ေရွ႕ တန္း တြင္ စစ္ ေျကာင္း မွဴး အား စစ္ သား တစ္ ဦး မွ ေသ နတ္ ျဖင့္ ပစ္ သတ္ မႈ ျဖစ္ ပြား … 

By / 1 month ago / Local News / No Comments
ေရွ႕ တန္း တြင္ စစ္ ေျကာင္း မွဴး အား စစ္ သား တစ္ ဦး မွ ေသ နတ္ ျဖင့္ ပစ္ သတ္ မႈ ျဖစ္ ပြား … 

ေရွ႕ တန္း တြင္ စစ္ ေျကာင္း မွဴး အား စစ္ သား တစ္ ဦး မွ ေသ နတ္ ျဖင့္ ပစ္ သတ္ မႈ ျဖစ္ ပြား …

ရွမ္း ျပည္ နယ္ ေျမာက္ ပိုင္း မူ ဆယ္ ၿမိဳ႕ နယ္ ႏွင့္ ၁ ၄ မိုင္ ခန္႔ အ ကြာ ပန္ ဆိုင္း ၿမိဳ႕ အ နီး နမ့္ ေတာင္း ရြာ အ နီး ဘုန္း ႀကီး ေက်ာင္း တြင္ နယ္ ေျမ လံု ျခံဳ ေရး ျဖန္႕ခြဲ အ ေျခ ျပဳ တာ ဝန္ ထမ္း ေဆာင္ ေန ေသာ ေရွ႕ တန္း အ မွတ္ ( ၉ ၉ ) တပ္ မ ဌာ န ခ်ဳပ္ လက္ ေအာက္ ခံ ေရွ႕ တန္း အ မွတ္ ( ၁ ၄ ) ေျခ ျမန္ တပ္ ရင္း မွ စစ္ ေၾကာင္း ( ၂ ) မွဴး ၊ ဒု တပ္ ရင္း မွဴး ၊ ဗိုလ္ မွဴး ေန လင္း ေအာင္ ( ၃ ၇ ) ႏွစ္ အား …

တပ္ သား စိုး သက္ ေဇာ္ မွ စက္ တင္ ဘာ လ ၈ ရက္ ေန႕ မ နက္ ၀ ၂ : ၁ ၅ ခ်ိန္ ခန္႔ တြင္ ၎ ကိုင္ ေဆာင္ ေသာ အမ္ ေအ – ၃ ေသ နတ္ ျဖင့္ ပစ္ ခတ္ ရာ ဒု တပ္ ရင္း မွဴး မွာ ေန ရာ တြင္ ေသ ဆံုးသြား ခဲ့ ၿပီး တပ္ ၾကပ္ ဝင္း ကို မွာ ညာ ရင္ အံု ၌ လက္ ပစ္ ဗံုး စ ထိ မွန္ ဒဏ္ ရာ ရ ရွိ ေၾကာင္း ေဒ သ ခံ မ်ား မွ သ တင္း ေပး ပို႕ ခ်က္ အ ရ သိ ရွိ ရ ။

ျဖစ္ စဥ္ မွာ တပ္ စိတ္ လိုက္ ျဖန္႕ခြဲ အ ေျခ ျပဳ အ နား ယူ ေန စဥ္ တပ္ သား စိုး သက္ ေဇာ္ သည္ အ ခ်ိန္ ေသ နတ္ ျဖင့္ မိုး ေထာင္ ေဖာက္ ကာ လက္ ပစ္ ဗံုး တစ္ လံုး ပစ္ ေပါက္ ေဖါက္ ခြဲ မႈ ျဖစ္ ၿပီး ေပါက္ ကြဲ သံ ၾကား သ ျဖင့္ ဒု တပ္ ရင္း မွဴး ၊ ဗိုလ္ မွဴး ေန လင္း ေအာင္ သည္ အ ခင္း ျဖစ္ သည့္ ေန ရာ သို႕ ေရာက္ အ လာ …

သစ္ ပင္ အ ကြယ္ မွ ေန ၍ စိုး သက္ ေဇာ္ မွ ေသ နတ္ ျဖင့္ ပစ္ ခတ္ ခဲ့ ျခင္း ေၾကာင့္ ညာ ရင္ အံု ၁ ခ်က္ ၊ ဘယ္ ညႇပ္ ႐ိုး ၁ ခ်က္ ၊ ညာ ဘက္ ေနာက္ ေၾကာ ၁ ခ်က္ ထိ မွန္ ကာ ရ ရွိ ဒဏ္ ရာ ျဖင့္ ဝ ၂ : ၂ ၅ ခ်ိန္ တြင္ ေသ ဆံုး သြား ေၾကာင္း သ တင္း ရ ရွိ သည္ ။

ျပစ္ မႈ က်ဴး လြန္ သည့္ စစ္ သည္ မွာ ဖ်ား နာ ေန ၍ အ နား ေပး ထား ေသာ စစ္ သည္ တစ္ ဦး ျဖစ္ ၿပီး ၎ အား စစ္ စည္း ကမ္း အ ရ အ ေရး ယူ ေဆာင္ ရြက္ ႏိုင္ ေရး အ တြက္ ရ တ လ ( ၇ ၉ ) မွ ၊ ယာ ယီ ရင္း မွဴး ၊ မွဴး ေအာင္ ေဇ ယ်ာ ဝင္း မွ ပြိဳင့္ ၁ ၃ ၃ ၄ စ ခန္း တြင္ ပ ဏာ မ စစ္ ေဆး မႈ မ်ား ျပဳ လုပ္ နေ ေၾကာင္း သိ ရွိ ရ ။

ေသ ဆံုး သြား ေသာ ဗိုလ္ မွဴး ေန လင္း ေအာင္ ၏ ျကြင္း က်န္ ႐ုပ္ က လပ္ အား မူ ဆယ္ ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕ မ စု ေပါင္း သု သာန္ တြင္ ယ ေန႕ ၁ ၃ : ၀ ၀ ခ်ိန္ ခန္႕ တြင္ သ ၿဂိဳလ္ ၿပီး စီး ခဲ့ ေၾကာင္း သ တင္း ရရွိ ပါ သည္ ။

သ တင္း … S i T h u M a u n g

Realman

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *