ဇ နီး ေသ ဆံုး မႈ ေၾကာင့္ သိန္း တ ေသာင္း ခြဲ ေလ်ာ္ ေၾကး ေတာင္း သူ ထံ သုိ႔ ဆ ရာ ဝန္ တ ဦး ရဲ႕ ေပး စာ 

By / 7 days ago / Health / No Comments
ဇ နီး ေသ ဆံုး မႈ ေၾကာင့္ သိန္း တ ေသာင္း ခြဲ ေလ်ာ္ ေၾကး ေတာင္း သူ ထံ သုိ႔ ဆ ရာ ဝန္ တ ဦး ရဲ႕ ေပး စာ 

ဇ နီး ေသ ဆံုး မႈ ေၾကာင့္ သိန္း တ ေသာင္း ခြဲ ေလ်ာ္ ေၾကး ေတာင္း သူ ထံ သုိ႔ ဆ ရာ ဝန္ တ ဦး ရဲ႕ ေပး စာ

ေဆး ရံု တက္ ရင္း ကြယ္ လြန္ ခဲ႔ သည့္ ဇ နီး အ တြက္ သက္ ဆိုင္ ရာ မွ ေတာင္း ပန္ မႈ မ ျပဳ လုပ္ ၍ က်န္ ရစ္ သူ ခင္ ပြန္း ( ကို သီ ဟ ကို ကို ) မွ တ ရား စြဲ ဆို ထား သည္ ဟု အ လဲ ဗင္း မီ ဒီ ယာမွာ မ ၾကာ ေသး မီ က ဖတ္ လိုက္ ရ ပါ သည္ ။

ထို သ တင္း ၾကား မိ ေတာ႔ ကြၽန္ ေတာ္ တုန္ လႈပ္ သြား မိ တာ အ မွန္ ပါ ။

လြန္ ခဲ႔ ေသာ ၃ ပါတ္ ေက်ာ္ ေလာက္ က ကို သီ ဟ ကို ကို တင္ ေသာ ဇ နီး သည္ ကြယ္ လြန္ သြား ၍ ဝမ္း နည္း ပူ ေဆြး ျဖစ္ ရ ေၾကာင္း ပို႔စ္ ကို ဖတ္ ရ စဥ္ က ကြၽန္ ေတာ္ ကိုယ္ ခ်င္း စာ စိတ္ ျဖင္႔ မ်ား စြာ စိတ္ မ ေကာင္း ျဖစ္ ခဲ႔ ပါ သည္ ။

သက္ ဆိုင္ သူ မ်ား မွ အ ျဖစ္ အ ပ်က္ ကို ရွင္း ျပ ကာ ဆံုး ရံႈး မႈ အ တြက္ ေတာင္း ပန္ ျခင္း ျဖင္႔ က်န္ ရစ္ သူ မိ သား စု ေျဖ သိမ္ ႔ႏိုင္ ပါ ေစ ဟု လည္း ဆု ေတာင္း ေပး ခဲ႔ မိ ပါ သည္ ။

ယ ခု ေသာ္ ေတာင္း ပန္ မႈ မွာ ေက် နပ္ ဖြယ္ မ ရွိ ၍ တ ရား စြဲ ဆို ထား သည္ ။

ေလ်ာ္ ေၾကး ေငြ သိန္း ၁ ၅ ၀ ၀ ၀ က်ပ္ ေတာင္း ထား သည္ ဟု သိ လာ ရ ပါ သည္ ။

ဒါ ဆို ျဖစ္ စ က တည္း က ငြေ ၾေကး မ ပါ ပဲ ေတာင္း ပန္ ရင္ ေကာ ကို သီ ဟ ကို ကို တို႔ ဖက္ က ေက် နပ္ မွာ လား ။

ေက် နပ္ ေစ ဖို႔ ရာ အ တြက္ ဤ မွ် မ်ား ျပား ေသာ ငြေ ေၾကး ပ မာ ဏ သည္ အ ခ ရာ ျဖစ္ ပါ သ လား ။

ေမး စ ရာ မ်ား ရွိ လာ ပါ သည္ ။

ေယ ဘု ယ် အား ျဖင္ ႔တြက္ လွ်င္ အ ခ ေၾကး ေငြ ယူ ၍ ေဆး ကု သ ေပး ျခင္း ျဖစ္ သ ျဖင္႔ တာ ဝန္ ယူ မႈ ၊ တာ ဝန္ ခံ မႈ ရွိ ရ မည္ ဆို သည္ မွာ မွန္ ကန္ ပါ သည္ ။

အသက္ တ ေခ်ာင္း သည္ အ ဖိုး မ ျဖတ္ ႏိုင္ ေသာ အ ရာ ျဖစ္ ၍ ထို နစ္ နာ မႈ အ တြက္ ငြေ ေၾကး ေျမာက္ မ်ား စြာ ရ ရွိ ထိုက္ သည္ ဆို သည္ မွာ လည္း ဟုတ္ သ ေယာင္ ရွိ ပါ သည္ ။

သို႔ ေသာ္ ကြၽန္ ေတာ္ တို႔ ဆ ရာ ဝန္ ေတြ ဖက္ မွ လည္း ေျပာ စ ရာ မ်ား ရွိ ပါ သည္ ။

ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ေန႔ စဥ္ ေတြ႔ ႀကံဳ ရ ေသာ လူ နာ အ မ်ား စု မွာ ေဆး ဝါး ကု သ ရန္ ေငြ ပို ေငြ လွ်ံ သိပ္ မ ရွိ သည့္ မိ သား စု မ်ား မွ ျဖစ္ ပါ သည္ ။

ထို သူ တို႔ မွာ ေန႔ စဥ္ မိ သား စု အ သံုး စား ရိတ္ မွ ေငြ ကို ဖဲ႔ ယူ ၍ ၊ က်န္ ေသာ စား ရိတ္ တို႔ ကို ေခြၽ တာ ၍ ေဆး ဝါး ကု သ ရ ျခင္း ျဖစ္ ပါ သည္ ။

ဤ အ ခ်က္ ကို နား လည္ ေသာ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ မွာ လည္း လူ နာ မ်ား ထံ မွ ေဆး ကု သ ခ ေငြ မ်ား မ်ား မ ေတာင္း ရက္ ပါ ။

ကြၽန္ ေတာ္ တို႔ တ ေန႔ ၾကည့္ ရ ေသာ လူ နာ အ ေရ အ တြက္ ႏွင္႔ ဆို လွ်င္ ကြၽန္ ေတာ္ တို႔ အ မ်ားစု ဝင္ ေငြ မွာ မိ သား စု မ ေၾကာင္႔ မ က် သံုး စြဲ ႏိုင္ ရံု သာ ျဖစ္ ပါ သည္ ။

လူ နာ မ်ား စြာ ၿပံဳ တိုး ေန ရ သည့္ ဆ ရာ ဝန္ ႀကီး မ်ား သာ အ တန္ အ သင္႔ ခ်မ္း သာ သည္ ဆို ႏိုင္ ပါ သည္ ။

လို ရင္း ေျပာ ရ လွ်င္ လူ နာ ရွင္ တ ေယာက္ က သူ ဧ။္ နစ္ နာ မႈ အ တြက္ သိန္း ၁ ၅ ၀ ၀ ၀ ေတာင္း လာ လွ်င္ ကြၽန္ ေတာ္ တို႔ ဆ ရာ ဝန္ ၁ ေယာက္ မ ေျပာ ႏွင္႔ ၊ ၁ ၀ ေယာက္ ေပါင္း ၍ စု ေဆာင္းထား သ မွ် အ ျပင္ ပိုင္ ဆိုင္ သ မွ် ခ် ေရာင္း လွ်င္ ေတာင္ မွ ေလ်ာ္ ေပး ႏိုင္ ဖို႔ အ ေျခ အ ေန မ ရွိ ေၾကာင္း ပင္ ျဖစ္ ပါ သည္ ။

ဆက္ ပါ ဦး မည္ ။

လူ႔ အ သက္ တ ေခ်ာင္း သည္ မ ကု သ လွ်င္ မ လြဲ မ ေသြ ဆံုး ရံႈး ရ ေတာ႔ မည့္ အ ေန အ ထား ေရာက္ ေန သည္ ဆို ပါ စို႔ ။

ေဝ ဒ နာ တ ခု မွာ လည္း ရွိ သ မွ် စည္း စိမ္ ဘာ နဲ႔ ပဲ လဲ ရ လဲ ရ လဲ ခ်င္ ေလာက္ ေအာင္ ခံ စားရ ျပင္း ထန္ သည္ ဆို ပါ စို႔ ။

ထို ကဲ႔ သို႔ အ သက္ တ ေခ်ာင္း ကို မ ရ မ ေန ကယ္ တင္ ရ သည့္ အ ေန အ ထား ၊ ဘယ္ လို မွ မ ခံ စား ႏိုင္ သည့္ ေဝ ဒ နာ တ ခု ကို ေပ်ာက္ ကင္း ေအာင္ ကု သ ေပး ရ သည့္ အ ေန အ ထား မ်ားတြင္ ကြၽန္ ေတာ္ တို႔ ဆ ရာ ဝန္ ေတြ က အ ခြင္႔ အ ေရး ယူ ၍ အ သက္ ရွင္ ခ်င္ လွ်င္ သိန္း ၁ ၅ ၀ ၀ ၀ ေပး မွ ကု မည္ ၊ ေဝ ဒ နာ သက္ သာ ေအာင္ လူ နာ ဧ။ ၊္ ေမြး ခ်င္း ေဆြ မ်ိဳး ၁ ၀ ေယာက္က ရွိ သ ၍ စည္း စိမ္ တ ခု မ က်န္ ပံု ေပး မွ လုပ္ ေပး မည္ ဟူ ၍ အ ၾကပ္ ကိုင္ ဖူး သည္ ရွိ ဖူး ပါ သ ေလာ ။

လံုး ဝ မ ရွိ ဖူး ပါ ။

အ ျခား ေသာ ေဝ ဒ နာ နည္း သည့္ လူ နာ မ်ား ႏွင္႔ တန္း တူ တူ ညီ ခ်ိဳ သာ ေသာ ေဆး ကု သ ခ ၊ တူ ညီ ေသာ ခြဲ စိတ္ မႈ အ ဖိုး အ ခ မ်ား ျဖင္႔ သာ ကု သ ေပး ရိုး ထံုး စံ ျဖစ္ သည္ ။

ဤ သည္ မွာ အ ႀကိမ္ တ ရာ ဆို ရဲ ေသာ မွန္ ကန္ သည့္ သ စၥာ တ ရား ပင္ ျဖစ္ ပါ သည္ ။

အ သက္ တ ေခ်ာင္း ကို ျပန္ ရ ယူ ေပး စဥ္ က သိန္း ၁ ၅ ၀ ၀ ၀ သတ္ မွတ္ ေတာင္း ခဲ႔ သည္ မ ရွိဘူး ေသာ ထို ထို ဆ ရာ ဝန္ တို႔ ထံ မွ ၊ အ သက္ တ ေခ်ာင္း ဆံုး ရံႈး ရ သည့္ အ တြက္ သိန္း ၁ ၅ ၀ ၀ ၀ ျပန္ ေတာင္း အပ္ ပါ ေလ စ ။

ထို ကဲ႔ သို႔ ေတာင္း ျခင္း သည္ တ ရား မွ် တ မႈ ရွိ ပါ ေလ စ ။

သို႔ ျဖစ္ လွ်င္ ေမး စ ရာ ရွိ လာ ပါ သည္ ။

ေဆး ရံု ေဆး ခန္း မ်ား တြင္ ထို ထို ဆ ရာ ဝန္ ၊ ဆ ရာ ဝန္ မ တို႔ ဧ။ ၊္ ကု သ သည္ မ်ား လစ္ ဟင္းမႈ ရွိ ခဲ႔ သည္ ထင္ လွ်င္ တိုင္ ၾကား ၍ မ ရ ၿပီ လား ၊ စစ္ ေဆး အ ေရး ယူ ၍ မ ရ ၿပီ လား ဟု ။ ရ ပါသည္ ။

တိုင္ ၾကား ရ ပါ မည္ ။

သက္ ဆိုင္ ရာ ေဆး ရံု ဌာ န က လည္း စံု စမ္း စစ္ ေဆး ရ ပါ မည္ ။

ကု သ မႈ လစ္ ဟင္း မႈ မ်ား အ မွန္ ရွိ ခဲ႔ မ ရွိ ခဲ႔ ၊ ရွိ ခဲ႔ လွ်င္ မည္ သူ ေတြ တြင္ တာ ဝန္ ရွိ မ ရွိ ႏွင္႔ ထို တာ ဝန္ ရွိ မႈ အ ေပၚ အ ျပစ္ ေပး အ ေရး ယူ ရန္ ျဖစ္ ပါ သည္ ။

P r o f e s s i o n a l မ်ား ျဖစ္ သည့္ ဆ ရာ ဝန္ မ်ား အ ေပၚ အ ေရး ယူ ရာ တြင္ ေဆး ကု သ ခြင္႔ ရပ္ ဆိုင္း ျခင္း ၊ မွတ္ တမ္း ဆိုး ေရး ထိုး ျခင္း ၊ ေဆး ကု သ ခြင္႔ ရုတ္ သိမ္း ျခင္း တို႔ သည္ ျပင္း ထန္ ေသာ အ ျပစ္ ေပး မႈ မ်ား ျဖစ္ ပါ သည္ ။

သို႔ ေသာ္ ေဆး ကု သ စဥ္ မွား ယြင္း မႈ ရွိ ၍ လူ နာ ေသ လွ်င္ ပင္ ဆ ရာ ဝန္ က လူ နာ အား ေသ ေစ ရန္ ႀကံ စည္ သည့္ ရည္ ႐ြယ္ ရင္း မ ရွိ သည့္ အ တြက္ လူ သတ္ မႈ လို ရာ ဇ ဝတ္ ႀကီး ပုဒ္ မမ်ား ျဖင္႔ တ ရား စြဲ အ ျပစ္ ေပး ရိုး ထံုး စံ မ ရွိ ပါ ။

လူ သတ္ မႈ လို အ ျပစ္ မ ႀကီး ပါ ။

ဆ ရာ ဝန္ အား ဤ သို႔ p r o f e s s i o n a l ဆိုင္ ရာ အ ျပစ္ ေပး ရံု ႏွင္႔ လူ နာ ဧ။ ၊္ နစ္ နာ ဆံုးရံႈး မႈ မ်ား ကာ မိ ပါ ရဲ႕ လား ။

ဘယ္ သူ က လူ နာ မိ သား စု ရဲ႕ ဆံုး ရံႈး နစ္ နာ မႈ ကို တာ ဝန္ ယူ ေပး မည္ နည္း ။

ထို ကိ စၥ မွာ လြန္ စြာ သိမ္ ေမြ႔ ေသာ ကိ စၥ ျဖစ္ သည္ ။

လူ နာ ဖက္ မွ သာ မ က ဆ ရာ ဝန္ ဖက္ မွ လည္း ျပန္ ၍ ၾကည့္ ရ မည္ ။

ယ ခု ျဖစ္ ခဲ႔ ေသာ ကိ စၥ ရပ္ ကို ပင္ ၾကည့္ ပါ ။

တ ရား ရင္ ဆိုင္ ေန ရ သည့္ ေဒါက္ တာ ျမ ပြင္႔ ျဖဴ ကို လူ နာ အား နစ္ နာ ေစ ခ်င္ သည့္ စိတ္ ရွိ ခဲ႔ သ လား ေမး လွ်င္ မ ရွိ ပါ ဟု သာ ေျဖ လိမ္႔ မည္။

လူ နာ အား နစ္ နာ ေစ လို ေသာ သ ေဘာ ျဖင္႔ ဆံုး ျဖတ္ ခ်က္ အ မွား မ်ား တ မင္ ျပဳ လုပ္ ခဲ႔ သ လား ၊ အ ခ်ိန္ ေႏွာင္႔ ေႏွး ေအာင္ တ မင္ ျပဳ ခဲ႔ သ လား ေမး လွ်င္ တ မင္ မ ျပဳ ခဲ႔ ဟု သာ ေျဖ လိမ္႔ မည္ ။

သို႔ စဥ္ လ်က္ သူ မဧ။ ၊္ ဆံုး ျဖတ္ ခ်က္ တ ခ်ိဳ႕ သည္ လူ နာ အား နစ္ နာ ေစ သည္ ကို ေတြ႔ ရ အံ့ ။

အ ဘယ္ ေၾကာင္႔ ျဖစ္ သ နည္း ။

သူ မ အ လုပ္ လုပ္ ရ ေသာ ပါတ္ ဝန္း က်င္ ၊ သူ မ ႏွင္႔ အ လုပ္ အ တူ တြဲ လုပ္ ရ ေသာ သူ မ်ား ၊ သူ မ ထံ ေရာက္ ရွိ လာ ေသာ သ တင္း အ ခ်က္ အ လက္ မ်ား စ သည္ တို႔ ဧ။္ လႊမ္း မိုး မႈ မ်ား ကိုလည္း ထည့္ စဥ္း စား ရ ေပ လိမ္႔ မည္ ။

သူ မ အ လုပ္ လုပ္ နေ ေသာ ႏိုင္ ငံ က ျမန္ မာ ႏိုင္ ငံ ၊ က မ႓ာ႔ က်န္း မာ ေရး အ ဖြဲ႔ က သတ္ မွတ္သည့္ က်န္း မာ ေရး စ နစ္ သတ္ မွတ္ မႈ တ ခု မွာ အ ဆင္႔ ၁ ၉ ၀ ၊ အဲ့ လို သတ္ မွတ္ မႈ မွာ မိ ခင္ ႏွင္႔ က ေလး ေသႏႈန္း အ လြန္ အ မင္း ျမင္႔ မား ျခင္း က အ ဓိ က အ ေၾကာင္း တ ရပ္ ျဖစ္ ေန သည္ ။

ဆို လို တာ က ျမန္ မာ ႏိုင္ ငံ ရဲ႕ မိ ခင္ ႏွင္႔ က ေလး ေသႏႈန္း ဆို တာ အ စ က တည္း က မ်ား ၿပီးသား ။

ကြၽန္ ေတာ္ တို႔ အား လံုး ရဲ႕ အ ေကာင္း ဆံုး ႀကိဳး စား မႈ ေတြ ၾကား က ေန ကို မ်ား ၿပီး သား ။

ႏိုင္ ငံ တ ႏိုင္ ငံ ရွိ သည္ ။

ႏိုင္ ငံ သား ေတြ ရွိ သည္ ။

ထို ႏိုင္ ငံ သား မ်ား အ တြက္ ပိုက္ ဆံ ခ်မ္း သာ လွ်င္ တိုက္ အ ႀကီး ႀကီး နဲ႔ ေန ႏိုင္ မည္ ။

ကား အ ေကာင္း စား ႀကီး စီး ႏိုင္ မည္ ။

သို႔ ေသာ္ ပ ညာ ေရး ၊ က်န္း မာ ေရး ေတြ မွာ က် ေတာ႔ ဘယ္ ေလာက္ ခ်မ္း သာ ခ်မ္း သာ လူ အမ်ား စု နဲ႔ တန္း တူ သာ ရ ႏိုင္ သည္ ။

ဆ ရာ ဝန္ ေတြ က အ တူ တူ ၊ ေဆး ပ ညာ အ ယူ အ ဆ ေတြ က အ တူ တူ ၊ သံုး တဲ႔ ေဆး ေတြ ကိ ရိ ယာ ေတြ က လည္း အ တူ တူ ေတြ ။

P r i v a t e နဲ႔ P u b l i c ကြဲ ေစ ၊ ဆ ရာ ေတြ ၊ ေဆး ေတြ ၊ ကု သ မႈ နည္း နာ ေတြ က အ တူ တူ ေတြ ပါ ပဲ ။

ဒီ လို က မၻာ ေပၚ မွာ ထိပ္ ဆံုး ေန ရာ ေလာက္ မ်ား ေန တဲ႔ m a t e r n a l m o r t a l i t y အ ထဲ မွာ မွ လူ နာ တ ေယာက္ ထပ္ ၍ ပါ ဝင္ သြား တဲ႔ အ တြက္ ရွိ သ မွ် အ ျပစ္ ေတြ ကို တာ ဝန္ ယူ ကု သ တဲ႔ သူ မ တ ေယာက္ ထဲ အ ေပၚ ပံု ခ် ၍ သင္႔ ေတာ္ ပါ မည္ လား ။

တ ကယ္ တာ ဝန္ ရွိ တာ က ကြၽန္ ေတာ္ တို႔ ရဲ႕ က်န္း မာ ေရး ေစာင္႔ ေရွာက္ မႈ စ နစ္ ရဲ႕ အား နည္း ခ်က္ ေတြ မွာ ျဖစ္ သည္ ။

တ ကယ္ ျပင္ ရ မွာ က လည္း အဲ ဒီ က်န္း မာ ေရး ေစာင္႔ ေရွာက္ မႈ စ နစ္ ေတြ ျဖစ္ သည္ ။

ကံ မ ေကာင္း အ ေၾကာင္း မ လွ ေလ တိုင္း ငါး တ ကာ႔ ေခ်း ပု ဇြန္ ဆိတ္ ေခါင္း စု ဆို သ လို သက္ဆိုင္ ရာ ဆ ရာ ဝန္ က အ ရာ အား လံုး အ တြက္ တာ ဝန္ ခံ ရ မည္ ဆို လွ်င္ တ ရား မွ် တ ပါ မည္လား ။

ခ်ဳပ္ ရ လွ်င္ လူ နာ ရွင္ နစ္ နာ လွ်င္ ေပး ေလ်ာ္ ရ မည့္ စ နစ္ မ်ိဳး ကြ ၽႏ္ုပ္ တို႔ က်န္း မာ ေရး စ နစ္မွာ မ ရွိ ေသး သ လို ၊ ေပး ေလ်ာ္ ႏိုင္ ရန္ အ တြက္ လည္း ကြၽ ႏ္ုပ္ တို႔ မွာ လူ နာ မ်ား ထံ မွ အ ပို ေတာင္း ထား ျခင္း မ်ိဳး မ ရွိ ေသး ပါ ။

ထို႔ အ တြက္ ယ ခု ကိ စၥ မွာ ဆ ရာ ဝန္ ထံ မွ ငြေ ေၾကး ေျမာက္ မ်ား စြာ ေတာင္း ဆို ထား ျခင္း သည္ မ ျဖစ္ ႏိုင္ သည့္ အ ရာ ကို ေတာင္း ဆို ျခင္း သက္ သက္ အ ျဖစ္ ၊ ပ က တိ အ ေန အ ထား ေတြ ထက္ အ လြန္ ေရွ႕ ေရာက္ ေသာ ေတာင္း ဆို မႈ တ ရပ္ အ ျဖစ္ ရႈ ျမင္ ၾက ေစ လို ပါ သည္ ။

ထို အ ေလ်ာ္ ေတာင္း သည့္ စ နစ္ မ်ိဳး တည္ ေဆာက္ သင္႔ ပါ သ လား ။

ပ ထ မ ဆံုး လို အပ္ ခ်က္ ျဖစ္ သည့္ က်န္း မာ ေရး အာ မ ခံ စ နစ္ မွ ပီ ပီ ျပင္ ျပင္ မ စ တင္ ႏိုင္ ေသး မီ ဤ ကိ စၥ မ်ိဳး စ တင္ ပါ က မ သင္႔ ေတာ္ ဟု ဆို ရ ပါ မည္ ။

ပန္း ထိမ္ မ တတ္ ခင္ ေရႊ ခိုး သင္ သ လို ျဖစ္ ခ်ိမ္႔ မည္ ။

အ သက္ တ ခု ဆံုး ရံႈး ရ ၍ သိန္း ၁ ၅ ၀ ၀ ၀ အ ေလ်ာ္ ေတာင္း သည့္ ကိ စၥ မ်ား ရွိ လ်င္ အ သက္တ ခု ကယ္ ဖို႔ လည္း သိန္း ၁ ၅ ၀ ၀ ၀ ေတာင္း သည့္ အ ေန အ ထား မ်ား က ျဖစ္ လာ ႏိုင္ ပါ သည္ ။

ဤ သို႔ ဆို လွ်င္ မည္ သို႔ လုပ္ ၾက မည္ နည္း ။

ေလာ က ႀကီး က ေမာက္ က မ ႏွင္႔ ေျဗာင္း ဆန္ ကုန္ လိမ္႔ မည္ ။

နည္း လမ္း ေကာင္း မ်ား ထြက္ မ လာ ေသး မီ ပံု ျပင္ ထဲ က လို ေမာင္ ပို ေန ၿမဲ ၊ က်ား ေန ၿမဲ က သာ ေလာ ေလာ ဆယ္ အ ေန အ ထား အား ျဖင္႔ အ ေကာင္း ဆံုး အ ေျဖ ျဖစ္ မည္ ဟု ထင္ မိ ပါသည္ ခင္ ဗ်ာ ။

Z a w W i n H t u t ( ေလး စား မႈ ျဖင့္ ခ ရက္ ဒစ္ )

Realman

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *