အႏုျမဴ ဗုံးကေလး မ်ားသည္ ေသးေသး ေလးသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း လူအမ်ားကို ေသေစႏိုင္ သည့္အတြက္ လြန္စြာ ေၾကာက္စရာ ေကာင္း ေပသည္။

အကုသိုလ္ ဟူေသာ တရား သည္ကား ထို အႏုျမဴ ဗုံးထက္ပင္ အဆ တစ္ရာ ပို၍ ေၾကာက္ စရာ ေကာင္းလွ ေပသည္။

သတၱဝါ တို႔၏ သႏၲာန္၌ ကံေဟာင္း တို႔သည္ ရွိၾက ၿမဲျဖစ္သည္။

ထို ကံေဟာင္းမ်ား တြင္ အကုသိုလ္ ကံ ေဟာင္းမ်ား ပါလာပါက အကြၽႏ္ုပ္တို႔ လည္း သတၱဝါမ်ား ျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ မေက် ေသးလွ်င္ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ ရေပ လိမ့္ဦးမည္။

တစ္ခ်ိဳ႕သူမ်ားမွာေတာ့ ယခုဘဝ၌ပင္ အကုသိုလ္ တရားမ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေန ၾကသည္ကို ေတြ႕ၾက ရပါသည္။

ထိုသူမ်ားအတြက္ကား အကုသိုလ္ကံေဟာင္းေရာ အကုသိုလ္ကံအသစ္ပါ အက်ိဴး ေပးေတာ့ ေပမည္ ျဖစ္ရာ ထို သူမ်ား၏ အနာဂတ္ အတြက္ လြန္စြာ ရင္ေလး ဖြယ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ကံ တရား တို႔၏ အက်ိဳးေပး ေျပာမယုံဆန္းၾကယ္ပုံကား ႀကဳံဖူးမွသိ ဆိုသကဲ့သို႔ ဤဝတၳဳ ေဒသနာ ေတာ္ကို ဖတ္ဖူး ၿပီးမွ အကုသိုလ္ တရားတို႔၏ ရက္ရက္စက္စက္ အက်ိဳးေပးဆန္းၾကယ္ပုံကို မ်က္ျမင္ ဒိ႒ ျမင္ေတြ႕ ရပါသည္ဟူ ေသာ သင္ခန္းစာ မ်ားကို ရရွိ ပါသည္။

ေမာင္ေခမိန္(မေကြး)

zc

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *