အ ဂ တိ မႈ ျဖင့္ တ ရား စြဲ ခံ ထား ရ ေသာ B P I စက္ ရံု မွဴး အ တြက္ အ ကို တစ္ ေယာက္ ရဲ႕ ရင္ဖြင့္ ခ်က္ 

By / 7 days ago / Local News / No Comments
အ ဂ တိ မႈ ျဖင့္ တ ရား စြဲ ခံ ထား ရ ေသာ B P I စက္ ရံု မွဴး အ တြက္ အ ကို တစ္ ေယာက္ ရဲ႕ ရင္ဖြင့္ ခ်က္ 

အ ဂ တိ မႈ ျဖင့္ တ ရား စြဲ ခံ ထား ရ ေသာ B P I စက္ ရံု မွဴး အ တြက္ အ ကို တစ္ ေယာက္ ရဲ႕ ရင္ဖြင့္ ခ်က္

ဒီ က ေလး ႏွင့္ စ ေတြ႕ ေတာ့ သူ ၁ ၀ ႏွစ္ ေတာင္ မ ျပည့္ ေသး တဲ့ အ ရြယ္ သူ႕ အ ကို အ ႀကီး ဆံုး ( ဖိုး သီ ) ႏွင့္ ကၽြန္ ေတာ္ က အ ခ်စ္ ဆံုး သူ ငယ္ ခ်င္း ေတြ သူ တို႕ အိမ္ မွာ ပဲ ေန က်ဴ ရွင္ အ တူ တက္ စား အိမ္ ေသာက္ အိမ္ ေနာက္ ကၽြန္ ေတာ္ ၁ ၀ တန္း ေအာင္ ၿပီး သူ႕ အ ကို ႀကီး ႏွင့္ ကၽြန္ ေတာ္ ေက်ာင္း ကြဲ သြား တာ ေတာင္ အ ၿမဲ လို လို ၀င္ ထြက္ ျဖစ္ ေန ခဲ့ ေတာ့ အ ဆက္ မ ျပတ္ ခဲ့ ဘူး ။

မိုး ညိဳ ဘက္ က သာ သ နိ က အ ေဆာက္ အ ဦ ေတြ အ တြက္ အ စဥ္ အ ဆက္ အ လွဴ ရွင္ မိ သား စု ငြေ ေၾကး အ တြက္ ပူ စ ရာ မ လို တဲ့ မိ သား စု ရဲ႕ ထူး ခၽြန္ ထက္ ျမက္ တဲ့ အ ငယ္ ဆံုး သား ေကာင္း ရ တ နာ ေလး

B P I ကို တစ္ ေခတ္ ဆန္း ေအာင္ တန္ ဖိုး ရွိ ေအာင္ ႀကိဳး စား တဲ့ သူ ေျမြ ဆိပ္ ေျဖ ေဆး ေတြ ရ ေအာင္ လံု ေလာက္ ေအာင္ ႀကိဳး စား ေပး ခဲ့ တယ္ ။

အ သည္း ေရာင္ အ သား ၀ါ ဘီ ကာ ကြယ္ ေဆး ကို ေစ်း ႏွဳန္း သက္ သာ စြာ အ ဆင့္ မွီ ထုတ္ ေပး ႏိုင္ ခဲ့ တယ္ ။

ေခြး ရူး ျပန္ ကာ ကြယ္ ေဆး ကို ဒီ မွာ ထုတ္ ႏိုင္ ေအာင္ ႀကိဳး စား ေန တယ္ ။

ေအာင္ ျမင္ လု ဆဲ ဆဲ ကင္ ဆာ ေ၀ ဒ နာ သည္ ေတြ အ တြက္ အ ကိုက္ အ ခဲ သက္ သာ ေစ မယ့္ ေဆး ေတြ ထုတ္ ေပး ႏိုင္ ခဲ့ တယ္ ။

လက္ ရွိ ကင္ ဆာ ေရာ ဂါ ေနာက္ ဆံုး အ ဆင့္ လူ နာ ေတြ ကို သူ တို႕ ႀကိဳး စား ထုတ္ လုပ္ လိုက္တဲ့ အ ကိုက္ အ ခဲ သက္ သာ ေဆး ေတြ ေပး တိုင္း လူ နာ ေတြ သက္ သာ တယ္ ဆို တိုင္း ညီ ေလး ကို ေက်း ဇူး တင္ မိ ပါ တယ္ “ ဒီ ေဆး ေသာက္ မွ ပဲ တ ရား မွတ္ လို႕ ရ သြား တယ္ ဆ ရာ ” လို႕ ဆို တိုင္း ညီ့ ကို သ တိ တ ရ သာ ဓု ေခၚ ျဖစ္ တယ္ ။

တင္ ဒါ စ နစ္ မွာ မွာ ယူ ထား တဲ့ ေကာ္ ေစ့ ေတြ အ ခ်ိန္ မွီ မ ရ ႏိုင္ တဲ့ အ တြက္ စက္ ရံု လည္ ပတ္ ဖို႕ ျပင္ ပ ေကာ္ ေစ့ ေတြ မွာ ယူ ရ တဲ့ ကိ စၥ ကို အ ဂ တိ အ ေန ႏွင့္ တိုင္ တဲ့ သူ တိုင္ စစ္ တဲ့သူ စစ္ ၿပီ ။

ငယ္ ငယ္ က တည္း က ပတ္ သက္ ဘူး သူ မိ သား စု အ ေန အ ထား ကို သိ သူ ေနာက္ ပိုင္း သူ႕ အိပ္ မက္ ေတြ ကို နား ေထာင္ ဘူး သူ မို႕ ဒါ ဟာ ညီ ေလး ရဲ႕ ကိုယ္ က်ိဳး စီး ပြား အ တြက္ မ ဟုတ္ဘူး ဆို တာ လံုး ၀ အာ မ ခံ ၀ံ့ ပါ တယ္ ။

ပ ညာ ရွင္ ကို တီ ထြင္ဆန္း သစ္ မႈ တစ္ ခု ထဲ ပ ညာ ရပ္ တစ္ ခု ထဲ မွာ ပဲ အာ ရံု စိုက္ ႏိုင္ ေအာင္ စီ မံ ခန္႕ ခြဲ မႈ ေတြ မ လုပ္ ေပး ႏိုင္ တဲ့ မ ေစာင့္ ေရွာက္ ႏိုင္ တဲ့ စ နစ္ တစ္ ခု ရဲ႕ အား နည္း ခ်က္ လို႕ သံုး သပ္ မိ ပါ တယ္ ။

ေကာ္ ေစ့ ၂ ၆ တန္ ေၾကာင့္ နစ္ နာ သြား မယ့္ ကု မၸ ဏီ တစ္ ခု ရဲ႕ နစ္ နာ မႈ ႏွင့္ အဲ့ ဒီ ေကာ္ ေစ့ ေတြ မ ရွိ မႈ ေၾကာင့္ ရပ္ နား ရ မယ့္ လုပ္ ငန္း ေတြ ဆံုး ရႈံံး သြား မယ့္ ကုန္ ထုတ္ လုပ္ မႈ ေတြ ပ်က္စီး သြား မယ့္ ကုန္ ၾကမ္း ေတြ နစ္ နာ သြား မယ့္ ေစ်း ကြက္ ျပတ္ လတ္ သြား မယ့္ လို အပ္ ခ်က္ ခံ စား ရ မယ့္ လူ နာ ေတြ ဒီ မ ျမင္ ရ တဲ့ တန္ ဖိုး ေတြ ကို မ တြက္ ပဲ စာ ရြက္ ေပၚ ေဖာ္ လို႕ ရ တဲ့ ကိန္း ဂ ဏန္း ေတြ ကို ျမင္ စြမ္း ေဆာင္ ေပး သူ ကို ေက်း ဇူး မ တင္ ျပန္ ရ တဲ့ ဆု က အ မႈ စစ္ တိုင္ခ်က္ ဖြင့္ တဲ့ ေလ ။

ကိုယ္ တိုင္ စီး ပြား အ တြက္ မ ဟုတ္ ပဲ တိုင္း ျပည္ အ တြက္ အ မ်ား ျပည္ သူ အ သံုး ျပဳ ရန္ ေဆး ၀ါး ေတြ မ ျပတ္ လပ္ ေရး အ တြက္ တင္ ဒါ စည္း ကမ္း အား နည္း ခ်က္ တြေ ေၾကာင့္ ဒီ လို ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ ပါ တယ္ ဆို ရင္ ေရာ ခု လို သ တင္း စာ ထဲ မွာ ျပန္ ေဖာ္ ျပ ေပး ၾက ပါ့ မ လား ။

စိတ္ မ ေကာင္း ပါ ဘူး ညီ

တစ္ ခါ တစ္ ေလ က် ေတာ့ လည္း ေခ်း ေညာ္ ကပ္ ေန တဲ့ ေရႊ အိုး ဟာ မဲ ညစ္ တဲ့ ဖြဲ ျပာ ေတြ ႏွင့္ ပြတ္ တိုက္ ေဆး ေၾကာ ၿပီး မွ ျပန္ လည္ ေတာက္ ေျပာင္ တတ္ ပါ တယ္ ေလ ။

တိုင္း ျပည္ အ တြက္ လူ နာ ေတြ အ တြက္ ေဆး သိ ပၸံ ပ ညာ အ တြက္ အ နာ ဂတ္ မွာ မင္း လို ထြန္း ေျပာင္ လာ မယ့္ ပ ညာ ရွင္ ေတြ အ တြက္ ငါ့ ညီ ဆက္ လက္ ရွင္ သန္ ေပး ပါ ဆက္ လက္ ႀကံ႕ ခိုင္ ေပး ပါ ဆက္ လက္ သန္ မာ ေပး ပါ ။

တစ္ လ တစ္ လ အ ကို႕ ဆီ မွာ မင္း ထုတ္ တဲ့ ကင္ ဆာ ေ၀ ဒ နာ ရွင္ ေတြ ေနာက္ ဆံုး ဆင့္ နာက်င္ ကိုက္ ခဲ မႈ ေတြ ကို သက္ သာ ေစ တဲ့ ေဆး ယူ ေန ရ သူ ေတြ တင္ ၂ ၅ ဦး ေလာက္ ရွိ တယ္ညီ ။

အဲ ဒီ လူ ေတြ ရဲ႕ ေ၀ ဒ နာ ေတြ ေလ်ာ့ ပါး သက္ သာ ေစ တဲ့ ကု သိုလ္ အ က်ိဳး သူ တို႕ ေ၀ ဒ နာ ေတြ သက္ သာ ၿပီး တ ရား ပို မို ရႈ မွတ္ ျဖစ္ သြား တဲ့ ကု သိုလ္ မ်ား ကို ငါ့ ညီ ရ ပါ ေစ ။

အ ကို႕ ရဲ႕ ဒါ န ကု သိုလ္ သီ လ ကု သိုလ္ ဘာ ၀ နာ ကု သိုလ္ သာ သ နာ ကို ခ်ီး ျမႇင့္ ေထာက္ ပံ့ရ တဲ့ ကု သိုလ္ ဇီ ၀ိ တ ဒါ န ကု သိုလ္ တ ရား ဓ မၼ ကို ေစာင့္ ေရွာက္ ရ တဲ့ ကု သိုလ္ အ မိ အ ဘတို႕ ကို လုပ္ ေၾကြး ရ တဲ့ ကု သိုလ္ သူ တစ္ ပါး ဒု ကၡ တို႕ အား ကယ္ ဆယ္ ကူ ညီ ရ တဲ့ ကု သိုလ္ စီ မံ ခန္႕ ခြဲ မႈ ကု သိုလ္ အ ဖုိ႕ အား လံုး ကို ငါ့ ညီ ရ ပါ ေစ ။

ယ ခု လို အ ေျခ အ ေန ဆိုး ႀကီး မွ အ ျမန္ ဆံုး ေအာင္ ျမင္ စြာ ေက်ာ္ ျဖတ္ ႏိုင္ ပါ ေစ ။

H t i n T h a w

ေလး စား စြာ ျဖင့္ ခ ရက္ ဒစ္

Realman

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *