ဘုန္း ကံ နိမ့္ ေစ လို႔ အိမ္ မွာ ဘယ္ ေတာ့ မွ မ လုပ္ မိ ေအာင္ ေရွာင္ ရ မယ့္ အ ခ်က္ ( ၄ ) ခ်က္ 

By / 3 days ago / Blog / No Comments
ဘုန္း ကံ နိမ့္ ေစ လို႔ အိမ္ မွာ ဘယ္ ေတာ့ မွ မ လုပ္ မိ ေအာင္ ေရွာင္ ရ မယ့္ အ ခ်က္ ( ၄ ) ခ်က္ 

ဘုန္း ကံ နိမ့္ ေစ လို႔ အိမ္ မွာ ဘယ္ ေတာ့ မွ မ လုပ္ မိ ေအာင္ ေရွာင္ ရ မယ့္ အ ခ်က္ ( ၄ ) ခ်က္

အ ရာ ရာ တုိင္း ၊ ပ စၥည္း တုိင္း မွာ စြမး္ အင္ ေတြ ရွိ ေန ပါ တယ္ ။

သင့္ အိမ္ မွာ ရွိ တဲ့ ပ စၥည္း ေတြ ထဲ မွာ သင့္ အိမ္ ကို လာဘ္ တိတ္ ေစ သ လို ၊ သင့္ ကို လည္း ဘုန္း ကံ နိမ့္ ေစ တဲ့ ပ စၥည္း ေတြ ရွိ ပါ တယ္ ။

ဘာ ေတြ လဲ ဆို တာ ကို ေတာ့ ၾကည့္ လုိက္ ပါ ေနာ္ ။

( ၁ ) ပ စၥည္း အ ပ်က္ ေတြ ထား ျခင္း

သင့္ အိမ္ မွာ အက္ ေန တဲ့ မွန္ ေတြ ၊ က်ိဳး ေန တဲ့ ခ်ိတ္ ေတြ ၊ အ က်ႌ အ ျပဲ ေတြ က အ စ မ ထား သင့္ ပါ ဘူး။

ဒီ လို မ ေကာင္း ေတာ့ တဲ့ အ ရာ ေတြ ကို ဆက္ လက္ သိမ္း ထား တာ ဟာ အိမ္ ကို လာဘ္ တိတ္ ေစ တဲ့ အ ျပင္ ဘုန္း ကံ ကို လည္း နိမ့္ ေစ ႏိုင္ လို႔ ပါ ။

( ၂ ) ဘု ရား တ ရား မ လုပ္ ျခင္း

သင့္ အိမ္ မွာ သင္ ကိုး ကြယ္ ရာ ဘာ သာ တ ရား ကို ေလး နက္ စြာ ျပဳ လုပ္ သင့္ ပါ တယ္ ။

က်မး္ စာ ၊ ဘု ရား စာ ေတြ ကို အ သံ ထြက္ ျပီး ရြတ္ ဖတ္ တာ ၊ ဆု ေတာင္း ဝတ္ ျပဳ တာ ေတြ ၊ အိမ္ ကို ေကာင္း ခ်ီး မ ဂၤ လာ ေပး ျခင္း ေတြ ကို ေန႔ စဥ္ မ ပ်က္ မ ကြက္ ျပဳ လုပ္ ရ ပါ မယ္ ။

ဒီ လို မွ မ ဟုတ္ ရင္ ေတာ့ သင့္ အိမ္ ကို မ ေကာင္း တဲ့ ဝိ ညာဥ္ ဆိုး ေတြ အ ျပင္ တ ျခား ေသာ ကံ နိမ့္ မႈ ေတြ ၊ လာဘ္ တိတ္ မႈ ေတြ က တံ ခါး မ ရွိ ၊ ဓား မ ရွိ ဝင္ လာ ႏိုင္ ျပီး သင့္ ရဲ႕ ဘုနး္ ကံ ေတြ ကို နိမ့္ ေစ ႏိုင္ လို႔ ပါ ပဲ ။

( ၃ ) ရႈပ္ ပြ ေန ျခင္း

သင့္ အိမ္ ကို ရႈပ္ ပြ ညစ္ ပတ္ နေ ေအာင္ ထား တာ ၊ အ မိိႈက္ ေတြ ၊ ဖုန္ ေတြ မ ရွင္း တာ ၊ ပင့္ ကူ မွ်င္ ေတြ မရွင္း တာ ၊ ပန္း ကန္ ေတြ မ ေဆး ပဲ ပံု ထား တာ မ်ိဳး ၊ အ ဝတ္ အ စား ေတြ လညး္ ေသ ခ်ာ မ ေခါက္ ပဲ ျပန္႔ က်ဲ ရႈပ္ ပြ ေန တာ မ်ိဳး ေတြ ၊ ပ စၥည္း ေတြ က သူ႔ ေန ရာ နဲ႔ သူ ရွိ မ ေန ပဲ ရႈပ္ ပြ ညစ္ ပတ္ ေန တာ မ်ိဳး ေတြက သင့္ အိမ္ ကို လာဘ္ တိတ္ ေစ သ လို ၊ ဘုနး္ ကံ နိမ့္ ေစ ပါ တယ္ ။

( ၄ ) အ နံ႔ အ သက္ ဆိုး ျခင္း

သင့္ အိမ္ က ေလ ထု က လည္း သင့္ အ ေပၚ ကို အ မ်ား ၾကီး သက္ ေရာက္ ႏိုင္ ပါ တယ္ ။

သင့္ အိမ္ မွာ အ နံ႔ အ သက္ ေတြ မ ေကာင္း တာ ၊ အ ဝတ္ အ စား မိႈ ေစာ္ ေတြ နံ ေန တာ ဒါ မွ မ ဟုတ္ အ မိႈက္ နံ႕ ေတြ နဲ႔ တ ျခား မ ေကာင္း တဲ့ အ နံ႕ ေတြ အား လံုး ဟာ သင့္ အိမ္ ကို လာဘ္ တိတ္ ေစ ျပီး ဘုန္း ကံ နိမ့္ ေစ တာ ေၾကာင့္ သင့္ အိမ္ ျပ တင္း ေပါက္ ေတြ ကို ဖြင့္ ျပီး လေ ေကာင္း ေလ သန္႔ ရ ေအာင္ လုပ္ တာ ၊ အ ေမႊး နံ႔ ေတြ ျဖန္း ေပး တာ မ်ိဳး ေတြ ကို အ ျမဲ တမ္း လုပ္ ေပး သင့္ ပါ တယ္ ။

E m E m

Realman

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *