အင္းေလးကန္ ေပၚေပါက္လာပုံ သမိုင္း

By / 3 days ago / Blog / No Comments
အင္းေလးကန္ ေပၚေပါက္လာပုံ သမိုင္း

အင္းေလးကန္ ေပၚေပါက္လာပုံ သမိုင္း

ဘူမိေဘဒ ပညာရွင္မ်ား၏ သင္ၾကားခ်က္ အရဆိုလွ်င္ ရွမ္းကုန္းေျမျမင့္ ေဒသသည္ (Lime stone) ေခၚ ထုံးက်ာက္မ်ား ေပၚႂကြယ္ရာ ေဒသျဖစ္သည္။ မိုးမ်ားအဆက္မျပတ္႐ြာသြန္းရာတြင္ ထုံး ေက်ာက္ မ်ား အရည္ေပ်ာ္ရာမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာေပ်ာ္ဝင္ကန္ (solution lake) ျဖစ္သည္ဟု ဆို ၾက ၏။

တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ဘူမိေဗဒ ပညာရွင္မ်ားကလည္း အင္းေလးကန္သည္ ထုံးေက်ာက္ မ်ားကို ေရတိုက္ စားျခင္းျဖင့္ ေရတိုက္စား ခံရေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ခ်ိဳင့္ဝွမ္း ျဖစ္ေပၚလာ ေသာထုံးေက်ာက္အိုင္ ဟူ၍ ဆိုၾက၏။

တဖန္တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ပညာရွင္မ်ားက အင္းေလးကန္၏ တဖက္တခ်က္ရွိ အက္ေၾကာင္းႀကီး ႏွစ္ခု၏ အလယ္ထုအာက္သို႔ ေလွ်ာ က် မႈ ေၾကာင့္ (ထုျပတ္ေ႐ြ႕ Block Faulting) ျဖစ္ေပၚလာေသာေရအိုင္ဟူ၍ လည္းဆိုၾက၏။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူအင္းေလးကန္ႀကီးသည္လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္၁၀သန္းခြဲေလာက္ကပင္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္ ကာလ၏ ကန္ေရျပင္ သည္ ယခုေျမမ်က္ႏွာျပင္ထက္ ေပေပါင္း၃၀၀ ခန႔္ျမင့္သည္ဟု ဆိုသည္။

မည္ မွ် က်ယ္သည္ မည္မွ် နက္သည္ကိုကား ေရေရရာရာတိတိက်က် မသိရွိရေပ။ သို႔ေသာ္ ေသခ်ာခိုင္မာစြာ သိရသည္မွာ ျဖည္းျဖည္းႏွင့္က်မ္းေျမာင္းတိမ္ေကာ လာၿပီ ဆိုသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ အင္းေလးကန္၏ ထူးျခားခ်က္မွာ အမာခံ ေအာက္ၾကမ္းျပင္မရွိျခင္း ျဖစ္သည္။

စိမ္းညိဳ႕ညိဳ႕ အေရာင္ရွိေသာ အမႈန္မ်ား စုေပါင္း၍ ႏြံ အျဖစ္သို႔ကူးေျပာင္းသြားေသာ ႏႈန္းေျမမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ ထိုအမႈန္မ်ားတြင္ ထုံးဓါတ္အမ်ားအျပားပါဝင္သည္ကို ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ အင္းေလး ကန္ႀကီးသည္ ထုံးေက်ာက္ အေရေပ်ာ္အိုင္ႀကီး ျဖစ္လာသည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္မွာ အေတာ္ပင္ ခိုင္မာသည္ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။

ဘဝစုံလင္ အင္းေရျပင္

အင္းေလးကန္ႀကီးသည္ ႏွစ္သန္းေပါင္းရာေပါင္းမ်ားစြာမွစတင္ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ ေရအိုင္ႀကီးတခုျဖစ္သျဖင့္ ျဖတ္ သန္း ေက်ာ္လႊား လာခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလမွာ ကမာၻႏွင့္ခ်ီ၍ ပင္ ခိုင္းႏႈိင္း ေလာက္သည္။

အင္းေရျပင္သည္ မာန္ဟုန္ျပင္းျပင္း ထုထည္ႀကီးမားသည့္ အခ်ိန္ ကာလမ်ားကို ျဖတ္သန္း ခဲ့ရသလို ထုထည္ ေသးငယ္သည့္ ေရျပင္ တိမ္တိမ္ႏွင့္ လည္း ေနခဲ့ ရဖူးဟန္ရွိသည္။ လက္ဝဲ လက္ယာ ကမ္းမ်ားႏွင့္ ေတာင္ေျမာက္ အင္းေရျပင္သည္ ဆုတ္လိုက္တက္လိုက္ျဖင့္ သံသရာ လည္ေနခဲ့ဟန္ လည္း တူေပသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္၁၀၀၀ ေက်ာ္ကလမ်ားတြင္ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕သည္ မေပၚထြန္းေသးပါ။ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ယြန္း ယြန္း ေလးမိုင္ခန႔္ရွိ ေဗာရိႆတ္ ဘုရား အနီးတြင္ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ႀကီး တစ္ၿမိဳ႕ ထြန္း ကားခဲ့သည္။ ၉၇၀ ေက်ာ္က်ယ္ဝန္းႀကီးမားေသာထိုၿမိဳ႕ႀကီးကို ၿမိဳ႕႐ိုးႏွင့္ က်ဳံးတို႔က ဝန္းရံ ထားပါ သည္။

ထိုၿမိဳ႕ကို ေဒသခံမ်ားက “ၿမိဳ႕တြင္းႀကီးေခၚ ေကာသမၻီ (ေကာ့ဆမ္ပီ)” ၿမိဳ႕ႀကီးဟုေခၚဆိုၾကသည္။ ယခုတိုင္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ အုတ္ၿမိဳ႕ ႐ိုးမ်ား က်န္ရစ္ တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ေအဒီ ၁၀၀၀ ခန႔္က ထိုေကာသမၻီ ေခၚ (ကေမာၻဇ တိုင္းႏိုင္ငံ ႀကီးသည္) ႀကီးမား တန္ခိုး ထြားခဲ့ေလသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ အင္းေရျပင္သည္ ယခုလက္ရွိအလ်ား ၁၄ မွ ၁၂ မိုင္ အနံ (၄ မွ ၅ ) မိုင္ထက္ေသးငယ္သည္။

ေရမ်က္ႏွာျပင္ က်ဥ္းေသာ္လည္းပို၍နက္သည္။ ဤေကာသမၻီ ၿမိဳ႕ ႏိုင္ငံႀကီးကို ေျမာက္ဘက္မွ တ႐ုတ္တို႔က ေအဒီ ၁၁၁၃ အေလာင္း စည္သူမင္း လက္ထက္တြင္ လာေရာက္တိုက္ခိုက္ၾကရာ စစ္ရႈံး၍ ေကာသမၻီမွ ခြာ၍တိမ္းေရွာင္သြားၾကသည္။ တ႐ုတ္တပ္မ်ား ျပန္ဆုတ္ သြားၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကိုထပ္မံ တည္ ျပန္သည္။

အေလာင္းစည္သူမင္း တိုင္းခန္ လွည့္လည္စဥ္ ကရဝိတ္ေဖာင္ေတာ္ပါ ေလွေတာ္သား ငေထာင္ႏွင့္ ငေနာင္က်န္ရစ္ၿပီး ႐ြာမ်ား တည္ေထာင္ ေနထိုင္ ၾကသည္ ဆိုေသာ ဒ႑ာရီ ဆန္ဆန္အဆိုႏွင့္ စရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၃၅၉ တြင္ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕တည္ ေစာ္ဘြားႀကီး ဆီဆိုင္ဖထံသို႔ ထားဝယ္မွ ညီအစ္ကို ႏွစ္ဦးလာေရာက္ ခံစားရင္း ေရျပင္ က်ယ္ ႏွင့္ သာယာလွပေသာေတာင္တန္းႀကီးမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ ႏွစ္သက္သေဘာက် သျဖင့္ ေနထိုင္ခြင့္ ျပဳပါရန္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ေန ထိုင္ ခြင့္ ရသျဖင့္ ၎တို႔၏ ေနရပ္ထားဝယ္သို႔ ျပန္ ၿပီး ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားမွ မိသားစု ၃၆ စုကို စုစည္း၍ ေညာင္ေ႐ႊသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ လာသျဖင့္ ေစာ္ဘြားနန္းသဲေနရာတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳေတာ္မူသည္။

နန္းသဲသည ရွမ္းအသံထြက္ျဖင့္ နန႔္ဆိုင္းဟုေခၚၿပီး ေရၾကည္ေသာ သဲေခ်ာင္းဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ ထိုမွ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ အင္း ေလးကန္ ေဘးဝဲယာသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသည္ဟု အမတ္ခ်ဳပ္ ဦးၿငိမ္း၏ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕ ရာဇဝင္ခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿမိဳ႕တည္ေနရာကား ယခု မိုင္းေသာက္အင္း႐ြာႏွင့္ သလဲဦး႐ြာ အၾကားရွိ ေပပင္အင္း႐ြာ အေနာက္ ဘက္တြင္ရမၼဝတီၿမိဳ႕သစ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ဤဒုတိယ တည္ေထာင္ခဲ့ ေသာ ရမၼဝတီၿမိဳ႕ သည္ သဘာဝေဘးဒဏ္ ေၾကာင့္ပ်က္ခဲ့ရသည္။

ဟဲဟိုးသီေခါင္ပုံးအင္း

ယေန႔ကန္ေရျပင္သည္ ေရွးအင္းေလးကန္၏ အစိတ္အပိုင္းမွ်သာျဖစ္ေပသည္။ အင္းေလး ကန္ေရျပင္သည္ ယခင္က ပထဝီ အေနထားမွာ ယခု အတိုင္းမဟုတ္ပဲ က်ယ္ျပန႔္ရာ အလ်ား ၃၈မိုင္အနံ ၈မိုင္ခန႔္ထိ ရွိခဲ့သည္။ေရဦးတိုက္႐ြာမ်ား အျဖစ္ (၁) ေပါင္းပိန္း (၂) ေရဦး (၃) ဟိုနမ့္ ႏွင့္(၄) ထန႔္အိမ္အထိ ေရမ်ား ေရာက္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။

ယခုေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕ေနရာသည္ပင္ တခ်ိန္က အင္းေရျပင္က်ယ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ဤမွ်မက ယခု ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕မွ ၁၅ မိုင္ခန႔္ ကြာေဝးေသာ ေတာင္နီ ေက်း႐ြာ (အင္းဦးေစတီ)အထိ တစ္ခ်ိန္က ဦးတိုက္ခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကသည္။

ဟဲဟိုးသီေခါင္ ခ်ိဳင့္ဝွမ္းႀကီးသည္အေရွ႕အင္းေခါင္း ေရထြက္မွ အေနာက္ ေရေဝါ ေတာင္ႏွင့္ လက္ေမာင္းေကြး ေတာင္တန္းမ်ားအထိ (၇)မိုင္(၈)မိုင္ခန႔္ ရွိသည္။

ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္မွာ ၅မိုင္ ၆မိုင္ေက်ာရွိေပမည္ ထိုအခ်ိန္က ဟဲဟိုးခ်ိဳင့္ဝွမ္းႀကီးသည္ ေရျပင္ က်ယ္က်ယ္ႏွင့္ တင့္တယ္လို႔ ေနပါသည္။ ေရေဝါေတာင္ေပါက္ထြက္ရာမွ ေရမ်ား အလုံး အရင္းႏွင့္ အင္းေလး အင္းႀကီးထဲ သို႔စီးဝင္သြား သည့္အတြက္ အင္းေလး အင္းႀကီးသည္ အလ်ား ၃၆ မိုင္အနံ ၈မိုင္ ထိပထဝီ အေနအထားသို႔ ေရာက္ခဲ့ရသည္။

ေရေဝါေတာင္သည္ ၂ ပိုင္းနီးပါးကြဲအက္ ေပါက္သြားရျခင္းကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ေသာ္ သဘာ၀ ေဘး ဒဏ္ ေၾကာင့္ဟု ယူဆရပါမည္။ မိုး အ ဆက္မျပတ္ ႐ြာသြန္းသည့္အတြက္ ဟဲဟိုးအင္း ေရျပင္သည္ အရွိန္အဟုန္ ျပင္းစြာျဖင့္ အဆမတန္ ျမင့္တက္ခဲ့ဟန္ တူပါသည္။

ျပင္းထန္ေသာ ေရ အား ေၾကာင့္ ေပါက္ထြက္ျခင္း(သို႔မဟုတ္) ေျမငလွ်င္ လႈပ္ခါမႈေၾကာင့္ ကြဲအက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

မည္သို႔ ဆိုေစကာမူ ဟဲဟိုးသီေခါင္နယ္ ငုတ္ေတာင္ဘက္မွ ေတာင္ၿပိဳျခင္းေၾကာင့္ ယခု ပုန္းအင္း (ဖုန္းအင္း) ဟု ေခၚၾကသည့္ ဘက္မွ အင္းေရမ်ား က်ဆင္းလာ ၿပီးအေရွ႕ေတာင္ဘက္ ေညာင္ေ႐ႊ အင္းထဲ ထိ စီးဝင္လာခဲ့ သျဖင့္ အင္းေရသည္ အလ်ား ၃၆ မိုင္အနံ ၈မိုင္ အထိ ပထဝီ အေန အထားျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ ဒုတိယ ရမၼာဝတီၿမိဳ႕ေရေအာက္သို႔ေရာက္ၿပီး ၿမိဳ႕ပ်က္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဤျဖစ္ရပ္မွန္ ကို သိႏိုင္ရန္သိပၸံနည္းက် အေထာက္အကူ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားျဖင့္ ဘူမိေဘဒ ကြင္းဆင္း ေလ့လာပါက ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား ဧကန္မုခ်ေပၚေပါက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။

အင္းေလး အင္းႀကီးသည္ ေရွးယခင္က အင္း(၄)႐ြာဟု ေခၚဆိုေၾကာင္း သကၠရာဇ္ ၁၆၃၇-ခုတြင္ သာလြန္မင္းတရားႀကီး လက္ထက္ ရွမ္းေဒသရွိၿမိဳ႕ ေပါင္း (၁၇၅) ၿမိဳ႕ကို ေဖာ္ျပရာတြင္ အင္း ၄ ႐ြာဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

တဖန္ (၁၈၅၂) အင္းေလးစစ္တမ္းပုရပိုက္တြင္ အင္း ၄ ႐ြာ ေငြခြန္မႉးငစံတင္ အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္သည္ ဟု ပါရွိသည္။ေခတ္မ်ားေျပာင္း၍ ႏွစ္ မ်ား ၾကာလာေသာအခါ အင္း ေလး ႐ြာ မွ အင္းေလး ဟု ျဖစ္ေပၚ ဆင္းသက္ လာခဲ့သည္ဟု ယူဆမိပါသည္။

မူလအင္း ၄ ႐ြာသည္ (၁) ႐ြာႀကီးဗန္းပုံ (၂) နန္းပန္႐ြာ (၃) ေနာင္ေတာ႐ြာ (၄) ဟဲယာ႐ြာမ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ေနာင္ေသာအခါ လူဦးေရ တိုး ပြား လာၿပီး အျခား႐ြာမ်ားေပၚထြန္း လာၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ႐ြာႀကီး ဗန္းဗုံ ကိုရွမ္းအသံျဖင့္ ဝမ့္လုံ ဟုေခၚဆိုၿပီး ႐ြာႀကီးဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။

နန္းပန္႐ြာ ကို ရွမ္းအသံထြက္ျဖင့္ နမ့္ပန္ဟုေခၚဆိုၿပီး ေရဝဲမ်ားရွိ၍ ေရမ်ားဝဲကေတာ့ ထိုးေသာ ေနရာေဒသ ဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။

ေနာင္ေတာ႐ြာကို ရွမ္းအသံထြက္ျဖင့္ ေနာင္ေတာင္း ဟု ေခၚဆိုၿပီး ေရေမွာ္ ေရညႇိမ်ား ရွိေသာ ေနရာ ေဒသ ဟု အဓိပၸာယ္ပါသည္။ ဟဲယား႐ြာမ ကို ရွမ္းအသံထြက္ျဖင့္ ဟိုင္းယ ဟုေခၚဆိုၿပီး ေဆးဖက္ဝင္အပင္ မ်ား ေပါမ်ားေသာ ေနရာေဒသ ဟု အဓိပၸာယ္ ရပါသည္။

တေပါင္းတန္ခူး ေရက်ခ်ိန္၌ အင္းေလးကန္ အေရွ႕ဘက္ သလဲဦး႐ြာႏွင့္မိုင္းေသာက္႐ြာၾကား ေပပင္အင္း႐ြာ၏ အေနာက္ယြန္းယြန္းတြင္ ယခုတိုင္ ရမၼဝတီၿမိဳ႕ေဟာင္းႀကီးအား ေတြ႕ျမင္ ႏိုင္ပါ သည္။

ေဒသခံ လူမ်ားက နန္းေတာ္ရာဟုေခၚဆိုၾကသည္။ ေျမေအာက္သို႔ ေသခ်ာစြာၾကည့္ပါက လူတစ္ဖက္မွ် ႀကီးမားလွသည့္တိုင္ႀကီးမ်ားကို ေရေမွာ္ေရညႇိ မ်ား ဖုံးအုပ္လွ်က္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

အင္းေလးအင္းႀကီး ေသးငယ္စဥ္က ဤေျမရာ သည္ ကုန္းေျမရမၼာဝတီၿမိဳ႕ေနရာပင္ျဖစ္ပါသည္။ ရမၼာဝတီၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သား မ်ားလည္း ေရလြတ္ရာ အေရွ႕ေတာင္ေျခသို႔ ေ႐ြ႕လာ ၾကၿပီး။

မိုင္းေသာက္ (ရွမ္း အေခၚ မိုင္းေဆာက္ ၊ မိုင္း = ၿမိဳ႕ ေဆာက္ = တစ္ေထာင္မွ်ျဖစ္၍ အဓိပၸာယ္မွာ ေျမ ေနရာ လြန္စြာက်ဥ္းေျမာင္းလွ၍ ေနရာတစ္ေထာင္မွ်သာရွိေသာၿမိဳ႕ ျဖစ္သည ) တြင္ ေနထိုင္ၾကပါသည္။

ထိုမွ တဖန္အင္းေရ အေတာ္အတန္က်သြာသည့္ အခါ၌ ေျမာက္ဘက္သို႔ ေ႐ြ႕ေျပာင္းၿပီး ၿမိဳ႕ ၂ ၿမိဳ႕ကို ၿမိဳ႕႐ိုးမ်ား က်ဳံးမ်ားျဖင့္ တည္ ေဆာက္ ၾကျပန္သည္။ ၎ၿမိဳ႕ ၂ၿမိဳ႕မွာ ဖန္းဖယ္ႏွင့္မန္က်ည္းစင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဖန္းဖယ္ (ဖာဖယ္) မွာ ရွမ္းဘာသာျဖင့္ အမႊာႏွစ္ၿမိဳ႕ဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။

ထိုေနရာ သည္လည္း က်ဥ္းေျမာင္းေသးငယ္ လွ၍ သကၠရာဇ္ ၁၃၅၉ တြင္ေစာ္ဘြားႀကီး ဆီဆိုင္ဖ မွ ယခုေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕ကို ၿမိဳ႕ အဂၤါရပ္ႏွင့္ အညီတည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ေကာသမၻီ တိမ္ေကာ ပ်က္သုဥ္းၿပီး ႏွစ္ရာ ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ လာေသာ အခါ ေရမ်ားလည္း က်သြားၿပီး ကုန္းေျမမ်ား ေပၚထြန္း လာသည္။

ယခု အခါေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕သည္လည္း ႀကီးမားေသာ ေညာင္ေ႐ႊ ခ်ိဳင့္ဝွမ္းႀကီး၏ အလယ္ ဗဟို ဘူမိ နက္သန္ ေနရာမွန္ ျပန္ေရာက္ကာ တိုးတက္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

ေညာင္ေ႐ႊသည္ရွမ္းဘာသာျဖင့္ ေယာင္ေဟြ႕ဟုအသံထြက္ကာ ေတာင္ႏွစ္လုံးၾကားမွ ကုန္းေျမမို႔မို႔ဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။ ေရက် သြား သျဖင့္ ကုန္းေျမမ်ား ေပၚထြန္းလာျခင္းေၾကာင့္ဲျဖစ္သည္။

အင္းေလး အင္းႀကီးႏွင့္ အင္း၏ အေရွ႕အေနာက္ေတာင္ေျမာက္ လြင္ျပင္မ်ားတြင္ ေရွးေဟာင္း ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား လြန္စြာေပၚမ်ားလွသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ကြယ္ေပ်ာက္ကုန္ၾကေပၿပီ။

မေပ်ာက္ပ်က္ေသးေသာ ၿမိဳ႕႐ိုး၊ အုတ္႐ိုး ေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္းက်န္ရွိေနေပေသးသည္။ ေစတီပုထိုးေရွးေဟာင္း သမိုင္းဝင္ အေဆာက္အဦးမ်ားလည္းလြန္းစြာေပါမ်ားလွသည္။

အင္းတဝိုက္ႏွင့္အနီးအနားေဒသမ်ားမွေရွးေဟာင္း ပစၥည္းမ်းလည္း ေပၚႂကြယ္လွေပသည္။ ထို ေညာင္ ေ႐ႊခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသသည္ ဤ မွ်ေရွးေဟာင္း အေမႊ အႏွစ္ မ်ား ေပါႂကြယ္ခ်င္းမွာ သမိုင္း ေၾကာင္း ရွည္လ်ား၍ ယဥ္ေက်းမႈႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ၍ ရွိခဲ့သည္မွာ ေသခ်ာ လွေပသည္။

သမိုင္းေၾကာင္း

လူမ်ားသည္ မည္သည့္အခ်ိန္က စတင္၍ အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္ကို ရွာေဖြရာတြင္ရဌဝတီေခၚ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕သမိုင္း စစ္တမ္းအရ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၀၁ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၇၃၉တြင္ သေရေခတၱရာမွ ဒြတၱေပါင္မင္းသည္ အင္းေလးရွိ ေရေပါ စံနန္း၌ ေခတၱ လာေရာက္ စံျမန္းသြား သည္ဟု အထက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ မွတ္တမ္း အပိုင္း၂ အတြဲ ၂ စာမ်က္ ႏွာ ၂၆ တြင္ “အင္းေလးျမန္မာစကား” စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ထိုေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေစာဆုံးလာေရာက္အေျခခ် ေနထိုင္ေသာပ်ဴလူမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ အဆက္သြယ္ ရွိခဲ့ဟန္တူပါသည္။ အင္းေလး ေဒသေညာင္ေ႐ႊခ်ိဳင့္ဝွမ္း လြင္ျပင္ႀကီးသည္ ေအဒီ ၇၀၀ ေလာက္ကပင္ ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားၿပီး အျခား ေဒသမွ မင္းႏွင့္ လူသူ အေရာက္ေပါက္ရွီသည္ကို ျပဆိုေနပါသည္။

ေ႐ႊသန္းေတာင္ဘုရားေက်ာက္စာတြင္ သကၠရာဇ္ ၃၇၉ (၁၁၇ ေအဒီ) တြင္အေနာ္ရထာမင္းႀကီးသည္ ေ႐ႊသန္းေတာင္ဘုရားကို တည္ ေတာ္ မူသည္။ ဒုတိယစည္သူေခၚနရပေတ့စည္သူမင္းႀကီးက ထပ္မံ ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္၍ ကြၽန္သီးေတာ္မ်ား ဝတ္ ေျမ မ်ား ကို လႉျ ပ န္ သည္။

ေ႐ႊအင္းတိန္ဘုရားေက်ာက္စာတြင္လည္း အေနာ္ရထာ မင္းမွ စ၍အေလာင္းစည္သူ အင္းေဝ ႐ႊနန္းေက်ာ့၇ွင္ စသည့္မင္းမ်ားက ေစတီပုထိုး မ်ားျပဳျပင္ျခင္း ထပ္မံအသစ္တည္ေထာင္ျခင္း ကြၽန္သီးေတာ္မ်ားႏွင့္ဝတ္ေျမမ်ားလႉဒါန္းျခင္းတို႔ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေညာင္ ေ႐ႊခ်ိဳင့္ ဝွမ္းႏွင့္ အင္းေလးအင္းႀကီး၏ ယဥ္ေက်းမႈသည္ ႏွစ္ေထာင္ခ်ီ ရွိေနသည့္ အစားထိုးမရေသာ သမိုင္းဝင္ အဖိုး တန္ ရတနာ တစ္ခုျဖစ္၍ေနပါသည္။

မည္သည့္လူမ်ိဳးမ်ားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားစတင္၍အေျခခ်ေနထိုင္သည္ကိုျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါက အေလာင္း စည္သူမင္း တိုင္းခန္ လွည့္လည္စဥ္ ကရဝိတ္ေဖာင္ေတာ္ပါေလွေတာ္သား ငေထာင္ႏွင့္ ငေနာင္ က်န္ရစ္ၿပီး ႐ြာမ်ားတည္ေထာင္ေနထိုင္ ၾကသည္ဆိုေသာ ဒ႑ာရီ ဆန္ဆန္အဆိုႏွင့္ စရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၃၅၉ တြင္ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕တည္ ေစာ္ဘြားႀကီး ဆီဆိုင္ဖထံ သို႔ ထားဝယ္မွ ညီအစ္ကို ႏွစ္ဦးလာေရာက္ ခစားရင္း ေရျပင္က်ယ္ ႏွင့္ သာယာလွပေသာ ေတာင္တန္း ႀကီးမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ ႏွစ္သက္ သေဘာက် သျဖင့္ ေနထိုင္ခြင့္ ျပဳပါရန္ ေလွ်ာက္ ထားၿပီး ေနထိုင္ခြင့္ရသျဖင့္ ၎တို႔၏ ေနရပ္ ထားဝယ္သို႔ ျပန္ၿပီးေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားမွ မိသားစု ၃၆ စုကို စုစည္း၍ ေညာင္ေ႐ႊသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသျဖင့္ ေစာ္ဘြားနန္းသဲ ေနရာတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳေတာ္မူသည္။

နန္းသဲသည္ရွမ္းအသံထြက္ျဖင့္ နန႔္ဆိုင္း ဟုေခၚၿပီး ေရၾကည္ေသာ သဲေခ်ာင္း ဟု အဓိပၸာယ္ ရသည္။ ထိုမွတျဖည္းျဖည္းႏွင့္ အင္း ေလးကန္ ေဘး ဝဲယာသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသည္ဟု အမတ္ခ်ဳပ္ဦးၿငိမ္း၏ ေညာင္ ေ႐ႊ ၿမိဳ႕ရာဇဝင္ခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အင္းေလးအင္းႀကီးသည္ ေရွးယခင္က အင္း (၄)႐ြာ ဟု ေခၚဆိုေၾကာင္း သကၠရာဇ္ ၁၆၃၇ တြင္သာလြန္မင္းတရားႀကီး လက္ထက္ ရွမ္းေဒသရွိၿမိဳ႕ ေပါင္း ၁၇၅ ၿမိဳ႕ကို ေဖာ္ျပရာတြင္အင္း ၄ ႐ြာဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

တဖန္ ၁၈၅၂ အင္းေလးစစ္တမ္းပုရပိုက္တြင္ အင္း ၄ ႐ြာေငြခြန္မႉးငစံတင္ အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္သည္ ဟု ပါ ရွိသည္။

ေခတ္မ်ားေျပာင္း၍ႏွစ္မ်ားၾကာလာေသာအခါ အင္း ၄ ႐ြာ မွ အင္းေလး ဟု ျဖစ္ေပၚ ဆင္းသက္ လာခဲ့သည္ဟုယူဆမိပါသည္။

မူလအင္း ၄ ႐ြာသည္ (၁)႐ြာႀကီးဗန္းပုံ (၂)နန္းပန္႐ြာ (၃)ေနာင္ေတာ႐ြာ (၄) ဟဲ ယာ႐ြာမတို႔ ျဖစ္ပါ သည္။ ေနာင္ေသာအခါ လူဦးေရ တိုးပြားလာၿပီး အျခား႐ြာမ်ားေပၚထြန္းလာၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

႐ြာႀကီးဗန္းဗုံ ကို ရွမ္းအသံျဖင့္ ဝမ့္လုံ ဟုေခၚဆိုၿပီး႐ြာႀကီးဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။ နန္းပန္႐ြာ ကို ရွမ္းအသံထြက္ျဖင့္ နမ့္ပန္ဟုေခၚဆိုၿပီး ေရဝဲမ်ားရွိ၍ ေရမ်ားဝဲကေတာ့ ထိုးေသာ ေနရာေဒသ ဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။

ေနာင္ေတာ႐ြာကို ရွမ္းအသံထြက္ျဖင့္ ေနာင္ေတာင္း ဟု ေခၚဆိုၿပီးေရေမွာ္ေရညႇိမ်ားရွိေသာ ေနရာ ေဒသဟု အဓိပၸာယ္ပါသည္။ ဟဲ ယား ႐ြာ မ ကိုရွမ္းအသံထြက္ျဖင့္ ဟိုင္းယ ဟုေခၚဆိုၿပီး ေဆးဖက္ ဝင္အပင္ မ်ားေပါမ်ားေသာ ေနရာေဒသ ဟု အဓိပၸာယ္ ရပါသည္။

အင္းေလးေဒသသည္ ေနာင္သားေခၚ အင္းသားမ်ား ႏွင့္ ရွမ္းမ်ား ၊ ဓႏုမ်ား ၊ပအိုဝ္းမ်ား စုေပါင္း ညီညာစြာ တည္ေထာင္၍ စည္းစည္း လုံးလုံး ခ်စ္ခ်စ္ ခင္ခင္ျဖင့္ေရွးကာလမွပင္ စတင္ ေနထိုင္ ခဲ့ၾက ပါသည္။

ယဥ္ေက်းမႈ ၊ အႏုပညာ ၊ စာေပ ၊ လက္မႈပညာမ်ားကို တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ဖလွယ္ရင္း အတူ တကြ ႀကိဳးစား လာၾကသည္မွာ ယခု တိုးတက္ ေသာ အင္းေလးေဒသ ျဖစ္ေပၚလာသည္ အထိ ျဖစ္ပါသည္။

အင္းသူအင္းသားတို႔၏ဇြဲလုံ႔လႏွင့္ဉာဏ္ပညာမွာသူမတူထူးျခားစြမ္းရည္ျမင့္မားလွေပသည္။ ေရတြင္ေနထိုင္၍ သီးႏွံမ်ားကို ကြၽန္း ေမ်ာမ်ားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳး၍ ရွမ္းျပည္နယ္ သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံလုံး သို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။

အင္းသီး ဟုေျပာလိုက္လ်င္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကို မသိ မရွိေပ။ လက္မႈ ပညာ အေနျဖင့္လည္း အင္းပိုးထည္မွသည္ အင္းေလးလြယ္အိတ္ ၊ အင္းေလး ပင္နီ ဖ်င္ထည္ မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေက်ာ္ၿပီး ကမ ၻာတလႊား တိုင္ေက်ာ္ၾကား လွေပသည္။

စာေပေလာကတြင္လည္း ေရွးျမန္မာမင္းမ်ားလက္ထက္မွ စတင္၍ စာဆိုေတာ္ထြက္ ထင္ႀကီးမွ သည္ ယခုတိုင္ ေညာင္ ေ႐ႊအင္း ေလးေဒသ မွ စာေရး ဆရာ ကဗ်ာဆရာမ်ား အလြန္ေပါမ်ားစြာ ရွိခဲ့ ၊ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔ ဘက္စုံအဘိုးထိုက္ အဘိုးတန္ေသာ ေနရာေဒသအင္းေလးကန္ႀကီး မၾကာမီ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့မည္ ၊ လူထုမေနႏိုင္ ၊စိုက္ပ်ိဳးေရးမလုပ္ႏိုင္သည့္ ႐ႊံႏြံ ထူထပ္ေသာ ကိုင္းေတာမ်ား ဖုံးလႊမ္းေနေသာ ေနရာႀကီး တစ္ခု ျဖစ္သြားမည္ ဆိုလ်င္ေနာင္ လာ ေနာက္သား မ်ိဳး ဆက္သစ္ မ်ားအတြက္ရင္ေလးဖြယ္ရာ အတိပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

အင္းေလး၏ ကံၾကမၼာ

လူသားႏွင့္ သဘာဝေတာေတာင္ေရေျမ တို႔၏ ပဋိပကၡကား ကမာၻႏွင့္ အဝွမ္း ႀကဳံေတြ႕ ေနရေသာ အဆုံးမသတ္ႏိုင္သည့္ အား ၿပိဳင္မႈျဖစ္ သည္။ အင္းေလးကန္ ႏွင့္ ၎၏ ပတ္ဝန္းက်င္ သည္လည္း လူသားတို႔ ဖန္တီးေနေသာ ေဘး အႏၲရာယ္ ေအာက္ ေရာက္ေနသည္ဟု ဆိုလ်င္မမွားႏိုင္ေပ။ ဟိုယခင္ေရွးခတ္၌ အင္းေလး ေဒသ ဝန္းက်င္တြင္ လူေနအိမ္ေျခ နည္းပါးကာ ေရၿခံမ်ား ကြၽန္းေမ်ာ စိုက္ခင္းမ်ား မထြန္းကား ေသးေပ။

ေဘးဘယ္ညာႏွင့္ ေျမာက္ဖက္မွစီးဝင္ေသာ ေရေခ်ာင္းေရေျမာင္းမ်ားသည္ သစ္ေတာ သစ္ပင္ ထူထပ္ ၍ေရစီးေရ လာ အား ေကာင္း သည္။

သစ္ျမစ္မ်ား သစ္ပင္မ်ား ႏႈန္းပါဝင္ မႈ အားနည္း ေသနည့္အတြက္ ေရေခ်ာင္းမ်ားၾကည္လင္ ၍ အင္းေလးကန္ႀကီး သို႔ ေရစီးဝင္မႈ အား ေကာင္း ခဲ့သည္။

၁၉၁၅ ခုႏွစ္ခန႔္တြင္ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕ မွ က်ီးျဖဴကန္ သို႔ က်ီးျဖဴေခ်ာင္းျဖင့္ေရလမ္းေဖာက္ခဲ့သည္မွာ က်ီးျဖဴကန္မွ နမ့္ပန္႐ြာ အထိျဖစ္သည္။

က်ီးျဖဴကန္ကိုဆည္တည္ေဆာက္၍ အၿပီးတြင္ ေညာင္ ေ႐ႊေစာ္ဘြားႀကီး ဆာေစာေမာင္သည္ ေညာင္ေ႐ႊမွက်ီးျဖဴကန္ ေခ်ာင္းအတိုင္း ဆြဲေလွမ်ားျဖင့္ ေစာ္ဘြားႀကီး၏ စီးေတာ္ေလွကိုဆြဲကာကန္ဖြင့္ပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။

က်ီးျဖဴကန္၌ ၿပိဳင္ေလွ ၂၄ စင္းပါဝင္ေသာ ေလွၿပိဳင္ပြဲက်င္းပခဲ့ေၾကာင္းလည္း မွတ္သားရပါသည္။ အင္းေလးေဒသသည္ ေနာင္သားေခၚ အင္းသားမ်ား ႏွင့္ ရွမ္းမ်ား ၊ ဓႏုမ်ား ၊ ပအိုဝ္းမ်ား စုေပါင္း ညီညာစြာ တည္ေထာင္၍ စည္းစည္းလုံးလုံးခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ျဖင့္ ေရွးကာလမွပင္ စတင္ ေနထိုင္ ခဲ့ၾက ပါသည္။

ယဥ္ေက်းမႈ ၊ အႏုပညာ ၊ စာေပ ၊ လက္မႈ ပညာမ်ားကို တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ဖလွယ္ရင္း အတူတကြ ႀကိဳးစားလာၾကသည္မွာ ယခု တိုး တက္ေသာ အင္းေေလးေဒသ ျဖစ္ေပၚလာသည္အထိ ျဖစ္ပါသည္။ အင္းသူအင္းသားတို႔၏ ဇြဲလုံ႔လႏွင့္ ဉာဏ္ပညာမွာ သူမ တူ ထူးျခား စြမ္းရည္ျမင့္မား လွေပသည္။

ေရတြင္ေနထိုင္၍ သီးႏွံမ်ားကို ကြၽန္းေမ်ာမ်ားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳး၍ ရွမ္းျပည္နယ္ သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံလုံး သို႔ေရာင္းခ် ႏိုင္ စြမ္း ရွိပါ သည္။

အင္းသီး ဟုေျပာလိုက္လ်င္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကို မသိသူမရွိေပ။ လက္မႈ ပညာအေနျဖင့္လည္း အင္း ပိုးထည္ မွသည္ အင္းေလးလြယ္အိတ္ ၊ အင္းေလးပင္နီ ဖ်င္ထည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေက်ာ္ ၿပီး ကမ ၻာတလႊားတိုင္ေက်ာ္ၾကား လွေပသည္။

စာေပေလာကတြင္လည္း ေရွးျမန္မာ မင္းမ်ား လက္ ထက္ မွ စတင္၍ စာဆိုေတာ္ထြက္ ထင္ႀကီးမွသည္ ယခုတိုင္ ေညာင္ေ႐ႊ အင္းေလး ေဒသမွ စာေရး ဆရာ ကဗ်ာဆရာမ်ား အလြန္ေပါမ်ားစြာ ရွိခဲ့၊ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔ဘက္စုံအဘိုးထိုက္ အဘိုးတန္ေသာ ေနရာ ေဒသအင္းေလးကန္ႀကီး မၾကာမီ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားေတာ့မည္ ၊ လူထုမေနႏိုင္ ၊ စိုက္ ပ်ိဳး ေရး မလုပ္ႏိုင္သည့္ ႐ႊံႏြံထူထပ္ေသာကိုင္းေတာမ်ား ဖုံးလႊမ္း ေနေသာ ေနရာႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သြားမည္ဆိုလ်င္ ေနာင္ လာ ေနာက္သား မ်ိဳးဆက္သစ္ မ်ားအတြက္ ရင္ေလးဖြယ္ရာ အတိပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

အင္းေလးကန္၏ ကန္ေဘာင္႐ိုးသဖြယ္ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္၊ ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ ေတာင္တန္းႀကီးမ်ားက စီတန္း ကာရံလ်က္ ရွိပါသည္။ ကန္ႀကီးအတြင္းသို႔ စီးဝင္ေသာ ေခ်ာင္းေျမာင္း မ်ားမွလည္းအလြန္မ်ားျပားလွသည္။ထိုေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ားမွ ေရႏွင့္ ႏုန္းေျမႏုမ်ား ၊ ေျမဆီ ေျမၾသဇာ မ်ားကို ေပးေဝျခင္းျဖင့္ လူထုကို အက်ိဳးျပဳ၏။

သို႔ေသာ္ ေတာင္တန္းမ်ား၌ သစ္ပင္ သစ္ေတာမ်ား နည္းပါး လာသည့္အတြက္ ေျမဆီ ေျမၾသဇာ ကင္းမဲ့ေသာ ေျမနီေျမေစးမ်ားသည္ အင္းေလး ကန္ႀကီးႏွင့္ လူထု အက်ိဳးျပဳျခင္းထက္ တိမ္ေကာ ပ ေပ်ာက္ ရန္ အတြက္သာ ျဖစ္လာ ေတာ့သည္။

Ref: သမိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ဓာတ္ပုံ အေထြေထြ စာမ်က္ႏွာမွ ျပန္လည္စုစည္းတည္းျဖတ္မႈ

တကၠသိုလ္ ခြန္Rကာ

zc

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *